RegioRijder 20 procent duurder.

HOOFDDORP – De kosten van openbaar vervoer voor ouderen en gehandicapten gaan per 1 januari 2017 twintig procent omhoog met de overgang van Meertaxi naar RegioRijder. Participatieraad vraagt vergeefs om overgangsregeling De Participatieraad vindt dat te veel ineens en heeft een overgangsregeling gevraagd. De gemeente Haarlemmermeer ziet zo’n regeling niet zitten. Met de overgang naar […]

BGH toont resultaten schouw.

Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer (BGH) presenteert donderdag 5 januari de resultaten van de schouw van dorps- en buurthuizen in de gemeente die BGH met medewerking met Stichting Maatvast heeft uitgevoerd. Een en ander vond plaats in het kader van de recente afspraken binnen Nederland van de rechten van personen met een handicap. De voorzieningen in de […]

Vier de toegankelijkheid!.

De afgelopen jaren is in ons land een breed draagvlak ontstaan voor de Integrale Toegankelijkheidsstandaard (ITS). Waar in de praktijk de ITS volledig wordt toegepast, blijkt het tot nu toe vooral te gaan om nieuwbouw en grootscheepse renovatie van gebouwen, publieke ruimte en openbaar vervoer. Het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid wil bedrijven, instellingen en gemeenten […]

‘Geen herkeuring voor 50-plusser in Wajong’

Tienduizenden 50-plussers die al decennialang in de Wajong zitten, hoeven toch niet naar het UWV voor een herkeuring. Staatssecretaris Klijnsma heeft dat in overleg met de uitkeringsinstantie besloten, meldt Trouw. Volgend jaar krijgen mensen die ouder zijn dan 50 en al voor hun 18de een arbeidsbeperking hadden een brief van het UWV. Daarin staat dat […]

Nieuw Besluit Toegankelijkheid is een verbetering.

Het nieuwe Besluit Toegankelijkheid is een stap in de goede richting voor de uitvoering van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Het is een verbetering ten opzichte van het eerdere voorstel van staatssecretaris Van Rijn. ‘Het nieuwe Besluit voldoet in ieder geval aan een aantal belangrijke eisen uit het VN-verdrag’, laten […]

Oproep: minister Blok repareer het Bouwbesluit.

Ondanks een dringend beroep van organisaties van gehandicapten, ouderen, architecten en huurders weigert minister Blok (VVD) zijn voorstel voor een nieuw Bouwbesluit aan te passen. Hiermee laat de minister de kans lopen om toegankelijkheid goed in de bouwregelgeving te verankeren. Ieder(in) doet daarom een oproep aan de Tweede Kamer om het voorstel van minister Blok […]

Zelfstandig wonen vaak problematisch voor mensen met een beperking.

Veel mensen met een beperking, een chronische ziekte of psychische aandoening ondervinden problemen bij het zelfstandig wonen. Dit blijkt uit de meldactie wonen van Ieder(in), de Patiëntenfederatie Nederland en Mind/LPGGz. Er zijn te weinig geschikte woningen, eenzaamheid komt veel voor en de brandveiligheid is sterk onvoldoende. Het overheidsbeleid is erop gericht dat mensen met een […]

Breed verzet tegen de nieuwe bouwregelgeving.

Het kabinet heeft nieuwe bouwregelgeving voorgesteld, waarin minder strenge eisen worden gesteld aan de toegankelijkheid en bruikbaarheid van woningen en gebouwen dan voorheen. Tot verbijstering van mensen met een beperking, ouderen, huurders, architecten en bouw&woningtoezicht. De betrokken organisaties luiden hierover de noodklok in een gezamenlijke verklaring aan de Tweede Kamer. Ouderen blijven steeds langer zelfstandig […]