Kabinet erkent toegankelijkheid als nationaal belang.

Het kabinet vindt dat een goede toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimte een zaak van nationaal belang is. Dit staat in een notitie die onlangs naar de Tweede Kamer is gestuurd. Met de notitie loopt het kabinet vooruit op de Nationale Omgevingsvisie. Het kabinet werkt aan een Nationale Omgevingsvisie, waarin staat hoe Nederland omgaat met […]

Hoe toegankelijk is Haarlemmermeer?

De landelijke testdag van Ongehinderd op 3 oktober was een mooie dag in Haarlemmermeer. Vol overgave gingen zeven teams op pad om de app ‘Ongehinderd’ te testen. Hiermee kan iedereen opzoeken hoe toegankelijk allerlei locaties zijn voor mensen met een beperking. Zie: LINK Haarlemmermeergemeente.nl Winkelen is voor Corry net een hindernisbaan: “Alles staat stamp en […]

Winkelen is voor Corry net een hindernisbaan: “Alles staat stamp en stamp vol”.

HAARLEMMERMEER – Corry Blommendaal uit Hoofddorp was 23 jaar toen ze een tumor in haar ruggenwervels kreeg. Vandaag de dag verplaatst ze zich maar al te graag met haar gemotoriseerde rolstoel door haar geliefde dorp. Maar wat betreft de toegankelijkheid van veel winkels, valt er volgens de Hoofddorpse nog veel te verbeteren. Ongehinderd winkelen is […]

Illya Soffer in EenVandaag: ’De Participatiewet werkt niet’

Voor zowel werkgevers als werknemers is de Participatiewet ingewikkeld. Bovendien werken de regels soms averechts. Zo helpt de wet mensen met een arbeidsbeperking niet bij het vinden en behouden van betaald werk. Illya Soffer sprak hierover in de uitzending van EenVandaag van dinsdag 2 oktober. Bron: Ieder(in)

Reactie op programma gehandicaptenzorg: plannen VWS te beperkt.

De minister van VWS maakte deze week de plannen voor de gehandicaptenzorg voor komende jaren bekend. Minister Hugo de Jonge stuurde maandag het programma Volwaardig Leven naar de Tweede Kamer.  Een te beperkt programma want een onacceptabel grote groep mensen met een handicap of chronische ziekte dreigt in de meerjarige plannen vergeten te worden. Het […]

Commerciële websites onvoldoende toegankelijk.

Commerciële websites zijn niet toegankelijk genoeg voor mensen met beperking. De meeste websites voldoen niet aan criteria voor digitale toegankelijkheid. Dat blijkt uit onderzoek van Accessibility in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens. Het rapport is gepubliceerd ter gelegenheid van de Week van de Toegankelijkheid. Consumenten met een beperking (b.v. visueel […]

Kamer, voorkom dat gemeenten nieuwe Wmo-tarief omzeilen.

Volgend jaar wordt een maximumtarief voor Wmo-voorzieningen ingevoerd van 17,50 euro per jaar. Sommige gemeenten proberen dit zogenaamde abonnementstarief nu te omzeilen. Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland, Per Saldo en Mezzo roepen de Tweede Kamer in een brief op om hier een stokje voor te steken. Het nieuwe tarief is vooral voor middeninkomens een enorme verbetering. Zij […]

“In memorie” Tiny Bus.

Op 4 september overleed ons bestuurslid Christina Cornelia Bus. Tiny was 67 jaar. Tiny was sinds jaar en dag vrijwilliger bij de BGH en trad na haar pensionering bij de politie toe tot het bestuur, omdat ze naar eigen zeggen geen zin had om achter de geraniums te gaan zitten. Kort na haar geboorte bleek […]