Hulp bij gebruik openbaar vervoer.

Mensen met een beperking zouden net zo goed van het openbaar vervoer gebruik moeten kunnen maken, als mensen zonder beperking. Daarom investeert het kabinet in ov-ambassadeurs, die mensen kunnen helpen bij het reizen met de trein, bus of metro. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) trekt hier 1,5 miljoen euro voor uit. Van Veldhoven: […]

Problemen bij CAK ’zorgwekkend’.

Maatregelen bij het CAK om de interne administratie en gegevensverwerking te verbeteren hebben nog onvoldoende verbetering gebracht. Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit. Mensen die eigen bijdragen moeten betalen kunnen hierdoor in de problemen komen. Het CAK is verantwoordelijk voor het vaststellen en innen van de eigen bijdragen die mensen moeten betalen voor […]

Zelfstandig stemmen voor steeds meer mensen mogelijk.

Op woensdag 20 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen. De laatste jaren wordt er bij de inrichting van stembureaus steeds meer rekening gehouden met mensen met een beperking. En terecht. Het recht om zelfstandig en met geheimhouding van je stem te kunnen stemmen is zelfs in de Kieswet vastgelegd. Er is […]

Europees Parlement neemt Toegankelijkheidswet aan.

Het Europees Parlement heeft vandaag de Europese Toegankelijkheidswet aangenomen. Deze nieuwe wet bevat afspraken hoe Europese landen de toegankelijkheid van de samenleving moeten verbeteren. Ieder(in) kijkt de komende tijd wat de nieuwe Europese wet betekent voor de manier waarop toegankelijkheid in de Nederlandse wetten staat. De Europese wet biedt duidelijke afspraken over hoe producten zoals […]

Eén jaar koplopers onafhankelijke cliëntondersteuning.

Veertien gemeenten waren afgelopen jaar ambassadeur van het project Koplopers Cliëntondersteuning. Deze koplopers lieten zien hoe onafhankelijke cliëntondersteuning kan worden ingericht en goed kan worden aangeboden aan mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben. De ervaringen en aanbevelingen van de gemeenten zijn te vinden in het rapport ‘Het eerste jaar koplopers – Inzichten en aanbevelingen […]

Hoogste rechter is streng: uren hulp indiceren móét.

De Centrale Raad van Beroep, de hoogste bestuursrechter in Nederland, heeft opnieuw een gemeente op de vingers getikt over de wijze van toekenning van Wmo-hulp. Enschede moet aanvragers van huishoudelijke hulp voortaan een duidelijke in uren omschreven toekenning geven. Een algemene omschrijving zoals ‘een schoon huis’ of ‘twee keer per week schoonmaken’ is onvoldoende. Duidelijker […]

Lukt het?

‘Lukt het?’vragen twee vriendelijke stemmen. Ik ben weer eens achterover gekukeld in mijn rolstoel en lig op mijn rug te bedenken hoe ik dit oplos. ‘Nou, ik kan wel wat hulp gebruiken zeg ik. Met mijn aanwijzingen zetten de toevallige voorbijgangers me weer op vier wielen. Vrolijk nemen we afscheid van elkaar en vervolgen onze […]

’Vermijd extra parkeerkosten door milieumaatregel’.

Het kabinet werkt aan een voorstel waarmee gemeenten wordt toegestaan om parkeertarieven aan te passen op grond van emissies van een auto. Ieder(in) wijst de betrokken ministeries erop dat deze milieumaatregel geen nadelen mag opleveren voor mensen die zijn aangewezen op een aangepaste diesel- of benzineauto. Tot nu toe mogen parkeertarieven alleen afhankelijk zijn van […]

Wijkverpleegkundige mag zelf hulpmiddelen rondom bed voorschrijven.

Wijkverpleegkundigen schrijven vanaf nu zelf  hulpmiddelen  voor die samenhangen met verzorging en verpleging van cliënten thuis op bed. Ze hoeven daar geen toestemming meer voor te vragen via de huisarts. Dit hebben Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en V&VN met elkaar afgesproken. Cliënten worden zo sneller geholpen en wijkverpleegkundigen en huisartsen hebben minder administratie. ‘Onnodige administratie’. Marjolein […]

Verbeterplan voor cliëntondersteuning langdurige zorg.

Betere onafhankelijke cliëntondersteuning voor mensen die langdurige zorg nodig hebben. Zorgkantoren en landelijke organisaties voor cliëntondersteuning hebben hiervoor een gezamenlijk plan opgesteld. Ieder(in) vindt het een goede zaak dat er werk wordt gemaakt van onafhankelijke clientondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Mensen moeten goed geïnformeerd worden en de beste keuzes kunnen maken bij het […]