‘Vergoedingen voor gehandicaptenvervoer veel te laag’.

Gehandicaptenorganisaties slaan alarm over het vervoer waarmee mensen met een beperking naar hun dagbesteding worden gebracht. Cliënten en hun familie ervaren veel problemen met het vervoer, dat steeds vaker wordt betaald met geld dat daar niet voor is bedoeld. In 2013 is fors bezuinigd op de vergoedingen voor vervoer in de langdurige zorg. […]

VAN RIJN LANCEERT CAMPAGNE ‘MEEDOEN MET EEN HANDICAP’.

Bekijk de zaken eens wat vaker door de ogen van iemand met een handicap. Dan blijkt sporten, een terrasje pakken of naar de universiteit helemaal niet zo vanzelfsprekend! Met dat doel start staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid vandaag de campagne ‘Meedoen met een handicap’. Dit meldt Rijksoverheid. Met de campagne wil Van Rijn […]

Wmo-huishoudelijke hulp: aanpassen en vernieuwen.

Naar aanleiding van richtinggevende uitspraken van de CRvB (voorjaar 2016) hebben de meeste gemeenten de huishoudelijke hulp-afspraken aangepast of zijn daar volop mee bezig. Nu werken ze verder aan de vernieuwing van de Wmo. Het is belangrijk om bij de vernieuwing samen met cliënten en aanbieders op te trekken. Het ministerie van VWS, […]

Notariskantoor discrimineert slechthorende vrouw.

Een slechthorende vrouw is gediscrimineerd door een notarispraktijk. De vrouw moest bijna driehonderd euro extra betalen voor het opmaken van een testament, omdat zij een schrijftolk mee wilde nemen. Dat is ongelijke behandeling (verboden onderscheid), oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Lees meer over dit oordeel op de website van […]

Nieuwe ‘tussendatum’ huishoudelijk hulp.

Huidige regeling 3 maanden verlengd. De huidige youcherregeling huishoudelijke hulp wordt met drie maanden verlengd. Dat zijn de gemeente en de drie organisaties die de huishoudelijke hulp aanbieden met elkaar overeengekomen. De huidige regeling loopt daardoor t/m 30 Juni in plaats van 31 maart 2017. Dat blijkt uit een brief die Tzorg heeft […]

RegioRijder 20 procent duurder.

HOOFDDORP – De kosten van openbaar vervoer voor ouderen en gehandicapten gaan per 1 januari 2017 twintig procent omhoog met de overgang van Meertaxi naar RegioRijder. Participatieraad vraagt vergeefs om overgangsregeling De Participatieraad vindt dat te veel ineens en heeft een overgangsregeling gevraagd. De gemeente Haarlemmermeer ziet zo’n regeling niet zitten. Met de […]

Vier de toegankelijkheid!.

De afgelopen jaren is in ons land een breed draagvlak ontstaan voor de Integrale Toegankelijkheidsstandaard (ITS). Waar in de praktijk de ITS volledig wordt toegepast, blijkt het tot nu toe vooral te gaan om nieuwbouw en grootscheepse renovatie van gebouwen, publieke ruimte en openbaar vervoer. Het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid wil bedrijven, instellingen […]