Verhuizen met een hulpmiddel groot probleem.

Onnavolgbare bureaucratie. Als mensen verhuizen naar een andere gemeente komen ze in grote problemen. Hulpmiddelen, zorg en ondersteuning moeten ze inleveren en opnieuw aanvragen. ’Schaamtevol. Dit is met één goede afspraak op te lossen’, zegt Ieder(in)-directeur Illya Soffer in tv-programma Kassa. Het Vara-consumentenprogramma Kassa volgde twee jaar lang mensen die te maken hebben […]

Goed vervoer nodig om mee te kunnen doen.

Goed vervoer is voor mensen met een beperking of chronische aandoening een cruciale voorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving. De beschikbaarheid en toegankelijkheid van vervoer is nog niet in orde in Nederland. Het reguliere openbaar vervoer voldoet lang niet altijd aan de toegankelijkheidseisen en in veel gebieden neemt de fijnmazigheid […]

Kamer wil gehandicapten en homo’s in grondwet opnemen.

Artikel 1 uit de grondwet, het gelijkheidsbeginsel, moet worden uitgebreid met handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid. Een initiatief van PvdA, D66 en GroenLinks heeft daarvoor een kamermeerderheid. De drie partijen blazen hun oude plan uit 2010 nieuw leven in na overleg met belangenorganisaties. Ze willen het voorstel zo snel mogelijk in de […]

’Voorkom oneigenlijke besteding geld langdurige zorg’.

Begin januari kwam via media aan het licht dat geld uit de Wet langdurige zorg (Wlz) oneigenlijk wordt besteed. Gemeentelijke kortingen op sociale activiteiten worden vaak noodgedwongen door zorgaanbieders met Wlz-geld opgevangen. ‘De staatssecretaris moet dit oneigenlijk gebruik voorkomen’, schrijven Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland, PerSaldo, KBO-PCOB en KansPlus in een brief aan de Tweede […]

Jongeren: zelfstandig wonen dreigt een droom te blijven.

Jongeren: zelfstandig wonen dreigt een droom te blijven. Goed zelfstandig wonen in een geschikte woning of woonvorm is voor veel mensen met een beperking of aandoening geen vanzelfsprekendheid. Er is te weinig passend woningaanbod en als mensen iets aangeboden krijgen, is de hoge huur een onneembare drempel. Vooral voor jongeren met een beperking […]

De zorg is niet passend en mensen mogen niet meebeslissen.

Negen van de tien mensen met een aandoening of beperking willen meepraten over verbeteringen van de zorg. Slechts 2 op de 10 krijgt die mogelijkheid. Dat blijkt uit een meldactie in het kader van de aanstaande verkiezingen, waaraan meer dan 10.000 mensen deelnamen. Voornamelijk voor mensen met complexe zorgvragen en een psychische aandoening […]