Problemen met taxivervoer mindervaliden.

Bekijk complete uitzending. Te laat worden opgehaald, helemaal niet worden opgehaald, de auto voor zijn neus zien wegrijden. En dat terwijl je zoon van 2 jaar oud afhankelijk is van de regiotaxi die hem drie keer per week moet ophalen en wegbrengen naar het revalidatiecentrum. Radar ontvangt klachten uit verschillende plaatsen in Nederland over regiovervoer […]

Vluchtroutes voor mindervaliden te smal: ‘ik lig zo omver’.

Jonge mindervaliden hebben een brandbrief geschreven naar de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. De jongeren grijpen het begin van het festivalseizoen aan om aan te geven dat ook zij veilig naar festivals willen kunnen gaan. De jongerenorganisatie ‘Wij Staan Op’ schrijft dat de nieuwe veiligheidsregels die sinds 1 januari van kracht zijn aangepast moeten worden. De regels zouden […]

Parkeerbeleid voor gehandicapten in alle gemeenten anders

Bekijk complete uitzending. Wie gehandicapt is en in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart ervaart dat als je naar een andere plaats gaat, er ineens hele andere parkeerregels kunnen gelden dan in je eigen gemeente. De regeljungle is ondoordringbaar en onoverzichtelijk. Lees het nieuws: SP gaat Kamervragen stellen over parkeerbeleid gehandicapten.  Jacqueline Weijand heeft een dwarslaesie […]

Kabinet tornt aan minimumloon en pensioen.

Werkgevers die mensen met een handicap in dienst hebben, lopen tegen veel en ingewikkelde regelingen aan. Het kabinet zegt dit te willen versimpelen, om zo meer mensen aan het werk te helpen. Maar in plaats daarvan duperen de voorgenomen kabinetsplannen werknemers met een arbeidsbeperking. Staatssecretaris Van Ark wil de administratieve lasten voor werkgevers eenvoudiger maken […]

Haarlemmermeer kan beter toegankelijk voor gehandicapten.

Er is in Haarlemmermeer nog een wereld te winnen voor mensen met een lichamelijke beperking. Daar wordt nu vol op ingezet. Grote rol hierin speelt de Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer (BGH) die dinsdagavond een met de bibliotheek en slechtziendenorganisatie Visio samengestelde thematafel presenteerde. Een permanente tafel vol boeken en informatie over de toegankelijkheid van Haarlemmermeer voor […]

Nieuwsuur: mensen met beperking in dienst moet eenvoudiger.

Mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen kan veel eenvoudiger en eerlijker. Die oproep doet Ieder(in)-directeur Illya Soffer in Nieuwsuur. De lappendeken aan regelingen en voorzieningen staat een goede positie op de arbeidsmarkt in de weg. Veel mensen met een beperking of chronische ziekte willen dolgraag aan het werk. Toch lukt het vaak niet betaald […]

‘Kom met een zorgpact voor gehandicapten’

Mensen die vanwege hun handicap of chronische ziekte dagelijks en levenslang zorg nodig hebben, krijgen die hulp en ondersteuning heel moeizaam of soms zelfs helemaal niet rond. ‘Kom daarom in navolging van het ouderenpact met een landelijk pact voor de gehandicaptenzorg. Alleen als we over alle zorgwetten heen landelijke afspraken maken, komen we tot goede […]

‘Neem inclusieve samenleving op in collegeakkoorden’

Ondertekening college-akkoord_Groep mensen waaronder Hugo de Jonge, Jantine Kriens, vier burgemeesters, mensen met beperking. Bij de komende formatie van de colleges moeten de ambities van het VN-verdrag Handicap en de inclusieve samenleving écht vorm krijgen. Vier burgemeesters en wethouders deden gisteren deze oproep aan het adres van Hugo de Jonge, minister van VWS en Jantine […]

Vanaf volgend jaar alle stembureaus toegankelijk voor lichamelijk beperkten.

Vanaf 1 januari moeten bij verkiezingen alle stembureaus toegankelijk zijn voor mensen met een lichamelijke beperking. De Tweede en Eerste Kamer gingen al eerder akkoord met een wet die dat regelt, maar die was nog niet in werking getreden. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en haar collega De Jonge van Volksgezondheid schrijven nu aan de […]

‘Partijprogramma’s lokale partijen vaak ontoegankelijk voor blinde mensen’

De online partijprogramma’s van veel lokale partijen zouden ontoegankelijk zijn voor blinde en slechtziende gebruikers. Dat blijkt uit onderzoek van softwareontwikkelaar Siteimprove. Daarbij werd gekeken naar de lokale partijwebsites in de gemeenten Den Haag, Amsterdam en Rotterdam. In geen van deze steden was het programma online goed inzichtelijk. Op de websites van deze partijen staan […]