Illya Soffer: ’Kabinet laat kans op toegankelijkheid lopen’.

De behoefte aan meer betaalbare toegankelijke woningen is groot. Ook met de toegankelijkheid van de openbare ruimte en openbare gebouwen moet het echt veel beter. Een uitgelezen kans daarvoor biedt de nieuwe Omgevingswet. Die wet regelt de toekomstige inrichting van Nederland. In het kabinetsvoorstel worden vooral veel bouwregels geschrapt. Ook de eisen voor brandveiligheid en […]

Aftrap campagne ‘Nederland Onbeperkt’.

Gisteren was de aftrap van de campagne Nederland Onbeperkt. Een campagne vanuit de branche en geïnitieerd door de VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland). Doel van deze campagne is om mensen met een beperking zichtbaar te maken in de samenleving. Alleen dan kunnen ze – voor zover ze kunnen – meedoen in de samenleving. De boodschap van […]

Gemeente blijft huishoudelijke hulp financieel steunen.

HOOFDDORP Inwoners die financieel niet in staat zijn om zelf huishoudelijke hulp in te huren, krijgen ook volgend jaar ondersteuning van de gemeente. Die steun is wel minder dan dit en vorig jaar. Dat heeft wethouder Tom Horn van Zorg dinsdag gezegd tijdens het wekelijkse persgesprek. Inwoners die in aanmerking komen voor huishoudelijke hulp kunnen […]

’Gehandicapten Haarlemmermeer blijven aandacht vragen’

NIEUW-VENNEP – Het werk van de Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer (BGH) zal altijd nodig blijven, denkt vrijwilliger Nico Honcoop. De slechtziende Venneper loopt geregeld letterlijk tegen zaken aan die hem dwarsbomen. ,,We moeten constant aandacht vragen’’, is zijn ervaring. Belangengroep voor gehandicapten houdt werklunch in Getsewoud. Honcoop is deze donderdagmiddag een van de ongeveer twintig aanwezigen […]

Dienstverlening Meldpunt Juiste Loket uitgebreid.

Staatssecretaris Van Rijn kondigde juni dit jaar aan een laagdrempelig expertisepunt in te willen inrichten waar ouders, verzorgers van kinderen met een intensieve zorgvraag en ook professionals terecht kunnen met vragen. Vanaf 1 oktober is dit Expertisepunt operationeel en ingericht binnen het Meldpunt Juiste Loket. U kunt bijvoorbeeld contact met het Meldpunt opnemen als niet […]

De BGH heeft de Gemeenteraad uitgenodigd voor een WERKLUNCH DONDERDAG 6 OKTOBER.

Beide Kamers van de Staten-Generaal hebben besloten dat Nederland het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap zal ratificeren. Dat betekent dat vanaf 1 januari 2017 toegankelijkheid een RECHT voor IEDEREEN is. Zeggen is één ding, doen valt nog niet mee. Het bestuur van de BGH heeft de uitvoering van het VN-verdrag […]

Thuiswonende Wlz-cliënten ontvangen huishoudelijke hulp vanuit Wlz vanaf 2017.

Het Rijk heeft in overleg met de VNG besloten dat thuiswonende cliënten met een Wlz-indicatie en een modulair pakket thuis vanaf 1 januari 2017 hun huishoudelijke hulp niet langer op grond van de Wmo krijgen, maar overgaan naar de Wlz. Dit is een al langer bestaande wens van gemeenten. Tot op heden is het niet […]