DON in nieuwsuur i.v.m. problemen woningaanpassing na revalidatie.

Thema “uitplaats-probleem dwarslaesierevalidatiecentra”: het komt steeds vaker voor dat mensen die hun klinische revalidatie hebben afgerond niet naar huis kunnen / in het centrum moeten blijven omdat hun woningaanpassing nog niet geïndiceerd / gerealiseerd is. Wij pleiten voor: · Spoedprocedure Wmo woningaanpassing · Herstel mogelijkheid overbruggingsverblijf op aparte afdeling verpleeghuis, dat hiervoor samenwerkingsovereenkomst heeft met […]

Kaalslag Wmo en Jeugdzorg was helemaal niet nodig.

Gemeenten hebben in 2015 1,2 miljard euro overgehouden aan de Wmo en Jeugdzorg, blijkt uit cijfers van het CBS. Illya Soffer, directeur van Ieder(in) vindt dit onverteerbaar. “Er heeft de afgelopen tijd een kaalslag plaatsgevonden in de zorg, terwijl gemeenten eigenlijk ruim voldoende geld in kas hadden. Voor de mensen die hierdoor getroffen zijn, is […]

Besluit Toegankelijkheid is onder de maat.

  De Alliantie voor de implementatie van het VN-verdrag is ontgoocheld over het ‘Besluit Toegankelijkheid’ dat door het ministerie van VWS ter consultatie is voorgelegd. Dit Besluit is bedoeld als uitwerking van de algemene toegankelijkheid uit het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Wat we missen in dit Besluit Toegankelijkheid: • een […]

Toegankelijkheid van dagjes uit voor mensen met een handicap.

Mensen met een lichamelijke handicap hebben in het dagelijks leven flink wat aanpassingen nodig. Sommigen zijn niet zo goed te been, anderen hebben last van een verlamd lichaamsdeel, weer anderen hebben geen duidelijk zichtbare gebreken. Je kunt ze onderverdelen in fysieke en functionele afwijkingen. In beide gevallen kan het voorkomen dat de persoon in een […]

Geef uw mening over het Besluit Toegankelijkheid!.

Op dinsdag 25 oktober is het Besluit Toegankelijkheid op Overheid.nl geplaatst. Hiermee wil het ministerie van VWS invulling geven aan algemene toegankelijkheid als norm, zoals bepaald in het VN-verdrag. U kunt zelf of namens uw organisatie tot 7 november een reactie of advies geven op het Besluit. Wees er snel bij! Op 1 juli jl. […]

Ministeries moeten in juli al zelfstandig toegankelijk zijn.

Vanmiddag is de motie van Linda Voortman (Groen Links) aangenomen die stelt dat dat alle Rijksgebouwen zelfstandig toegankelijk moeten zijn. Te beginnen met de ministeries. Die moeten al per 14 juli 2017 zelfstandig toegankelijk zijn. In de motie wordt de minister verzocht om samen met de cliëntenorganisaties een toegankelijkheidsscan en een plan van aanpak voor […]

Kamer: ouders hebben instemmingsrecht passend onderwijs.

Ouders krijgen meer invloed op het passend onderwijs. De Tweede Kamer is dinsdag akkoord gegaan met een wetswijziging die bepaalt dat de school in samenspraak met ouders vaststelt welke zorg en ondersteuning een leerling krijgt. Dit instemmingsrecht zorg ervoor dat ouders op gelijkwaardige wijze met school vaststellen hoe onderwijs, zorg en ondersteuning het beste worden […]

Illya Soffer: ’Kabinet laat kans op toegankelijkheid lopen’.

De behoefte aan meer betaalbare toegankelijke woningen is groot. Ook met de toegankelijkheid van de openbare ruimte en openbare gebouwen moet het echt veel beter. Een uitgelezen kans daarvoor biedt de nieuwe Omgevingswet. Die wet regelt de toekomstige inrichting van Nederland. In het kabinetsvoorstel worden vooral veel bouwregels geschrapt. Ook de eisen voor brandveiligheid en […]