Minister Ollongren wil lagere drempels in bouwregelgeving.

Minister Ollongren (BZK) wil de bouwregelgeving zo aanpassen dat nieuwe woningen en publiek toegankelijke gebouwen beter toegankelijk worden voor mensen met een beperking. Zo wil de minister de eis dat bij nieuwbouwwoningen tenminste één toegang goed toegankelijk is voor mensen met een beperking (drempel met een maximale hoogte van 2 cm) uitbreiden naar alle toegangen. […]

Nieuwe woningen en publieke gebouwen worden beter toegankelijk.

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) wil de bouwregelgeving zo aanpassen dat nieuwe woningen en publieke gebouwen beter toegankelijk worden voor mensen met een beperking. Dat laat ze vandaag weten in een brief aan de Tweede Kamer. Ieder(in) is blij met deze aanpassing van de bouweisen. Bij nieuwbouwwoningen moeten straks alle toegangen goed toegankelijk zijn voor mensen […]

Overheid zet gebarentolk in bij crisissituaties.

De overheid gaat in crisissituaties gebruikmaken van gebarentolken. Minister Grapperhaus antwoordt op Kamervragen dat hij met belangenorganisaties en deskundigen gaat overleggen hoe hij voor kwetsbare groepen de communicatie bij een crisis kan verbeteren. Vast staat al dat voor doven en slechthorenden gebarentolken worden ingezet. Vooral na de aanslag in Utrecht in maart klonk er kritiek […]

Wie wordt de ‘Minister van Gehandicaptenzaken’?

Voor het eerst in de geschiedenis kiest Nederland op 17 juni de ‘Minister van Gehandicaptenzaken’. Deze minister komt aan het hoofd te staan van een nieuw op te richten “ministerie”, dat opkomt voor de bijna 2 miljoen Nederlanders met een handicap. 2 miljoen mensen die minder kans hebben op een baan; minder goed onderwijs kunnen […]

Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer (BGH) hebben de masterclass Toegankelijkheid gevolgd.

Joyce van der Klauw en Henk de Groot van de Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer (BGH) hebben de masterclass Toegankelijkheid van het Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus/BNA Academie gevolgd. Het doel was om te leren hoe architecten omgaan met toegankelijkheid maar ook om inspiratie opdoen over toegankelijk bouwen en hoe in de ontwerpfase toegankelijkheid mee genomen kan worden. Hierbij […]

Het rapport over de toegankelijkheid van de website van gemeente Haarlemmermeer.

Als ICT4Handicap zetten wij ons in voor de toegankelijkheid van internet en websites voor gehandicapten, chronisch zieken en ouderen. Het in 2016 door het Parlement geratificeerde VN verdrag voor de rechten van gehandicapten verplicht overheid en bedrijfsleven dat alle openbare voorzieningen, inclusief ICT diensten toegankelijk moet zijn voor alle inwoners. Dit moet zeker van toepassing […]

Onze reactie op wijziging Participatiewet en Ziektewet.

Het kabinet heeft een breed offensief gelanceerd om mensen met een beperking aan het werk te helpen. Staatssecretaris Van Ark (SZW) heeft wijzigingen in de Participatiewet en Ziektewet voorgesteld. Het gaat o.a. over wijzigingen rond jobcoaching, bijverdienen in deeltijd en de no-riskpolis. De wijzigingen zijn bedoeld om het makkelijker te maken voor werkgevers en werknemers […]

Werkt de Wmo?.

Het doel van de Wmo is meer maatwerk en betere zorg voor de burger. Maar werkt de wet wel? Het radioprogramma Argos onderzocht het, samen met platform voor onderzoeksjournalistiek Investico, dagblad Trouw en weekblad de Groene Amsterdammer. In de uitzending, die afgelopen zaterdag om 14.00 werd uitgezonden, komen zowel burgers met een zorgvraag als deskundigen […]