Begeleiding bij sporten kan onder Wmo vallen.

Begeleiding bij het sporten kan onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vallen, blijkt uit een recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Sport is een maatschappelijke activiteit en ‘participatie’, zoals bedoeld in de Wmo. Tevens bevestigt de Centrale Raad nog een keer dat mantelzorg altijd vrijwillig is en niet afgedwongen kan worden. Het standpunt […]

Franse chauffeur zet alle passagiers uit bus omdat ze geen plaats maakten voor rolstoel.

Een chauffeur heeft in Parijs alle passagiers uit zijn bus gezet omdat ze weigerden plaats te maken voor een rolstoelgebruiker. “Eindpunt! Iedereen eruit!”, riep hij. Zo konden François Le Berre en zijn broer tenminste zorgeloos meerijden. De oprijplaat voor rolstoelen stond op 18 oktober klaar, maar reizigers in de drukke bus vertikten het om opzij […]

2e Kamer wil gedegen onderzoek naar knelpunten in wonen met zorg.

De regering laat in 2019 onderzoek verrichten naar de knelpunten bij woonzorgarrangementen voor mensen met een beperking. In een op 30 oktober aangenomen motie stelt de Tweede Kamer extra eisen aan dit onderzoek en vraagt om een rapportage in het najaar van 2019. Te weinig aandacht voor woonknelpunten van mensen met een beperking. Het kabinet […]