HAP Haarlemmermeer wil opheldering parkeertarieven voor minder validen.

Collegepartij HAP Haarlemmermeer trekt aan de bel als het gaat om de parkeertarieven voor minder validen binnen de eigen gemeente.
Aanleiding voor de lokale raadsfractie is een onderzoek van belangenorganisatie Ieder(in) waaruit blijkt dat deze tarieven per gemeente sterk verschillen.

Brief aan het college.
Het is zoals raadslid Abdul Salhi namens zijn fractie ook verwoord in een brief aan het college van de gemeente Haarlemmermeer.
,,De kosten voor het in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart, resp.
parkeerplaats lopen per gemeente enorm uiteen”, stelt het raadslid van HAP.

Opsomming.
Salhi noemt voor de duidelijkheid een opsomming van de posten, waar gemeenten een rekening voor kunnen presenteren aan de aanvrager.

Het gaat om:
1. Het in behandeling nemen van de aanvraag
2. Kosten verbonden aan de verplichte medische keuring bij de eerste aanvraag
3. Parkeerplaats (realisatie +bord)
4. Totaal aan kosten (1 & 2 & 3, al dan niet in één tarief samengebracht)

Daarbij maakt Salhi de opmerking dat bij de eerste twee punten in een tarief kunnen worden samengebracht zonder daarbij een uitsplitsing te hoeven geven.
Dat geldt niet voor de laatste punten, waarbij in de ogen van het raadslid de gemeente die mogelijkheid wel kan hebben om de bedragen uit te splitsen.

Gratis.
Het raadslid komt ook met cijfers, waarbij volgens Salhi een vergelijking maakt met de gemeente Oss (die alles gratis doet).
Het raadslid stelt dat de de tarieven variëren van bijvoorbeeld post 4 tussen € 22,80 en € 817,85 voor het totaal.
Het merendeel van de 100 onderzochte gemeenten rekenen volgens hem een tarief voor het totaalplaatje (4) dat ligt tussen de € 150,– en € 350,–.
,,Haarlemmermeer vraagt € 638,20″, zegt het raadslid van HAP.

In de top.
,,De tarieven apart beschouwend constateren wij, dat de eerste aanvraag in Haarlemmermeer € 66,70 kost (= in de top 11 van NL) Het merendeel van de gemeenten rekenen bedragen tussen €20,– en € 40,– .
Bij de verplichte medische keuring is Haarlemmermeer de op 4 na duurste gemeente van Nederland”, zegt Salhi.
Voor de realisatie van een parkeerplaats betekent dat voor gehandicapten (incl. bord) volgens het raadslid dat de gemeente € 419,30 in rekening brengt.
Dat in vergelijking met Venlo waar volgens Salhi de gemeente daar maar € 30,– vraagt en een gemeente als Nijmegen € 250,13 in rekening brengt.
,,Het gemiddelde tarief in gemeenten ligt rond de € 220,– “, zegt Salhi.

Duurste gemeente.
Haarlemmermeer is daarmee volgens het raadslid van HAP de op 5 na duurste gemeente van Nederland als het gaat om de totalen van post 1,2 en 4 gaat.
,,Vanuit de WMO kunnen gemeenten een tegemoetkomingregeling treffen, maar gemeenten zijn daar niet toe verplicht”, zegt Salhi.
Salhi wil namens zijn fractie weten hoeveel parkeerplaatsen voor minder validen door de gemeente gemiddeld per jaar worden aangelegd en hoeveel parkeerkaarten voor minder validen door de gemeente gemiddeld per jaar worden vertrekt.

Kosten bij in behandeling nemen aanvraag.
Salhi is ook nieuwsgierig naar de kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag en waaruit deze bestaan en waarom deze in vergelijking met andere gemeenten in Haarlemmermeer zo hoog zijn.
Ook noemt het raadslid een medische keuring die een onderdeel kan zijn van de aanvraag. die volgens hem in Nederland even duur zijn of dat deze geen grote verschillen in tarief mogen vertonen.
Salhi wil een uitleg hebben over het tarief wat de gemeente Haarlemmermeer rekent voor een medische keuring ten opzichte van andere gemeente.
,,Kan het college verklaren waarom de medische keuring in Haarlemmermeer € 152,20 moet kosten en in andere gemeenten substantieel goedkoper zijn?
Bijvoorbeeld Enschede rekent slechts € 35,05″, vraagt Salhi zich af.

Verschillen in kosten.
Het raadslid vraagt zich ook af waarom het tarief voor de aanleg van een parkeerplaats (incl. bord) ten opzichte van een andere gemiddelde Nederlandse gemeente in Haarlemmermeer tweemaal zo hoog moet zijn.
Salhi wil weten of er in zijn gemeente een beroep kan worden gedaan op een tegemoetkomingregeling binnen de grenzen van de WMO en als dat niet kan wil hij weten waarom dat niet.
Als de gemeente wel een tegemoetkomingsregeling heeft, wil Salhi weten hoe deze er dan uit ziet.

Bron: Haarlemmermeer.nieuws.nl

Internetconsultatie plastic rietjes.

In 2021 worden nieuwe regels van kracht die het gebruik van wegwerpplastic verbieden. Door de ‘Single use plastic’ EU-richtlijn (verbod op wegwerpplastic) wordt naast bijvoorbeeld plastic bestek of roerstaafjes ook het plastic rietje in de ban gedaan. Een grote groep mensen met verschillende beperkingen is afhankelijk van het gebruik van die rietjes. Man […]

Corona-app is bijna af en wordt nu getest, ook door blinden en slechtzienden.

Terwijl de gezondheidsautoriteiten zich zorgen maken over een stijgend aantal besmettingen de afgelopen week, wordt intussen druk gewerkt aan de corona-app. De overheid wil die app inzetten om het bron- en contactonderzoek te ondersteunen. Daarmee zou een nieuwe, grote uitbraak van het coronavirus moeten worden voorkomen. “We hebben al ontzettend veel werk gedaan […]

Veel mensen met handicap sporten niet door gebrek aan sporthulpmiddelen.

Enkele tienduizenden mensen met een fysieke beperking doen niet aan sport omdat ze niet de goede hulp krijgen. Bij pogingen om de kostbare hulpmiddelen vergoed te krijgen worden ze van het kastje naar de muur gestuurd. Zorgverzekeraars geven zonder wettelijke basis vaak nul op rekest en verwijzen naar gemeenten. Maar veel gemeenten wijzen […]

VNG roept gemeenten op tot deelname aan Verbeteragenda hulpmiddelen.

Al langere tijd laten cliënten en hun organisaties weten dat er knelpunten zijn bij de verstrekking van hulpmiddelen. De Nationale Ombudsman vroeg vorig jaar ook aandacht voor de problemen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten start een Verbeteragenda Wmo-hulpmiddelen en roept gemeenten op om mee te doen. Het ministerie van VWS richtte naar aanleiding […]

Blog Illya Soffer: “Participatiewet doet mensen met een beperking tekort”.

Op Sociaalweb deze week een blog van Ieder(in)-directeur Illya Soffer over 5 jaar Participatiewet. Een wet die meer mensen met een beperking aan het werk moest helpen en voor een inclusievere arbeidsmarkt zou zorgen. Link: Dat is niet gelukt, blijkt ook uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Illya Soffer schrijft in […]

In de media: communicatie-vakblad C “In crisistijd verdwijnt de samenspraak“

Toegankelijk en inclusief communiceren is juist tijdens een crisis ontzettend belangrijk, maar blijkt moeilijk in de praktijk. Terwijl het niet moeilijk hoeft te zijn. In communicatie-vakblad C een uitgebreid artikel en interview met Illya Soffer over waar het misging in de communicatie rondom de coronacrisis en de verstrekkende gevolgen daarvan. “De overheid stelde […]

Positie van mensen met handicap vier jaar na VN-verdrag niet verbeterd.

Ook door Nederland. In het verdrag staat dat landen moeten werken om de positie van mensen met een beperking te verbeteren. Vier jaar later maakt FNV de balans op en is de positie van deze groep Nederlanders niet verbeterd, maar is dankzij de bezuinigingen op en afbraak van de Sociale Werkvoorziening hun positie […]

ZorgkaartNederland krijgt uitlegvideo en voorleesfunctie.

Op ZorgkaartNederland kun je zorgaanbieders zoeken en jouw ervaring delen met anderen. Jouw ervaring kun je doorgeven met behulp van de vragen op het waarderingsformulier. Om hierbij te helpen, heeft ZorgkaartNederland nu een uitlegvideo en voorleesfunctie gemaakt. De uitlegvideo legt stap voor stap uit hoe het indienen van een waardering werkt. De uitlegvideo […]