Notariskantoor discrimineert slechthorende vrouw.

Een slechthorende vrouw is gediscrimineerd door een notarispraktijk. De vrouw moest bijna driehonderd euro extra betalen voor het opmaken van een testament, omdat zij een schrijftolk mee wilde nemen. Dat is ongelijke behandeling (verboden onderscheid), oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Lees meer over dit oordeel op de website van het College […]

Nieuwe ‘tussendatum’ huishoudelijk hulp.

Huidige regeling 3 maanden verlengd. De huidige youcherregeling huishoudelijke hulp wordt met drie maanden verlengd. Dat zijn de gemeente en de drie organisaties die de huishoudelijke hulp aanbieden met elkaar overeengekomen. De huidige regeling loopt daardoor t/m 30 Juni in plaats van 31 maart 2017. Dat blijkt uit een brief die Tzorg heeft verstuurd aan […]

RegioRijder 20 procent duurder.

HOOFDDORP – De kosten van openbaar vervoer voor ouderen en gehandicapten gaan per 1 januari 2017 twintig procent omhoog met de overgang van Meertaxi naar RegioRijder. Participatieraad vraagt vergeefs om overgangsregeling De Participatieraad vindt dat te veel ineens en heeft een overgangsregeling gevraagd. De gemeente Haarlemmermeer ziet zo’n regeling niet zitten. Met de overgang naar […]

BGH toont resultaten schouw.

Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer (BGH) presenteert donderdag 5 januari de resultaten van de schouw van dorps- en buurthuizen in de gemeente die BGH met medewerking met Stichting Maatvast heeft uitgevoerd. Een en ander vond plaats in het kader van de recente afspraken binnen Nederland van de rechten van personen met een handicap. De voorzieningen in de […]

Vier de toegankelijkheid!.

De afgelopen jaren is in ons land een breed draagvlak ontstaan voor de Integrale Toegankelijkheidsstandaard (ITS). Waar in de praktijk de ITS volledig wordt toegepast, blijkt het tot nu toe vooral te gaan om nieuwbouw en grootscheepse renovatie van gebouwen, publieke ruimte en openbaar vervoer. Het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid wil bedrijven, instellingen en gemeenten […]

‘Geen herkeuring voor 50-plusser in Wajong’

Tienduizenden 50-plussers die al decennialang in de Wajong zitten, hoeven toch niet naar het UWV voor een herkeuring. Staatssecretaris Klijnsma heeft dat in overleg met de uitkeringsinstantie besloten, meldt Trouw. Volgend jaar krijgen mensen die ouder zijn dan 50 en al voor hun 18de een arbeidsbeperking hadden een brief van het UWV. Daarin staat dat […]

Nieuw Besluit Toegankelijkheid is een verbetering.

Het nieuwe Besluit Toegankelijkheid is een stap in de goede richting voor de uitvoering van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Het is een verbetering ten opzichte van het eerdere voorstel van staatssecretaris Van Rijn. ‘Het nieuwe Besluit voldoet in ieder geval aan een aantal belangrijke eisen uit het VN-verdrag’, laten […]

Oproep: minister Blok repareer het Bouwbesluit.

Ondanks een dringend beroep van organisaties van gehandicapten, ouderen, architecten en huurders weigert minister Blok (VVD) zijn voorstel voor een nieuw Bouwbesluit aan te passen. Hiermee laat de minister de kans lopen om toegankelijkheid goed in de bouwregelgeving te verankeren. Ieder(in) doet daarom een oproep aan de Tweede Kamer om het voorstel van minister Blok […]