Blog Illya Soffer: Verdraaid, wat was ook al weer de bedoeling?

In de zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking raakt de oorspronkelijke bedoeling steeds verder uit zicht. Het rationaliseren van de dienstverlening levert een ‘verdraaide’ werkelijkheid op. Een kleine rondgang langs de verschillende zorg- en participatiewetten biedt een ontluisterend beeld. Dat schrijft Illya Soffer in haar nieuwste blog voor Binnenlands Bestuur. ‘Je moet eigenlijk […]

Privacy in de zorg rammelt aan alle kanten.

Maar liefst één op de twee mensen ervaart problemen met privacy in de zorg, zo blijkt uit onderzoek van Landelijk Platform GGz, Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in). Meeluisteren met vertrouwelijke gesprekken, onjuiste informatie in dossiers en uitwisseling van informatie tussen zorgverleners zónder toestemming van de patiënt of cliënt zijn de meest gehoorde klachten. Ruim 7200 mensen […]

Kamer verwerpt Besluit Toegankelijkheid.

Staatssecretaris Van Rijn moet uiterlijk 15 december met een drastisch aangepast Besluit Toegankelijkheid komen. Deze motie heeft de Tweede Kamer gisterenmiddag aangenomen. Mensen met een beperking hadden maanden op het Besluit Toegankelijkheid gewacht. Eindelijk zou duidelijk worden hoe goederen, diensten, gebouwen en openbare ruimte voor iedereen toegankelijk gemaakt zouden worden, in lijn met het VN-Verdrag. […]

Besluit Toegankelijkheid ver onder de maat.

Besluit Toegankelijkheid ver onder de maat. Vorige week publiceerde het ministerie van VWS het ‘Besluit Toegankelijkheid’. Dit besluit is de uitwerking van de algemene toegankelijkheid uit het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Via een internetconsultatie kon iedereen reageren. Dat is massaal gedaan en vrijwel alle reacties (bijna 600) zijn negatief. Ook […]

DON in nieuwsuur i.v.m. problemen woningaanpassing na revalidatie.

Thema “uitplaats-probleem dwarslaesierevalidatiecentra”: het komt steeds vaker voor dat mensen die hun klinische revalidatie hebben afgerond niet naar huis kunnen / in het centrum moeten blijven omdat hun woningaanpassing nog niet geïndiceerd / gerealiseerd is. Wij pleiten voor: · Spoedprocedure Wmo woningaanpassing · Herstel mogelijkheid overbruggingsverblijf op aparte afdeling verpleeghuis, dat hiervoor samenwerkingsovereenkomst heeft met […]

Kaalslag Wmo en Jeugdzorg was helemaal niet nodig.

Gemeenten hebben in 2015 1,2 miljard euro overgehouden aan de Wmo en Jeugdzorg, blijkt uit cijfers van het CBS. Illya Soffer, directeur van Ieder(in) vindt dit onverteerbaar. “Er heeft de afgelopen tijd een kaalslag plaatsgevonden in de zorg, terwijl gemeenten eigenlijk ruim voldoende geld in kas hadden. Voor de mensen die hierdoor getroffen zijn, is […]

Besluit Toegankelijkheid is onder de maat.

  De Alliantie voor de implementatie van het VN-verdrag is ontgoocheld over het ‘Besluit Toegankelijkheid’ dat door het ministerie van VWS ter consultatie is voorgelegd. Dit Besluit is bedoeld als uitwerking van de algemene toegankelijkheid uit het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Wat we missen in dit Besluit Toegankelijkheid: • een […]