Gezocht: volwaardig alternatief voor plastic rietje.

Plastic in de zee is een groot internationaal probleem.
Om dat aan te pakken verbiedt de Europese Unie (EU) vanaf 2021 wegwerpplastic, zoals plastic bestek, roerstaafjes en rietjes.
Ieder(in) is voor schone zeeën, maar heeft er als belangenbehartiger van mensen met een beperking wel een scherpe kanttekening bij.
Een groep mensen met verschillende beperkingen is van rietjes afhankelijk om te kunnen drinken.
En voor deze groep is er nog geen volwaardig alternatief voor het plastic rietje.

Verschil tussen wel of niet kunnen drinken.
Margriet van Kampenhout is beleidsmedewerker bij Ieder(in) en ervaringsdeskundig.
In een interview met het vakblad Afval zegt zij: “Verschillende mensen zijn afhankelijk van rietjes om überhaupt te kunnen drinken.
Ik gebruik zeven soorten rietjes, allemaal voor een ander doel.
Producenten zouden ons moeten vragen waaraan rietjes moeten voldoen.
Totdat er goede alternatieven zijn, kun je rietjes niet in de ban doen.
” Want, zo zegt ze: “mensen zonder beperking leggen een vervelend rietje weg, voor ons is het drinken of niet drinken.
Daar is niet bij stilgestaan.”

Duurzame materialen.
Dat rietjes bijdragen aan een groot milieuprobleem, staat buiten kijf.
Rietjes en weggooibestek staan in de top tien van plastic producten die het meest op stranden.
Er moet dus gezocht worden naar een duurzaam en even goed alternatief.
Er zijn al rietjes van andere materialen verkrijgbaar zoals bamboe, papier en metaal, maar die hebben niet dezelfde eigenschappen als plastic en zijn niet voor iedere gebruiker toepasbaar.
Het alternatief is bijvoorbeeld niet hygiënisch, niet buigbaar genoeg, wordt papperig, zorgt voor verstikkingsgevaar of is niet geschikt voor warme dranken.

VN-verdrag Handicap.
De vraag om een geschikt alternatief is in lijn met het VN-verdrag Handicap: elke maatregel die de leefsituatie van mensen met een beperking verslechtert, is daarmee in strijd.
Plastic rietjes zijn producten waar een aantal mensen met een beperking in hun dagelijkse leven afhankelijk van zijn.
Afschaffen van plastic rietjes mag daarom niet tot er een volwaardige vervanger is.
Tot die tijd moeten plastic rietjes voor mensen met een beperking beschikbaar blijven.
En zonder recept.
Want zoals Margriet in Vakblad Afval zegt: “Je wilt niet naar de apotheek voor zo’n gewoon product.
Of naar Amerikaanse toestanden, waar het verbod op plastic rietjes niet geldt voor mensen met een beperking: daar bepalen obers of je wel genoeg beperkt bent.”

Lees het hele artikel uit Vakblad Afval van december 2019 als Word- en als PDF.

Downloads:
Link: Vakblad Afval artikel Rietjes PDF-versie (pdf – 3 MB)

ReadSpeaker Lees voor

Link: Rietjes word document (docx – 19 KB)

ReadSpeaker Lees voor

Bron: Ieder(in).

Beste bezoekers van het Oogcafé Haarlemmermeer,

Om te beginnen wensen wij u het allerbeste voor 2020! Op woensdag 15 januari aanstaande opent het Oogcafé Haarlemmermeer voor de eerste keer dit jaar weer haar deuren. Het Oogcafé is een gezellige en informatieve bijeenkomst voor mensen met een visuele beperking, maar ook voor mensen die in hun omgeving met een visuele […]

Rijk bespaart sinds 2015 miljarden op Wmo-uitgaven.

In 2015 wist het Rijk met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) al 1,1 miljard euro te besparen. Ieder jaar erop kwam daar een bedrag van 1,3 miljard euro aan besparingen bij. Ook is er sinds 2015 flink bespaard op de uitgaven individuele dagbesteding en begeleiding en huishoudelijke verzorging. Gemeenten kregen […]

Illya Soffer: ‘Scherp debat, matig resultaat’.

Een scherp debat met een matig resultaat. Zo vat Illya Soffer in een interview met Binnenlands Bestuur het Tweede Kamerdebat samen dat donderdag werd gevoerd over de uitvoering van het VN-verdrag Handicap. Illya Soffer vindt het enorm teleurstellend dat minister De Jonge de Lokale Inclusie Agenda (de gemeentelijke vertaling van het verdrag) geen […]

Op vakantie met een beperking vergt goede voorbereiding.

Op vakantie gaan met een beperking of chronische ziekte vraagt om een goede voorbereiding. 9,9 miljoen mensen in Nederland moeten hier rekening mee houden. Van het meten van de maten van een deurpost tot het inlezen over voorzieningen. Afhankelijk zijn van een rolstoel, het hebben van een visuele of auditieve beperking of een […]

Debat uitvoering VN-verdrag Handicap: ‘Vrijblijvendheid moet er echt af’.

De voortgang van de uitvoering van het VN-verdrag is gister uitgebreid besproken in een Kamerdebat. Daarin kwam de schaduwrapportage van de Alliantie VN-verdrag uitgebreid aan de orde. De meeste partijen lieten aan het kabinet weten dat de uitvoering tot nu toe te vrijblijvend was. Daarbij werd door de Kamerleden herhaaldelijk gewezen op inkomensachteruitgang […]

Nieuw: Stichting Zorgeloos naar school.

De nieuwe Stichting Zorgeloos naar School zet zich in voor goede zorg voor leerlingen met een chronische aandoening. Ooit begonnen als lobby om kinderen met diabetes zorgeloos naar school te laten gaan. Daarna in 2016 overgegaan in de Stichting Zorgeloos met Diabetes naar School. Tenslotte uitgegroeid tot de huidige Stichting Zorgeloos naar School: […]

Het- Oogcafé: laagdrempelige ontmoetingsplek voor slechtzienden.

HOOFDDORP Het Oogcafé is een (gratis) laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen met een visuele beperking, hun naasten,vrienden, mantelzorgers en geïnteresseerden in visuele problematiek. Elke derde woensdag van de maand zijn blinden, slechtzienden en andere geïnteresseerden welkom om met elkaar in gesprek te gaan. Het draait allemaal om ervaringen uitwisselen, informatie van professionals en de […]