Bescherm en test mantelzorgers en zorgverleners in thuissituatie.

Veruit de meeste volwassenen en kinderen met een beperking of chronische ziekte krijgen zorg thuis.
Voor deze groepen zijn door de coronacrisis dringend extra maatregelen nodig.

In een brief aan de Tweede Kamer doen we een oproep voor voldoende beschermingsmateriaal en testmogelijkheden voor ambulante zorgverleners en mantelzorgers.
Ook dringen we aan op het hervatten van paramedische zorg en het verstrekken van hulpmiddelen.
De Tweede Kamer bespreekt vanmiddag (8 april) vanaf 14 uur de corona-maatregelen.

Testen voor mantelzorgers.
Met betrekking tot het testbeleid zien wij vooruitgang door de uitbreiding van het aantal testen.
Dat geldt alleen niet voor mantelzorgers.
Zij zijn nog niet meegenomen in de uitbreiding van het beleid.
We vragen de Tweede Kamer en de minister om het testen beschikbaar te stellen voor mantelzorgers die hulp verlenen aan mensen met een beperking of chronische ziekte.
Er wordt een enorm beroep op hen gedaan, zij vormen momenteel een zwaar belaste, maar onmisbare basis in de dagelijkse zorg tijdens deze crisis.
Mantelzorgers moeten erop kunnen vertrouwen dat er testcapaciteit beschikbaar is, ook om besmetting van hun vaak zeer kwetsbare naasten te voorkomen.

Bescherming bij zorg thuis.
De problemen met persoonlijke beschermingsmaterialen blijven ons grote zorgen baren, juist ook bij zorg thuis.
Mantelzorgers komen vooralsnog in het geheel niet in aanmerking voor persoonlijk beschermingsmateriaal.
We vragen de minister erop toe te zien dat persoonlijk beschermingsmateriaal in voldoende mate beschikbaar komt voor ambulante zorgverleners en mantelzorgers.

Hervatten van (paramedische) zorg en ondersteuning is noodzakelijk.
Op veel plaatsen is zorg en/of ondersteuning stop gezet.
Het gaat om heel uiteenlopende therapieën, zorg en ondersteuning.
We krijgen uit onze achterban veel signalen dat bijvoorbeeld noodzakelijke fysiotherapie, ergotherapie en blaasspoelingen zijn stopgezet.
We hebben het hier over aanzienlijke groepen mensen met een beperking of chronische ziekte die regelmatig therapie of behandeling nodig hebben om pijnklachten, achteruitgang of zelfs escalatie van hun leefomstandigheden te voorkomen.

Ook zien wij dat kleinschalige dagopvang, tijdelijke opvang (respijtzorg) of opvang speciaal onderwijs onvoldoende worden opengesteld om gezinnen/mantelzorgers met zorgintensieve kinderen of naasten te ontzien.
Openstelling is wel dringend nodig om mantelzorgers te helpen de zorg voor hun kind of naaste vol te laten houden.

Het hervatten van deze vormen van zorg en ondersteuning kan uiteraard alleen met inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen om risico’s op besmetting zo veel als mogelijk te minimaliseren.

Verstrekken hulpmiddelen weer op gang brengen.
Zorgen zijn er ook over de verstrekking van hulpmiddelen. Aanvraagprocedures zijn stilgelegd of opgeschort.
Het afleveren van hulpmiddelen en het aanmeten van orthese om scheefgroei (verder) te voorkomen ligt bijvoorbeeld stil.
Normaal duurt zo’n proces al erg lang (een halfjaar is niets) en dit wordt nu nog langer.
Belangrijk is dat het verstrekken van hulpmiddelen zo snel mogelijk weer op gang komt.

Onze brief aan de Tweede Kamer en de brief van het ministerie van VWS van 7 april over de crisismaatregelen zijn hieronder te downloaden.

Link: Brief van Ieder(in) aan Tweede Kamer over de corona-maatregelen – 7 april 2020 (pdf – 146 KB)

ReadSpeaker Lees voor

Link: Brief van het ministerie van VWS over de corona-maatregelen – 7 april 2020 (pdf – 558 KB)

ReadSpeaker Lees voor

Bron: Ieder(in)

Brief aan Kamer: zorg voor een VN-verdrag waardig Besluit Toegankelijkheid OV.

Vandaag is er een schriftelijk overleg over de toegankelijkheid van het openbaar vervoer. Samen met De Oogvereniging, Spierziekten Nederland, Dwarslaesie Vereniging Nederland en WijStaanOp vraagt Ieder(in) de minister om het huidige besluit toegankelijkheid te concretiseren en in lijn te brengen met het VN-verdrag Handicap. Toegankelijk openbaar vervoer maakt dat iedereen gewoon mee kan […]

Oproep Oogvereniging: help blinde en slechtziende mensen 1,5 meter afstand houden.

Iedereen in Nederland houdt 1,5 meter afstand van elkaar. Maar voor blinde en slechtziende mensen gaat dit niet vanzelf. De Oogvereniging doet daarom een oproep: zie je iemand met een witte stok die blind of slechtziend is? Doe een paar stappen opzij, zodat ook hij of zij voldoende afstand kan bewaren. Twee mensen […]

Hulpmiddelencentrum failliet: minister en VNG pak de regie!.

Het Hulpmiddelencentrum (HMC) is vandaag failliet verklaard. Dit maakt het noodzakelijk om snel te regelen dat mensen met HMC-hulpmiddelen deze hulpmiddelen kunnen houden, zeker tijdens de Corona-crisis. Ieder(in) vindt het belangrijk dat de VNG, de gemeenten, het ministerie van VWS en andere hulpmiddelenleveranciers zich hiervoor gaan inspannen, in overleg met de mensen om […]

Gemeente discrimineert mensen met beperking vaker.

Hoewel ruim een kwart van de Nederlanders in 2018 discriminatie heeft ervaren, komt discriminatie door de gemeente of andere instanties relatief weinig voor. Wel voelen mensen met een beperking zich opvallend vaak gediscrimineerd door de gemeente. Dat blijkt uit een nieuwe publicatie van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Dat 27 procent van de […]

Gommers: mensen met beperking niet uitgesloten van IC-hulp.

Ook mensen met een handicap kunnen behandeld worden op de intensive care. Dat benadrukte Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, na afloop van de briefing in de Tweede Kamer. “Als een gehandicapte bij ons op de intensive care komt en we hebben de overtuiging dat we hem goede zorg […]

ICT4Handicap werkt samen met gemeente aan gebruiksvriendelijke website.

ICT4Handicap heeft met een team van 15 burgers de website van de gemeente Haarlemmermeer getest. Opvallende uitkomsten van de test: problemen met de navigatie en het taalgebruik. Hoe heeft ICT4Handicap de test georganiseerd? En wat doet de gemeente met de resultaten? Een interview met de voorzitter van ICT4Handicap, Pieter Anthonio: “De ambtenaren waren […]

Verzekeraars bieden maatwerk betaling eigen risico.

Kom je door de coronacrisis in financiële problemen en kun je je eigen risico van je zorgverzekering niet meer betalen? Bel dan je verzekeraar voor een passende oplossing. De Landelijke Armoedecoalitie, waar Ieder(in) onderdeel van is, riep het kabinet eerder op om mensen met een laag inkomen vrij te stellen van het betalen […]

Houd bij corona-maatregelen rekening met mensen met een beperking of chronische ziekte

De Europese koepelorganisatie van mensen met een beperking (EDF) heeft de nationale regeringen met klem gevraagd om bij alle corona-maatregelen rekening te houden met de belangen van mensen met een beperking en hun naasten. Dit geldt uiteraard ook voor Nederland. Ieder(in) vraagt om meer aandacht voor de meest kwetsbare groepen. jongen kijkt naar […]

Grote gezondheidsrisico’s voor PGB-houders door gebrek aan beschermingsmiddelen in corona-crisis’.

“Mensen met een persoonsgebonden budget (PGB) staan achteraan in de rij voor materialen en beschermingsmiddelen”, ziet Aline Molenaar. Als directeur van Per Saldo behartigt zij de belangen van zo’n 130.000 mensen die via een PGB zorg inkopen. “Als dat niet snel verandert dan gaan sommige kwetsbare mensen niet dood aan corona, maar aan […]