Plastic rietjes per 3 juli in de ban. En nu?.

Om de hoeveelheid plastic in de oceanen terug te dringen heeft de Europese Unie een richtlijn opgesteld die het gebruik van wegwerpplastic verbiedt.
In ons land gaat deze maatregel in op 3 juli 2021. Naast plastic bestek en plastic roerstaafjes worden ook de plastic rietjes in de ban gedaan.
Dat laatste heeft grote gevolgen voor mensen met een beperking die afhankelijk zijn van plastic rietjes.
Er zijn nog geen goede alternatieven.

Inzet Ieder(in).
Om te zorgen dat mensen die afhankelijk zijn van rietjes ook na 3 juli ze kunnen blijven kopen heeft Ieder(in) afgelopen anderhalf jaar samen met gebruikers van plastic rietjes gelobbyd.
Er is namelijk in de Europese richtlijn een uitzondering gemaakt voor medisch gebruik van plastic rietjes.
Samen met ervaringsdeskundigen hebben we het Ministerie van I&W kunnen overtuigen dat het belangrijk is dat plastic rietjes met een medisch CE keurmerk overal gekocht kunnen worden.
Niet alleen bij de apotheek.
Naar aanleiding van de gesprekken is Rijkswaterstaat een onderzoek gestart naar het ontwikkelen van ecologische rietjes die ook geschikt zijn voor mensen met een beperking.
Natuurlijk gebeurt dit vanuit de principes van inclusief ontwerpen: vanaf het begin zijn er rietjes gebruikers bij betrokken.

Waar koop ik mijn rietje?.
Officieel mogen alle plastic rietjes die op voorraad zijn nog verkocht worden, ook na 3 juli.
Maar winkelketens zijn al maanden geleden gestopt zijn met de inkoop en verkoop van plastic rietjes.
Ze verkopen nu de alternatieve rietjes die niet voor iedereen geschikt zijn.
Veel gebruikers hebben daarom flink gehamsterd en een eigen voorraad aangelegd.
Voor wie niet heeft kunnen hamsteren is wel de vraag: waar kun je vanaf 3 juli rietjes krijgen?
We roepen iedereen dan ook op om nuttige tips te delen via facebook en twitter met de hastag #TipEenRietje.

Producent gezocht.
Op dit moment is het grootste probleem dat er in Europa nog geen producent is die vanaf 3 juli plastic rietjes met een CE-keurmerk op de markt gaat brengen.
Verschillende EU-lidstaten hebben daarom een brandbrief gestuurd naar de Europese Commissie met het verzoek om hier actie op te ondernemen.
Ook de Nederlandse regering heeft deze brief ondertekend.
Ieder(in) voert daarnaast samen met het ministerie gesprekken met producenten van medische hulpmiddelen.
Het is niet te verwachten dat dit per 3 juli tot resultaten leidt maar we blijven de druk er op houden om snel tot oplossingen te komen.

Bron: Ieder(in)

Hulpmiddelencongres startpunt van een merkbaar betere uitvoering.

Vandaag start onder leiding van Otwin van Dijk het eindcongres van de verbeteraanpak hulpmiddelen. Voor Ieder(in) is dit congres een startpunt van een betere uitvoering waar de zorgvraag van de cliënt écht voorop staat. Het is de bedoeling dat mensen om wie het gaat een merkbare verbetering ervaren. De aanpak is een vervolg […]

SCP-rapport laat zien dat toegankelijkheid en kunnen meedoen beter verankerd moeten worden.

Gebrek aan goed toegankelijke toiletten of rolstoelplaatsen in theaters: het blijft een probleem voor mensen met een lichamelijke beperking wanneer zij publieke plekken bezoeken. Dat blijkt uit het SCP-rapport ‘Lang niet toegankelijk, Ervaringen van Nederlanders met een lichamelijke beperking als spiegel van de samenleving’. Ieder(in) herkent helaas de conclusies. Nog veel werk te […]

INC. Festival en VN-verdrag Handicap, 5 jaar na de ratificatie

Op 14 juni 2016 heeft Nederland het VN-verdrag Handicap geratificeerd. Een belangrijke stap voor het verbeteren van de positie van mensen met een beperking of chronische ziekte. Nu, 5 jaar later is het een goed moment om terug en vooruit te kijken. En om dit lustrum te vieren wordt het Link: INC. Festival […]

Toevoeging grondslag handicap aan Grondwet in 2e lezing in de Kamer.

Op 3 juni wordt het voorstel voor de toevoeging van de grondslag handicap als non-discriminatiegrond aan artikel 1 van de Grondwet voor de tweede keer aan de Kamer voorgelegd. Ieder(in) heeft per brief inbreng voor deze tweede sessie geleverd en vindt het goed dat dit belangrijke wetsvoorstel zo snel weer wordt behandeld. Successen […]