Illya Soffer bij EenVandaag: ’Jeugdhulp schiet tekort, gezinnen lopen vast’.

Ieder(in)-directeur Illya Soffer was gisteren te gast bij radioprogramma EenVandaag over het tekortschieten van de hulp voor kinderen en jongeren met een beperking, chronische ziekte of ontwikkelingsstoornis.
Deze jeugd en hun families zijn uit beeld geraakt bij gemeenten en kabinet.

De gezinnen lopen in de praktijk vast als ze passende zorg en ondersteuning geregeld moeten zien te krijgen.
‘De situatie is urgent. Als dit voortduurt, komen jongeren in de veel duurdere zwaardere zorg of zelfs crisishulp terecht.
Dat moeten we voorkomen.
Denk aan een soort “waakvlamzorg” die er is waar het nodig is, langdurig en echt bedoeld als passende ondersteuning van de gezinnen’, bepleit Soffer tijdens de uitzending.

Tweede Kamer bespreekt jeugdhulp.
Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de jeugdhulp.
In een brief aan de Kamerleden vragen Ieder(in) en Per Saldo onder meer om beter toegang tot de zorg en de inzet van meer deskundigheid over jongeren met beperking of chronische ziekte.
Die kennis ontbreekt ook omdat de aandacht bij gemeenten en vanuit de jeugdzorg vooral uitgaat naar jongeren in een kwetsbare gezinssituatie, met opvoedingsproblemen of psychische problemen.

Gezinnen moeten erop kunnen vertrouwen dat de overheid bijspringt waar nodig, benadrukken de organisaties.
‘Zware zorgtaken worden als normaal onderdeel van de opvoeding gezien.
Een onjuiste ontwikkeling die zware druk zet op toch al overbelaste gezinnen en escalatie van de hulpvraag alleen maar verder in de hand werkt’, zegt Illya Soffer.

Illya Soffer te gast bij EenVandaag. terugluisteren kan hier (bij 0.39 minuten);


‘Kabinetsplannen jeugdhulp gaan voorbij aan kind en ouders’ bij Skipr;

 

Brief Ieder(in) en Per Saldo aan de Tweede Kamer over jeugdhulp.

Bron: Ieder(in)

Minister Ollongren wil lagere drempels in bouwregelgeving.

Minister Ollongren (BZK) wil de bouwregelgeving zo aanpassen dat nieuwe woningen en publiek toegankelijke gebouwen beter toegankelijk worden voor mensen met een beperking. Zo wil de minister de eis dat bij nieuwbouwwoningen tenminste één toegang goed toegankelijk is voor mensen met een beperking (drempel met een maximale hoogte van 2 cm) uitbreiden naar alle toegangen. […]

Nieuwe woningen en publieke gebouwen worden beter toegankelijk.

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) wil de bouwregelgeving zo aanpassen dat nieuwe woningen en publieke gebouwen beter toegankelijk worden voor mensen met een beperking. Dat laat ze vandaag weten in een brief aan de Tweede Kamer. Ieder(in) is blij met deze aanpassing van de bouweisen. Bij nieuwbouwwoningen moeten straks alle toegangen goed toegankelijk zijn voor mensen […]

Overheid zet gebarentolk in bij crisissituaties.

De overheid gaat in crisissituaties gebruikmaken van gebarentolken. Minister Grapperhaus antwoordt op Kamervragen dat hij met belangenorganisaties en deskundigen gaat overleggen hoe hij voor kwetsbare groepen de communicatie bij een crisis kan verbeteren. Vast staat al dat voor doven en slechthorenden gebarentolken worden ingezet. Vooral na de aanslag in Utrecht in maart klonk er kritiek […]

Wie wordt de ‘Minister van Gehandicaptenzaken’?

Voor het eerst in de geschiedenis kiest Nederland op 17 juni de ‘Minister van Gehandicaptenzaken’. Deze minister komt aan het hoofd te staan van een nieuw op te richten “ministerie”, dat opkomt voor de bijna 2 miljoen Nederlanders met een handicap. 2 miljoen mensen die minder kans hebben op een baan; minder goed onderwijs kunnen […]

Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer (BGH) hebben de masterclass Toegankelijkheid gevolgd.

Joyce van der Klauw en Henk de Groot van de Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer (BGH) hebben de masterclass Toegankelijkheid van het Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus/BNA Academie gevolgd. Het doel was om te leren hoe architecten omgaan met toegankelijkheid maar ook om inspiratie opdoen over toegankelijk bouwen en hoe in de ontwerpfase toegankelijkheid mee genomen kan worden. Hierbij […]

Het rapport over de toegankelijkheid van de website van gemeente Haarlemmermeer.

Als ICT4Handicap zetten wij ons in voor de toegankelijkheid van internet en websites voor gehandicapten, chronisch zieken en ouderen. Het in 2016 door het Parlement geratificeerde VN verdrag voor de rechten van gehandicapten verplicht overheid en bedrijfsleven dat alle openbare voorzieningen, inclusief ICT diensten toegankelijk moet zijn voor alle inwoners. Dit moet zeker van toepassing […]

Onze reactie op wijziging Participatiewet en Ziektewet.

Het kabinet heeft een breed offensief gelanceerd om mensen met een beperking aan het werk te helpen. Staatssecretaris Van Ark (SZW) heeft wijzigingen in de Participatiewet en Ziektewet voorgesteld. Het gaat o.a. over wijzigingen rond jobcoaching, bijverdienen in deeltijd en de no-riskpolis. De wijzigingen zijn bedoeld om het makkelijker te maken voor werkgevers en werknemers […]