Duizenden jonggehandicapten mogelijk onder armoedegrens door verlaging uitkering.

Duizenden jonggehandicapten zijn mogelijk in armoede gestort door de verlaging van hun uitkering. Uitkeringsinstituut UWV had verwacht dat 30 duizend jonggehandicapten na de verlaging een beroep zouden doen op een toeslag om op het sociaal minimum uit te komen, maar die toeslag is nauwelijks aangevraagd. Jongeren met een Wajong-uitkering aan het werk in een broodjeszaak […]

Tegemoetkoming voor Wajonger die wil werken of leren.

Wajongers worden straks niet langer gekort als ze gaan studeren. Ook gaan ze erop vooruit als ze gaan werken of meer gaan werken. Met deze en andere prikkels wil staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) ontvangers van een Wajong-uitkering meer duidelijkheid en zekerheid geven. Het gaat om mensen waarbij voor hun achttiende verjaardag […]

Meerjaren Activiteiten Plan BGH 2018

BGH behartigt de belangen van mensen met een beperking. Om dat te realiseren hebben wij daarvoor een Meerjaren Activiteiten Plan opgesteld. Op de volgende punten zullen we ons richten: * Langer zelfstandig thuis blijven wonen * Sociale toegankelijkheid bij arbeidsparticipatie * Mobiliteit speelt een belangrijke rol * Passend onderwijs voor kinderen met beperking * Zelfredzaamheid […]

Hervorming van de langdurige zorg haalt beoogde doelen niet.

Gisteren kwam het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) met de langverwachte evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg. De hervorming die in 2015 begon, heeft in veel gevallen nog niet de beoogde resultaten geboekt. Het rapport bevestigt de uitkomsten van de meldingen die de afgelopen jaren bij Ieder(in) en de andere PG-organisaties zijn binnengekomen. Het […]

Actie #Patiëntcadeau wordt #Kennercadeau voor wethouders.

Wethouders van verschillende Nederlandse gemeenten krijgen van Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) komende tijd een Kenner cadeau. De kenner, een ervaringsdeskundige die te maken heeft met zorg en welzijn in de eigen gemeente, kan over zijn ervaringen, problemen en oplossingen van gedachten wisselen met de wethouder. De eerste wethouders die aan een kenner worden gekoppeld, ontmoeten […]

Breek regeerakkoord open: loondispensatie van tafel.

Breek het regeerakkoord open en haal het loondispensatieplan van tafel. Met die boodschap schoven zeven maatschappelijke organisaties vanochtend aan bij staatssecretaris Van Ark (SZW) voor een overleg. De staatssecretaris wil meer mensen met een beperking aan het werk helpen, maar loondispensatie lost het probleem volgens de organisaties niet op. LCR, Wij Staan Op!, Cedris, FNV, […]

Kinderen met langdurige beperking ‘dakloos’ in de Jeugdwet.

Kinderen en jongeren met een langdurige beperking zijn ‘dakloos’ geraakt in de Jeugdwet. De uitvoering van de Jeugdwet schiet flink tekort voor kinderen met een handicap, chronische ziekte of ontwikkelingsstoornis. Met een brandbrief aan de Tweede Kamer en een Zwartboek Jeugdhulp vragen gehandicapten- en patiëntenorganisaties met klem om aandacht en verbeteringen voor deze jeugd. De […]

‘Strijden en vechten om zorg voor kinderen met levenslange beperking’.

Er gaat veel mis bij de zorg voor kinderen met een langdurige beperking. Gehandicapten- en patiëntenorganisaties schrijven in een brandbrief aan de Tweede Kamer dat veel ouders de hulp voor hun kinderen niet of pas na heel veel moeite geregeld krijgen. “Ze geven aan dat ze bij de gemeente echt moeten strijden en vechten om […]