Aan de slag met het VN-verdrag.

De rijksoverheid, gemeenten en het bedrijfsleven gaan de komende tijd aan de slag met de implementatie van het VN-verdrag Handicap.
De inbreng van ervaringsdeskundigen is daarbij onmisbaar.
De alliantie VN-verdrag* helpt ervaringsdeskundigen door het organiseren van bijeenkomsten, trainingen en het opzetten van een ondersteuningspunt.

Het VN-verdrag gaat over meer dan (fysieke) toegankelijkheid.
Daarom organiseren we een verdiepingstour met tien bijeenkomsten waarin we in gesprek gaan over keuzevrijheid van mensen met een beperking, gelijke kansen of discriminatie.

Eerste bijeenkomst op 16 augustus
Samen met ervaringsdeskundigen bespreken we de artikelen uit het VN-verdrag.
Wat staat er precies?
En wat moet een ervaringsdeskundige hierover weten als hij of zij met overheden of ondernemers in gesprek gaat?
Met de uitkomsten van deze verdiepingstour richten we trainingen en andere bijeenkomsten over ervaringsdeskundigheid in.
De eerste bijeenkomst van de verdiepingstour is op 16 augustus in Someren.

Ook een bijeenkomst in uw gemeente?
Er komen in totaal 10 van dit soort bijeenkomsten.
We zijn nog op zoek naar gemeenten die dit samen met ons willen organiseren.
Heeft u ideeën voor een bijeenkomst in uw gemeente?
Laat het ons weten via VNproject@iederin.nl.

Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte worden gehouden van de andere bijeenkomsten, heeft u in interesse in de trainingen of wilt u weten wanneer het ondersteuningspunt in gebruik gaat?
Stuur dan een mail naar VNproject@iederin.nl.

Ondersteuningspunt ervaringsdeskundigen.
In welke fase van het proces kun je een ervaringsdeskundige inschakelen?
Welke vaardigheden heeft een goede ervaringsdeskundige?
En wat is een passende vergoeding?
Op deze vragen en meer geeft het ondersteuningspunt ervaringsdeskundigheid straks antwoord.
Naar verwachting kunnen ondernemers, beleidmakers en ervaringsdeskundigen vanaf oktober bij het ondersteuningspunt terecht.

*De Alliantie VN-verdrag is een samenwerkingsverband van Ieder(in), Per Saldo, MIND Landelijk platform, LFB en de Coalitie voor Inclusie.

Bron: iederin.nl

VN-verdrag geldt ook voor recreatie: Uitkijktoren moet toegankelijker.

Het Waddenbelevingspunt in Den Oever is een plek waar iedereen moet kunnen genieten van de mooie Wadden. De uitkijktoren met loopbrug werd in mei geopend. Het fraaie bouwsel blijkt niet toegankelijk genoeg voor mensen met een beperking. Lokale partijen doen met het VN-verdrag Handicap in de hand een beroep op de gemeente om het belevingspunt […]

Duizenden jonggehandicapten mogelijk onder armoedegrens door verlaging uitkering.

Duizenden jonggehandicapten zijn mogelijk in armoede gestort door de verlaging van hun uitkering. Uitkeringsinstituut UWV had verwacht dat 30 duizend jonggehandicapten na de verlaging een beroep zouden doen op een toeslag om op het sociaal minimum uit te komen, maar die toeslag is nauwelijks aangevraagd. Jongeren met een Wajong-uitkering aan het werk in een broodjeszaak […]

Tegemoetkoming voor Wajonger die wil werken of leren.

Wajongers worden straks niet langer gekort als ze gaan studeren. Ook gaan ze erop vooruit als ze gaan werken of meer gaan werken. Met deze en andere prikkels wil staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) ontvangers van een Wajong-uitkering meer duidelijkheid en zekerheid geven. Het gaat om mensen waarbij voor hun achttiende verjaardag […]

Meerjaren Activiteiten Plan BGH 2018

BGH behartigt de belangen van mensen met een beperking. Om dat te realiseren hebben wij daarvoor een Meerjaren Activiteiten Plan opgesteld. Op de volgende punten zullen we ons richten: * Langer zelfstandig thuis blijven wonen * Sociale toegankelijkheid bij arbeidsparticipatie * Mobiliteit speelt een belangrijke rol * Passend onderwijs voor kinderen met beperking * Zelfredzaamheid […]

Hervorming van de langdurige zorg haalt beoogde doelen niet.

Gisteren kwam het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) met de langverwachte evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg. De hervorming die in 2015 begon, heeft in veel gevallen nog niet de beoogde resultaten geboekt. Het rapport bevestigt de uitkomsten van de meldingen die de afgelopen jaren bij Ieder(in) en de andere PG-organisaties zijn binnengekomen. Het […]

Actie #Patiëntcadeau wordt #Kennercadeau voor wethouders.

Wethouders van verschillende Nederlandse gemeenten krijgen van Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) komende tijd een Kenner cadeau. De kenner, een ervaringsdeskundige die te maken heeft met zorg en welzijn in de eigen gemeente, kan over zijn ervaringen, problemen en oplossingen van gedachten wisselen met de wethouder. De eerste wethouders die aan een kenner worden gekoppeld, ontmoeten […]

Breek regeerakkoord open: loondispensatie van tafel.

Breek het regeerakkoord open en haal het loondispensatieplan van tafel. Met die boodschap schoven zeven maatschappelijke organisaties vanochtend aan bij staatssecretaris Van Ark (SZW) voor een overleg. De staatssecretaris wil meer mensen met een beperking aan het werk helpen, maar loondispensatie lost het probleem volgens de organisaties niet op. LCR, Wij Staan Op!, Cedris, FNV, […]