Wat gaat er mis in de hulpmiddelenzorg?

De afgelopen vier jaar besteedden wij aandacht aan mensen met hulpmiddelen die te maken hebben met onnavolgbare bureaucratie in de zorg. In 2015 werd de zorg in Nederland rigoureus veranderd. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) ging over in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet (Jw), Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige […]

Experiment met slimme gehandicaptenparkeerplaatsen in Den Bosch.

Den Bosch experimenteert met een app voor gehandicaptenparkeerplaatsen. De komende zes maanden testen 50 bestuurders hoe de app werkt in een pilot met ‘slimme parkeerplaatsen’. Deelnemers kunnen in de app zien welke van de 79 openbare gehandicaptenparkeerplaatsen, met uitzondering van parkeergarages, beschikbaar zijn. “Met de telefoon in een houder”, benadrukt de gemeente in […]

Eenmalige diagnose voor chronisch zieken vanaf 2020 voldoende.

Mensen met een chronische aandoening hoeven straks niet meer om de zoveel tijd naar een arts om opnieuw aan te tonen dat zij deze aandoening hebben. Dat hebben de ministers De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Bruins (Medische Zorg en Sport) afgesproken met de zorgverzekeraars. Per 1 januari 2020 is een eenmalige […]

BGH e Team Sportserve actief tijdens week van de Toegankelijkheid.

Op donderdag 10 oktober organiseren de Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer en Team Sportservice een activiteit waarin wij u niet alleen laten ervaren welke struikelblokken mensen met een beperking tegenkomen, maar ook hoe je ongeacht je beperking kunt ‘doen wat jezelf wilt’. Nieuwsgierig? Doe mee. informatie (023-5698881) en aanmelding (uiterlijk maandag 7 oktober) bij bghmeerwaarde.nl […]

Week v.d. Toegankelijkheid start op 7 oktober met veel natuur en cultuur.

Even naar een museum, naar een concert of de natuur in is voor veel mensen de normaalste zaak van de wereld. Voor bijna twee miljoen mensen met een beperking is dat een stuk lastiger. Terwijl het zo belangrijk is om mee te kunnen doen, juist met de mooie dingen in het leven. Ieder(in) […]

Schrapsessies verminderen complexiteit pgb.

In het voorjaar van 2019 hebben in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid enkele schrapsessies plaatsgevonden over het pgb waaraan (vertegenwoordigers van) budgethouders en ketenpartners deelnamen. In aanvulling hierop hielden de verenigingen van budgethouders, Per Saldo en Naar keuze in de zomer van 2019 een eigen schrapsessie. Dit samen heeft geleid tot een […]

5.000 mensen met beperking in Wlz hebben geen huisarts.

Met een gezamenlijk ondertekend manifest luiden de VGN en Ieder(in) de noodklok over de toegang tot huisartsenzorg voor mensen met een beperking die een Wlz-indicatie hebben. Steeds meer huisartsen en huisartsenposten weigeren deze mensen als patiënt op te nemen. Link: Uit een onderzoek  onder VGN-leden blijkt dat inmiddels voor ruim 5.000 mensen met […]

Week van de Toegankelijkheid 2019 en de viering van het 15-jarig bestaan van het Samenwerkingsverband Aangepast Sporten.

In het kader van de Week van de Toegankelijkheid en de viering van het 15-jarig bestaan van het Samenwerkingsverband Aangepast Sporten organiseren de Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer (BGH) en Team Sportservice een activiteit op donderdag 10 oktober. Wij organiseren deze bijeenkomst in voor leden van de Gemeenteraad van Haarlemmermeer, Collegeleden, fractieassistenten, medewerkers van de […]

‘UWV-project voor mensen met een arbeidsbeperking werkt amper”UWV-project voor mensen met een arbeidsbeperking werkt amper’

De kandidatenverkenner van het UWV, die mensen met een arbeidsbeperking aan een baan moest helpen, werkt amper. Link: Dat schrijft  Trouw  dinsdag op basis van een opgevraagd rapport en eigen onderzoek. Nog geen 8 procent van de ruim 150.000 mensen die in de databank zijn opgenomen is beschikbaar voor werk. De overige mensen […]