Corona maatregelen.

Sinds vandaag zijn er weer een aantal corona maatregelen versoepeld en gaat de maatschappij langzamerhand weer een stukje verder open.

Ook in de Haarlemmermeer.
Dit houdt ook in dat het weer wat drukker wordt op straat en dus ook in winkelgebieden.
De Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer is erg benieuwd naar de ervaring van mensen met een beperking.

Wij, de middenstand en gemeente kunnen daar alleen maar van leren.
Mail ons gerust en wij zullen u mail/ klacht vertrouwelijk menen in onze contacten.  Link: info@gehandicaptenhaarlemmermeer.nl

Bron: BGH

Oproep aan kabinet om wooncrisis aan te pakken.

De wooncrisis was er al, en is door de corona-crisis nog nijpender geworden. Voor mensen met een beperking is het vaak onmogelijk om een passende, toegankelijke en betaalbare huurwoning te vinden. Ieder(in) steunt daarom het initiatief van de Woonbond om de wooncrisis te keren en roept samen met de Woonbond en andere maatschappelijke […]

OV Protocol aangepast met aandacht voor toegankelijkheid. 01 juli 2020

Na een felle lobby van onder andere Ieder(in) en aandacht vanuit de politiek is er een werkgroep opgestart om toegankelijkheid zo goed mogelijk op te nemen in een nieuwe versie van het protocol OV. Deze nieuwe versie bevat nieuwe en belangrijke afspraken over toegankelijkheid. Dienstverlening als voor de crisis. De nieuwe versie van […]

Het digitale omgevingsloket wordt inclusief.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties schrijft in een brief van 24 juni over de Omgevingswet dat het digitale Omgevingsloket inclusief wordt. Het gaat om het loket dat burgers en bedrijven gebruiken om vergunningen voor bijvoorbeeld een bouwactiviteit of een verbouwing aan te vragen. Ieder(in) heeft al in een vroeg stadium (2017) […]

Meerderheid 2e Kamer voor uitbreiding artikel 1 met grondslag handicap.

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft vandaag gestemd voor de uitbreiding van artikel 1 van de Grondwet met de grondslagen handicap en seksuele gerichtheid. Met het wetsvoorstel wordt discriminatie op deze gronden expliciet verboden in de Grondwet. Dat geeft een sterk signaal af aan de samenleving, zegt initiatiefnemer Kamerlid Vera Bergkamp. ‘De […]

Tien verbeterpunten voor een toegankelijk OV.

De aanpassing van het besluit toegankelijkheid OV wordt op veel tafels besproken. Ieder(in) heeft samen met de Oogvereniging, Wij Staan Op!, Coalitie voor Inclusie, Treinen Met Toiletten en de Toiletalliantie 10 concrete punten opgesteld waarop het besluit in ieder geval verbeterd moet worden. De NGO rapportage VN-verdrag Handicap heeft ons laten zien dat […]

GGD, maak informatie en aanvragen coronatest voor iedereen toegankelijk.

Ieder(in) heeft de GGD gevraagd om op korte termijn de toegankelijkheid van de GGD-websites te vergroten en een alternatief te bieden voor het telefonisch maken van testafspraken. In een brief aan de directies van de GGD’s pleit Ieder(in) ook om dit te doen in overleg met mensen met een beperking. Ieder(in) is van […]

Stem voor uitbreiding van artikel 1 van de grondwet met grondslag handicap.

Vandaag roept Ieder(in) de Kamer op om te stemmen voor de uitbreiding van artikel 1 van de grondwet met de grondslag handicap. Hiermee komt discriminatie op grond van een beperking gelijk te staan met discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht. Het wetsvoorstel van Vera Bergkamp (D66), Kirsten van […]

Scootmobiel moet weer mee.

Dankzij de publicatie van het sectorprotocol zorgvervoer door het KNV (Koninklijk Nederlands Vervoer) kan weer gebruik worden gemaakt van vervoer als Valys en de regiotaxi. Helaas mag volgens dit protocol de scootmobiel niet mee. Al bij de vaststelling van het protocol heeft Ieder(in) aangegeven dat de onderbouwing hiervoor te dun en kort door […]

Brief aan Kamer: Meer aandacht voor overbelasting mantelzorgers.

De Tweede Kamer behandelt maandag 15 juni veel zorgonderwerpen die van belang zijn voor mensen met een beperking of chronische ziekte. In een brief vraagt Ieder(in) onder meer aandacht voor de combinatie van werk en mantelzorg, gebrek aan passende huisvesting en de toepassing van onvrijwillige zorg. VVrouw met bord met eten voor zich […]