Prorail investeert fors in opknappen stations met toiletten, liften en hellingbanen.

Spoorbeheerder ProRail gaat de komende tien jaar 350 tot 400 miljoen euro per jaar investeren in het opknappen en verbeteren van bestaande stations. Als gemeenten de portemonnee willen trekken, dan wil het bedrijf er daarnaast nieuwe stations bij bouwen. De spoorbeheerder kan in de komende tien jaar in totaal zo’n twintig nieuwe stations bouwen. Dat […]

Maak 112 volledig toegankelijk en bereikbaar voor iedereen.

Leden van de 112-Alliantie tonen trots hun position paper. Zittend op voorste rij: een mevrouw in een rolstoel, een meneer met een geleidehond, een meneer die het position paper toont. Daarachter staan twee vrouwen en drie mannen. De drie middelste personen gebaren 1 – 1 – 2. In Nederland is 112 onvoldoende toegankelijk voor mensen […]

Houd de lijn vrij, ook na de campagneweek.

Vorige week was de campagne Houd de lijn vrij Die is bedoeld om mensen bewust te maken van de loopstroken voor blinden en slechtzienden. Op verschillende plaatsen in Haarlemmermeer zijn naast looplijnen stickers geplakt om er extra aandacht op te vestigen. Ook zijn flyers uitgedeeld. De loopstroken of geleidestroken bestaan uit geribbelde tegels. Blinden en […]

Training Scootmobielrijden.

De scootmobiel is een vertrouwde verschijning geworden op straat. Dit voertuig zorgt ervoor dat veel senioren en mindervaliden zich makkelijker kunnen verplaatsen. Maar rijden met een scootmobiel in het soms drukke verkeer is zo makkelijk nog niet. Het Rode Kruis Haarlemmermeer organiseert in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland een Training Scootmobielrijden op woensdag 22 Mei […]

Indiceren op ’resultaat’: minder rechten, minder hulp.

Gemeenten hoeven als het aan minister De Jonge (VWS) ligt in de toekomst geen urenindicaties meer af te geven voor hulp en ondersteuning uit de Wmo. Hij komt met een wetswijziging om ‘resultaatgericht indiceren’ toe te staan. Cliënten- en patiëntenorganisaties wijzen dit plan af. ‘Niet doen. Het gaat ten koste van de rechtspositie en zorg […]

Meldingen discriminatie mensen met handicap toegenomen.

Het totaal aantal geregistreerde meldingen van discriminatie is vorig jaar licht gedaald. Het aantal meldingen van discriminatie vanwege een handicap is echter toegenomen. Dat blijkt uit het rapport ‘Discriminatiecijfers in 2018’, dat een overzicht geeft van de incidenten die zijn gemeld bij de politie, antidiscriminatie-meldpunten en het College voor de Rechten van de Mens. Het […]

Aangepaste dieselauto’s krijgen ontheffing voor milieuzones.

Het kabinet heeft een voorstel aangenomen voor de harmonisatie van gemeentelijke milieuzones. Dit is goed nieuws! Want op aandringen van Ieder(in) is hierin ook een landelijke vrijstelling opgenomen voor rolstoeltoegankelijke voertuigen en voor aangepaste dieselauto’s. Deze landelijke vrijstelling was hard nodig omdat steeds meer steden milieuzones instellen die (oudere) dieselauto’s de toegang tot de stad […]

Tweede Kamer stemt unaniem in met Wmo-abonnementstarief.

De Tweede Kamer heeft gisteren eensgezind ingestemd met de invoering van het Wmo-abonnementstarief. Dit is een maximum van 19 euro per maand aan eigen bijdragen voor hulp en ondersteuning via de gemeenten. Naar schatting zo’n 150.000 huishoudens gaan er met dit tarief op vooruit. ‘Mooi dat dit abonnementstarief door de Tweede Kamer is aangenomen. We […]

Gemeenten, kom met heldere indicaties en voorkom dure procedures.

Het korten op huishoudelijke hulp in de Wet maatschappelijke ondersteuning door gemeenten, levert gemeenten hoge kosten in juridische procedures op. De Volkskrant wijdt hier vandaag een voorpagina en uitgebreide reportage aan. Ieder(in) vindt dat gemeenten waar dit speelt ook naar zichzelf moeten kijken. Ze houden zich niet aan de wet en belanden daardoor in langslepende […]

Start van campagne ‘Hou de lijn vrij!’

Veel mensen weten niet wat geleidelijnen zijn HAARLEMMERMEER Van 8 april tot 14 april wordt de jaarlijkse campagne Hou de lijn vrij!’ gehouden. In deze campagne week worden mensen bewust gemaakt waar looplijnen voor zijn en waar voor dienen. In Haarlemmermeer worden maandag 8 april naast verschillende looplijnen sticker geplakt om hier extra aandacht op […]