Presentatie van Ongehinderd – Eerstelijns Gezondheidszorg

Toelichting presentatie

Hierbij treft u de resultaten aan van het jubileumonderzoek dat in opdracht van de BGH) is verricht door de organisatie Ongehinderd.nl op toegankelijkheid van diverse gemeentelijke medische locaties, waaronder huisartsenpraktijken, fysiopraktijken, gezondheidscentra en apotheken.
Inmiddels zijn getoetst:
– 14 huisartsenpraktijken
– 2 apotheken
– 4 gezondheidscentra
– 7 fysiotherapiecentra
– 1 tandartsenpraktijk

Daarvan mogen drie locaties al het Nederlands Keurmerk van Toegankelijkheid, niveau Brons ontvangen, namelijk Huisartsenpraktijk Van der Plas in Nieuw-Vennep, FysioWellness Bollenstreek in Lisserbroek en Huisartsenpraktijk de Wormer in Hoofddorp.
De uitreiking van dit keurmerk zal plaatsvinden op of rond 3 december as, de Internationale Dag voor Mensen met een Beperking.
Praktijken die op grond van het keuringsrapport substantiële verbeteringen aanbrengen kunnen over twee jaar een herkeuring ondergaan.
De uitgebreide toegankelijkheidsinformatie wordt in de Ongehinderd app en website weergegeven. Uiteraard wordt een eventueel keurmerk daarbij vermeld.
In deze app treft u inmiddels een groot aantal beoordelingen van locaties in onze gemeente aan, uiteraard ook buiten de medische sector.

Met vriendelijke groeten,
Namens de BGH
Ed Koster, voorzitter

Link: Presentatie BGH Haarlemmermeer 10.11.2020

Voor Blinden en Slechtzienden is het tot onze spijt nog niet gelukt om de Ongehinderd Presentatie volledig van een voorlees functie te voorzien.

ReadSpeaker Lees voor

Logo 40 Jaar BGH

 

 

 

Voortgang implementatie VN-Verdrag onderbelicht.

Vrijdagavond 20 november heeft minister Van Ark de voortgangsrapportage implementatie VN-verdrag Handicap aan de Tweede Kamer gezonden. Naar goed gebruik zou er in december het jaarlijkse verantwoordingsdebat in de Kamer plaatsvinden. Vorig jaar was dat verantwoordingsdebat in december en werd ook de schaduwrapportage VN-verdrag besproken. Daarbij is door gehandicaptenorganisaties urgentie gevraagd voor het […]

Medische locaties Haarlemmermeer getoetst op toegankelijkheid.

      Drie locaties onderscheiden Met Nederlands keurmerk voor toegankelijkheid  – niveau brons De Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer (BGH) heeft door Ongehinderd.nl diverse gemeentelijke medische locaties, waaronder huisartsenpraktijken, fysiopraktijken, gezondheidscentra en apotheken laten toetsen op toegankelijkheid. Inmiddels zijn getoetst: 14 huisartsenpraktijken, 2 apotheken, 4 gezondheidscentra, 7 fysiotherapiecentra en 1 tandartsenpraktijk Daarvan mogen drie […]

In de media: mensen met een beperking in de knel door decentralisaties.

De decentralisaties werken niet voor mensen met een levenslange beperking. Waar maatwerk beloofd is, moeten mensen juist vechten voor passende zorg en ondersteuning. Ieder(in) directeur Illya Soffer kwam hierover meerdere keren aan het woord. De interviews zijn onderaan dit artikel terug te vinden. Decentralisaties maakten beloftes van maatwerk en inclusie niet waar. Sinds […]

Brief aan Kamer: maak vaart voor betere, passende jeugdhulp.

Het is slecht gesteld met de (toegang tot) zorg en ondersteuning voor jeugd met een beperking. Gezinnen staan hierdoor steeds verder onder druk. In een brief aan de Tweede Kamer doet Ieder(in) samen met Per Saldo een oproep om vaart te maken en de belangrijkste knelpunten aan te pakken. Op 23 november bespreekt […]

In Noord-Holland 100 bushaltes extra voor minder validen.

Er worden in provincie Noord-Holland zeker 100 bushaltes extra toegankelijk gemaakt, zodat bijvoorbeeld voor rolstoelgebruikers deze haltes beschikbaar worden. De provincie stelt 2 miljoen euro beschikbaar aan de wegbeheerders om onder meer de haltes te verbreden en om de haltes ook van ribbeltegels voor blinden en slechtzienden te kunnen voorzien. Op dit moment […]

Campagne helpt goed ouder worden met langdurige beperking.

CP Nederland en SBH Nederland lanceren in samenwerking met Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam op 12 november de campagne ‘Goed ouder worden met een langdurige beperking. Hoe doe jij dat?’. Centraal in deze campagne staat een leermodule die helpt om na te denken over ouder worden met een beperking. Aan de hand van […]

Abonnementstarief Wmo onder vuur.

Volgens gemeenten zijn er door de vaste lage eigen bijdrage te veel nieuwe aanvragen van huishoudelijke hulp waardoor zij krap bij kas zitten. Het kabinet vindt dat gemeenten genoeg gecompenseerd zijn. Gemeenten kondigen in hoog tempo ingrijpende bezuinigingen aan op gemeentelijke hulp en ondersteuning. Onacceptabel dat mensen die de gemeentelijke Wmo-voorzieningen nodig hebben […]

Boodschap aan politiek: verbeter inkomenspositie en bestaanszekerheid.

Op 17 november vindt de begrotingsbehandeling van SZW plaats. De Landelijke Armoedecoalitie, waar Ieder(in) aan deelneemt, heeft in een brief aan de Kamer om aandacht gevraagd voor de financiële problemen waar een grote groep mensen, door de gevolgen van de coronacrisis en de daaruit voortvloeiende economische crisis, in terecht is gekomen. De Armoedecoalitie […]