Training werkgevers en HR-professionals: Selecteren zonder beperking.

De meeste mensen met een arbeidsbeperking willen graag aan het werk en veel werkgevers zijn welwillend om kandidaten uit deze groep in dienst te nemen. Toch krijgen maar weinig mensen met een beperking een betaalde baan. Onbewuste vooroordelen en onduidelijkheid over wetgeving spelen hierbij een grote rol. Het College voor de Rechten van de Mens […]

Brief aan Kamer: visie nodig voor betere langdurige zorg.

Grote groepen mensen met een beperking, chronische ziekte of ontwikkelingsstoornissen die langdurige of levenslang zorg nodig hebben, krijgen nog altijd niet de hulp en ondersteuning die nodig is. Daarom is het dringend nodig dat de minister van VWS met een visie en aanpak voor het gehandicaptenbeleid komt. Ieder(in), PerSaldo en KansPlus vragen in een brief […]

Rechter: Gemeente moet goed onderzoek doen naar woningaanpassing.

In 2017 heeft de gemeente Lingewaard een aanvraag voor een keukenaanpassing van een mevrouw in een rolstoel afgewezen. Haar echtgenoot en dochter zouden gebruikelijke hulp kunnen bieden door voor haar te koken. De vrouw is hiertegen in beroep gegaan en heeft haar gelijk gekregen. De rechter heeft bepaald dat koken wel onder gebruikelijke hulp valt […]

Van Ark wil aanpassingen doen in plan arbeidsongeschikten.

De actiegroep Wij staan op! biedt een petitie aan in de Tweede Kamer ANP. Staatssecretaris Van Ark is bereid om haar plan voor arbeidsgehandicapten nog eens onder de loep te nemen. Ze wil aanpassingen doen, zegt ze. Maar het principe van loondispensatie, waarbij werknemers een bijstandsuitkering krijgen, blijft overeind. Van Ark wil werkgevers stimuleren om […]

Tweede Kamerdebat loondispensatie.

Binnenhof en het Torentje, met op de voorgrond de Hofvijver en op de achtergrond onder andere het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Het kabinetsplan om loondispensatie in te voeren, heeft zeer nadelige gevolgen voor de mensen met een beperking. Hun arbeidsvoorwaarden verslechteren en het tast hun mensenrechten aan. 40 organisaties sturen daarom een gezamenlijk […]

PG-organisaties sturen brandbrief aan Kamer over knellend subsidiekader.

PG-organisaties sturen brandbrief aan Kamer over knellend subsidiekader. Den Haag, uitzicht op het torentje Mensen met een beperking en patiĆ«nten praten op steeds meer plekken mee over zaken die hen aangaan. In de zorg maar ook op allerlei andere terreinen zoals onderwijs, wonen, toegankelijkheid en werk. Dit vergt enorm veel van PG-organisaties. Maar deze bredere […]

Ook gemeenten tegen plan arbeidsgehandicapten.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is tegen het plan om arbeidsgehandicapten met een baan deels uit de bijstand te betalen. De gemeenten denken dat hierdoor eerder minder dan meer mensen aan het werk komen. Staatssecretaris Van Ark wil het voor werkgevers gemakkelijker maken om mensen met een beperking in dienst te nemen, die niet […]

‘Kabinetsplan voor arbeidsbeperkten leidt tot discriminatie’.

De nieuwe plannen van het kabinet voor werknemers met een arbeidsbeperking leiden tot discriminatie. Dat zegt Dick Houtzager van het College voor de Rechten van de Mens woensdag in de Tweede Kamer. “Als er door een ander loonregime sprake is van een ongelijke behandeling, dan is er sprake van discriminatie”, zegt Houtzager. Dat is volgens […]

Houd de lijn vrij!

Kent u die geribbelde tegels op de grond, die lijnen vormen op straat en op de stations? Dat zijn geleidelijnen. Ze worden gebruikt door mensen met een visuele beperking om hun weg te vinden door de openbare ruimte. Helaas weten heel veel mensen niet wat geleidelijnen zijn en waar ze voor dienen. Met als gevolg […]