Tweede Kamer: verbeter passend onderwijs, vorm een inclusief onderwijs-coalitie.

De Tweede Kamer wil dat de uitvoering van de Wet passend onderwijs wordt verbeterd én dat er stappen worden gezet om te komen tot inclusief onderwijs. Ieder(in) is blij met de verschillende moties die hiervoor werden ingediend. Vijf jaar na invoering van de wet zijn er te veel kinderen die nog altijd geen passende onderwijsplek […]

Studenten met beperking krijgen 300 euro studietoeslag per maand.

Studenten met een functiebeperking die naast hun studie niet kunnen bijverdienen, krijgen over anderhalf jaar recht op 300 euro studietoeslag per maand. De uitvoering blijft een verantwoordelijkheid van de gemeente. Tot 2015 kregen alle studenten met een handicap via uitkeringsinstantie UWV dezelfde studietoeslag: een kwart van het minimumjeugdloon. Maar sinds de invoering van de Participatiewet […]

Plan resultaatgericht indiceren in Wmo ondermijnt rechtspositie.

Minister Hugo de Jonge (VWS) is van plan om ‘resultaatgericht’ indiceren voor gemeentelijke Wmo-zorg en -ondersteuning wettelijk mogelijk te maken. Dit stuit op grote bezwaren van patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties. Eerder zette de hoogste bestuursrechter al een streep door deze werkwijze. Het plan van de minister slaat de bodem weg onder de rechtszekerheid van mensen […]

Alphen eerste gemeente die parkeerapp lanceert voor autogebruikers met beperking.

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft dinsdag als eerste gemeente bekendgemaakt een parkeerapp te gaan gebruiken die op de langere termijn de gehandicaptenparkeerkaart zal vervangen. De app is ontwikkeld op initiatief van Jiska Stad-Ogier, de voorzitter van stichting Wij Staan Op. Het grote voordeel van de parkeerapp is volgens de gemeente dat deze automobilisten […]

Voer het VN-verdrag Handicap uit, ook in het onderwijs.

Op 17 juni behandelt de Tweede Kamer de Staat van het Onderwijs 2019. In dit onderzoek wordt aandacht besteed aan kansenongelijkheid in het onderwijs. Voor veel leerlingen met een beperking of chronische aandoening is er nog steeds geen passende onderwijsplek. Dat kan beter, vindt Ieder(in), als de Onderwijsinspectie een toetsende rol krijgt. In de Staat […]

Leraren kampen met grote problemen door passend onderwijs.

Leraren in het reguliere en het speciaal onderwijs hebben grote problemen met de hulp aan leerlingen met psychische en lichamelijke aandoeningen. Per klas zijn er drie leerlingen die geen extra ondersteuning krijgen, terwijl dat wel nodig is. Voor leraren zijn er veel onduidelijkheden over het zogenoemde passend onderwijs, de werkdruk is toegenomen en leraren kunnen […]

Brief aan Kamer: Laat arts verstandelijke beperking buiten eigen risico.

Zorg door de arts voor mensen met een verstandelijke beperking (avg-arts) of specialistische artsen voor de ouderen moet buiten het eigen risico van de zorgverzekering vallen. Deze artsen moeten net als huisartsen zo goed mogelijk toegankelijk zijn. Een eigen risico verhoogt de drempel voor deze noodzakelijke zorg, waarschuwen de Patiëntenfederatie, LOC en Ieder(in) in een […]

Toegankelijk en bereikbaar voor iedereen.

De Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer zet zich al 39 jaar voor een goede toegankelijkheid voor idereen. Dit doen wij op verschillende manieren. Wij hebben regelmatig overleg met de gemeente en andere organisaties. Bij (nieuw)bouwplannen proberen wij zo vroeg mogelijk in contact te komen met de projectleider om te zorgen dat er van af het begin van […]

Illya Soffer bij EenVandaag: ’Jeugdhulp schiet tekort, gezinnen lopen vast’.

Ieder(in)-directeur Illya Soffer was gisteren te gast bij radioprogramma EenVandaag over het tekortschieten van de hulp voor kinderen en jongeren met een beperking, chronische ziekte of ontwikkelingsstoornis. Deze jeugd en hun families zijn uit beeld geraakt bij gemeenten en kabinet. De gezinnen lopen in de praktijk vast als ze passende zorg en ondersteuning geregeld moeten […]