Column Illya Soffer: Prinsjesdag geen feest voor mensen met beperking.

“Meevallers, mooie koopkrachtcijfers, toenemende welvaart; zo zou de coalitie Prinsjesdag dit jaar graag neerzetten. Maar voor mensen met een beperking valt dit jaar wederom niets te vieren. Sterker nog, hun zorgkosten blijken dermate toegenomen, dat velen het water aan de lippen staat. ” Dat schrijft Illya Soffer, directeur van Ieder(in), in haar column voor Binnenlands […]

Gevolgen miljoenennota 2017 voor zorg en welzijn.

De Miljoenennota 2017 en Rijksbegroting 2017 zijn op Prinsjesdag (dinsdag 20 september 2016) weer bekend gemaakt. Hieronder een overzicht wat de gevolgen zijn van de plannen op het gebied van zorg, welzijn en werk. Zorg en welzijn. * Het eigen risico blijft gelijk aan het voorgaande jaar en bedraagt 385 euro. Dit is voor het […]

Omgevingswet: minder regels, minder zelfstandigheid.

De Woonalliantie, een samenwerkingsverband van VACpunt Wonen, de Woonbond en Ieder(in), is zeer kritisch over de kabinetsplannen voor de nieuwe bouwregelgeving. Die bouwregelgeving maakt deel uit van de Omgevingswet. Onder het mom van ‘minder regels’ worden voorschriften die zorgen voor goede en toegankelijke woningen geschrapt. Bruikbaarheidseisen en toegankelijkheidsnormen verdwijnen met de vorming van de nieuwe […]

‘Instanties vragen patiënt te vaak en ten onrechte om medisch dossier’

Gemeenten, verzekeraars, arbodiensten en andere instanties vragen mensen vaak om hun hele medische dossier bij hun huisarts op te vragen en te overhandigen, terwijl dit helemaal niet mag. Dat stelt de Landelijke Vereniging van Huisartsen op basis van een ondervraging van 175 van haar leden. De LHV vertegenwoordigt zo’n 11.000 huisartsen en huisartsen in opleiding. […]

Zorgverzekeraar moet patiënt informeren na kijkje in dossier.

Zorgverzekeraars moeten patiënten informeren als ze inzage hebben gehad in het medisch dossier van de patiënt. Dat heeft de Tweede Kamer besloten. Verzekeraars kunnen het dossier nu al in het uiterste geval inzien, als ze vermoeden dat er gefraudeerd is met een declaratie. Jaarlijks gebeurt dat bij 2500 declaraties, op een totaal aantal van liefst […]

Zorgkosten mensen met een beperking in vijf jaar geëxplodeerd.

Man en vrouw bekijken hoeveel er geld nog in hun portemonnee zit De zorgkosten zijn in vijf jaar verdubbeld voor mensen die veel zorg nodig hebben. Een echtpaar met een modaal inkomen waarvan een partner chronisch ziek is, betaalde in 2011 ruim drieduizend euro aan zorg. Zij zijn nu ruim zevenduizend euro kwijt. Dit blijkt […]

Wettelijke verplichting beschut werk en vereenvoudiging Wet banenafspraak.

Gemeenten worden volgend jaar verplicht om mensen die niet in een gewone werkomgeving kunnen werken beschut werk aan te bieden. In de Wet zit ook de mogelijkheid dat mensen bij wie op de werkplek wordt vastgesteld dat zij niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, worden opgenomen in het doelgroepregister, via de zogenaamde Praktijkroute. Naar verwachting […]

Programma Paralympics 2016:

De volgende onderdelen vinden plaats op de Paralympics 2016 in Rio de Janeiro (van 7-18 september 2016): boogschieten, atletiek, boccia, wegwielrennen, baanwielrennen, paardensport, CP voetbal 5 terzijde, CP voetbal 7 terzijde, goalbal, judo, bankdrukken, roeien, zeilen, schieten, zwemmen, taffeltennis, zitvolleybal, rolstoelbasketbal, rolstoelschermen, quad rugby, rolstoel tennis, para triatlon, para kano. Nederland zal ook met een […]

Illya Soffer in blog: ’Complexe zorg zit in een niemandsland’

Goede zorg is sterk afhankelijk van een ingewikkeld samenspel tussen gemeenten, zorgverzekeraars en instellingen. Dat verloopt veel te moeizaam. Het gevolg is een rafelig beleid met veel te veel blinde vlekken. Is zware, ingewikkelde zorg nog wel in goede handen bij gemeenten en verzekeraars? ‘Steeds vaker komen we tot de conclusie dat mensen met complexe […]

’Doorbraakambtenaar’ tegen vastlopen jeugdhulp.

Te vaak lopen kinderen die zware zorg of begeleiding nodig hebben en hun ouders vast in de jeugdhulp. Begin juli spoorde staatssecretaris Van Rijn (zorg) de gemeenten aan om ‘aanspreekpunten complexe jeugdhulp’ in te richten die oplossingen kunnen forceren. Die aanspreekpunten moeten op 1 januari 2017 lokaal beschikbaar zijn. Veel kinderen worden onvoldoende geholpen omdat […]