Blog Illya Soffer: ’Ook de overheid moet Onbeperkt Meedoen’

Op Sociaalweb.nl een kritische blog van Ieder(in)-directeur Illya Soffer over de voortgang van het VN-verdrag Handicap. ’Alleen aanmoedigen is niet genoeg.’ Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft onlangs de voortgangsrapportage van het project Onbeperkt Meedoen! 2019 gepresenteerd. Het onderwerp toegankelijkheid blijkt daarin geen ‘moetje’ meer en het verdrag leidt tot […]

Autoluwe binnenstad Haarlem voorlopig open voor autogebruikers met handicap.

Iedereen die een Europese gehandicaptenparkeerkaart heeft, mag voorlopig het nieuwe autoluwe gebied van Haarlem nog in en daar ook parkeren. Dit geldt zowel voor de bezitters van een bestuurders- als van een passagierskaart. Klachten. Sinds de uitbreiding van de autoluwe binnenstad in Haarlem heeft de gemeente veel klachten ontvangen over de bereikbaarheid van […]

Tweede Kamer: verbeter passend onderwijs, vorm een inclusief onderwijs-coalitie.

De Tweede Kamer wil dat de uitvoering van de Wet passend onderwijs wordt verbeterd én dat er stappen worden gezet om te komen tot inclusief onderwijs. Ieder(in) is blij met de verschillende moties die hiervoor werden ingediend. Vijf jaar na invoering van de wet zijn er te veel kinderen die nog altijd geen […]

Studenten met beperking krijgen 300 euro studietoeslag per maand.

Studenten met een functiebeperking die naast hun studie niet kunnen bijverdienen, krijgen over anderhalf jaar recht op 300 euro studietoeslag per maand. De uitvoering blijft een verantwoordelijkheid van de gemeente. Tot 2015 kregen alle studenten met een handicap via uitkeringsinstantie UWV dezelfde studietoeslag: een kwart van het minimumjeugdloon. Maar sinds de invoering van […]

Plan resultaatgericht indiceren in Wmo ondermijnt rechtspositie.

Minister Hugo de Jonge (VWS) is van plan om ‘resultaatgericht’ indiceren voor gemeentelijke Wmo-zorg en -ondersteuning wettelijk mogelijk te maken. Dit stuit op grote bezwaren van patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties. Eerder zette de hoogste bestuursrechter al een streep door deze werkwijze. Het plan van de minister slaat de bodem weg onder de rechtszekerheid […]

Alphen eerste gemeente die parkeerapp lanceert voor autogebruikers met beperking.

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft dinsdag als eerste gemeente bekendgemaakt een parkeerapp te gaan gebruiken die op de langere termijn de gehandicaptenparkeerkaart zal vervangen. De app is ontwikkeld op initiatief van Jiska Stad-Ogier, de voorzitter van stichting Wij Staan Op. Het grote voordeel van de parkeerapp is volgens de gemeente dat […]

Voer het VN-verdrag Handicap uit, ook in het onderwijs.

Op 17 juni behandelt de Tweede Kamer de Staat van het Onderwijs 2019. In dit onderzoek wordt aandacht besteed aan kansenongelijkheid in het onderwijs. Voor veel leerlingen met een beperking of chronische aandoening is er nog steeds geen passende onderwijsplek. Dat kan beter, vindt Ieder(in), als de Onderwijsinspectie een toetsende rol krijgt. In […]

Leraren kampen met grote problemen door passend onderwijs.

Leraren in het reguliere en het speciaal onderwijs hebben grote problemen met de hulp aan leerlingen met psychische en lichamelijke aandoeningen. Per klas zijn er drie leerlingen die geen extra ondersteuning krijgen, terwijl dat wel nodig is. Voor leraren zijn er veel onduidelijkheden over het zogenoemde passend onderwijs, de werkdruk is toegenomen en […]