‘Geen herkeuring voor 50-plusser in Wajong’

Tienduizenden 50-plussers die al decennialang in de Wajong zitten, hoeven toch niet naar het UWV voor een herkeuring. Staatssecretaris Klijnsma heeft dat in overleg met de uitkeringsinstantie besloten, meldt Trouw. Volgend jaar krijgen mensen die ouder zijn dan 50 en al voor hun 18de een arbeidsbeperking hadden een brief van het UWV. Daarin staat dat […]

Nieuw Besluit Toegankelijkheid is een verbetering.

Het nieuwe Besluit Toegankelijkheid is een stap in de goede richting voor de uitvoering van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Het is een verbetering ten opzichte van het eerdere voorstel van staatssecretaris Van Rijn. ‘Het nieuwe Besluit voldoet in ieder geval aan een aantal belangrijke eisen uit het VN-verdrag’, laten […]

Oproep: minister Blok repareer het Bouwbesluit.

Ondanks een dringend beroep van organisaties van gehandicapten, ouderen, architecten en huurders weigert minister Blok (VVD) zijn voorstel voor een nieuw Bouwbesluit aan te passen. Hiermee laat de minister de kans lopen om toegankelijkheid goed in de bouwregelgeving te verankeren. Ieder(in) doet daarom een oproep aan de Tweede Kamer om het voorstel van minister Blok […]

Zelfstandig wonen vaak problematisch voor mensen met een beperking.

Veel mensen met een beperking, een chronische ziekte of psychische aandoening ondervinden problemen bij het zelfstandig wonen. Dit blijkt uit de meldactie wonen van Ieder(in), de Patiëntenfederatie Nederland en Mind/LPGGz. Er zijn te weinig geschikte woningen, eenzaamheid komt veel voor en de brandveiligheid is sterk onvoldoende. Het overheidsbeleid is erop gericht dat mensen met een […]

Breed verzet tegen de nieuwe bouwregelgeving.

Het kabinet heeft nieuwe bouwregelgeving voorgesteld, waarin minder strenge eisen worden gesteld aan de toegankelijkheid en bruikbaarheid van woningen en gebouwen dan voorheen. Tot verbijstering van mensen met een beperking, ouderen, huurders, architecten en bouw&woningtoezicht. De betrokken organisaties luiden hierover de noodklok in een gezamenlijke verklaring aan de Tweede Kamer. Ouderen blijven steeds langer zelfstandig […]

Zorgen om huishoudelijke hulp.

  Bezuinigingen en veranderende wetgeving kunnen vergaande gevolgen hebben. Een voorbeeld uit de dagelijkse praktijk maakt dat duidelijk. De zon schijnt buiten. Het feest van Sinterklaas is net geweest, Kerst staat voor de deur. Maar of ze daar echt van kan genieten? Eigenlijk niet, want eind vorige maand kreeg ze, en zij niet alleen, een […]

Tweede Kamer stemt in met Praktijkroute en beschut werk voor mensen met beperking.

Vrijwel de voltallige Tweede Kamer heeft vorige week ingestemd met een wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarmee mensen met een arbeidsbeperking meer kansen krijgen. Het aangenomen wetsvoorstel verplicht gemeenten om beschut werk te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking voor wie een beschutte omgeving de enige mogelijkheid is om in te […]

Hierbij wil ik u informeren over de wijzigingen in het collectief vervoer per 1 januari 2017.

Met ingang van deze datum zal de Meertaxi ophouden te bestaan en wordt het collectief vervoer voortaan uitgevoerd door RegioRijder. Dit is een regionale vervoercentrale en is een samenwerking tussen Haarlemmermeer, IJmond en Kennemerland. RegioRijder wordt uitgevoerd door Connexxion i.s.m. vijf taxibedrijven. De belangrijkste wijzigingen voor inwoners van Haarlemmermeer zijn als volgt: – Er wordt […]

Breng meer fysiotherapie onder in de basisverzekering.

Breng meer fysiotherapie onder in de basisverzekering. Het is nodig dat er dan wel goede afspraken komen over het tegengaan van onder- en overbehandeling. Dat schrijven Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) in een brief aan het Zorginstituut. Zie voor meer informatie en details de volledige brief die is verstuurd en lees hier meer informatie over de […]