Minister De Jonge wil met het VN-verdrag echt verschil maken.

Minister De Jonge van VWS heeft woensdag het programmaplan Onbeperkt meedoen!
aan de Tweede Kamer gestuurd.
Hij vertelt daarin hoe hij het VN-verdrag Handicap wil uitvoeren.
De Jonge zegt te willen bereiken dat mensen met een beperking aan het eind van deze regeerperiode aantoonbaar beter kunnen participeren in de samenleving.

In het plan staat dat de uitvoering vooral ligt bij gemeenten, bedrijven en organisaties en dat de ministeries zich in deze regeerperiode (de komende drie jaar) richten op de onderwerpen Bouwen en Wonen, Werk, Onderwijs, Vervoer, Participatie en Toegankelijkheid, Zorg en Ondersteuning en het Rijk als organisatie.

Zo wil de regering meer aangepaste woningen en woonvormen.
Ook moet het stemmen toegankelijk worden voor iedereen en krijgen mensen met een arbeidsbeperking meer hulp bij het vinden van een baan.
Verder moet het regelen van zorg en ondersteuning eenvoudiger worden.
Want goede zorg is een voorwaarde om aan de samenleving mee te kunnen doen, stelt de minister.

Gevoelige onderwerpen.
De onderwerpen die minister De Jonge in het plan aansnijdt, omvatten niet het hele VN-verdrag en lang niet alles zal in drie jaar geregeld zijn.
VWS is daarom met de Alliantie VN-verdrag in gesprek over een lange-termijn agenda en over de gevoelige onderwerpen in het verdrag zoals inclusief onderwijs, dwang en drang en geboortebeperking.
De Alliantie wil dat de ministeries de noodzakelijke maatschappelijke discussie over die thema’s gaan organiseren, mét de mensen die het betreft en hun vertegenwoordigende organisaties.

Niets over ons zonder ons.
Met het op stoom komen van de implementatie neemt de vraag naar inbreng van ervaringsdeskundigheid sterk toe.
De Alliantie dringt er bij de minister op aan om ervaringsdeskundigen en hun vertegenwoordigende organisaties ook financieel in de gelegenheid te stellen die positie duurzaam te kunnen vervullen.

Monitor.
VWS start in december al met een monitor om te kunnen meten in welke mate mensen met een beperking daadwerkelijk ervaren dat ze meer naar eigen wens en vermogen zelfstandig meedoen aan de samenleving.
De ervaringen van mensen met een beperking zelf moeten hierbij het uitgangspunt zijn, zodat echt kan worden nagegaan of doelen worden gehaald.
De Alliantie wordt hier nauw bij betrokken.

Lees ook:

Kabinet: merkbaar minder drempels voor mensen met een beperking. 

Kamerbrief over Programma VN-verdrag onbeperkt meedoen. 

Programmaplan: samenvatting en in eenvoudige taal. 

Bron: Ieder(in)

Bedrijven, Rijk en gemeenten beloven betere toegankelijkheid gehandicapten.

Tienduizenden kleine en middelgrote bedrijven, minister Hugo de Jonge en alle gemeenten presenteren vandaag plannen om de samenleving toegankelijker te maken voor mensen met een handicap. Nederland heeft het VN-Verdrag Handicap in 2016 ondertekend en is daarmee verplicht zich in te spannen voor een samenleving zonder beperkingen voor mensen met een handicap. Belangenorganisaties voor chronisch […]

Breed front wil snel aan tafel over loondispensatie.

Een breed front van maatschappelijke partijen wil zo snel mogelijk met staatssecretaris Tamara van Ark aan tafel over het plan loondispensatie. Dit plan heeft negatieve gevolgen mensen met een beperking en hun economische zelfstandigheid. Bovendien is het plan strijdig met mensenrechten. Onzekerheid mensen met arbeidsbeperking. In een dringende oproep aan de staatssecretaris pleiten FNV, CNV, […]

Rechter: maatwerk is maatwerk, niet iets anders.

Voor passende zorg en ondersteuning is vaak een maatwerkvoorziening nodig via de gemeente (Wmo). Sommige gemeenten zien dat niet zitten en bieden mensen het liefste een algemene voorziening. Dat is meestal goedkoper en eenvoudiger voor de gemeente. De rechtbank Limburg gaat hier niet in mee: de gemeente Heerlen is op de vingers getikt omdat ze […]

Verlaging eigen bijdrage door Wmo-abonnement; zorgen Wlz blijven.

Stapeling van zorgkosten is voor veel mensen met een beperking of aandoening een groot probleem. Vaak vormen eigen bijdragen, zowel voor de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) als de Wet langdurige zorg (Wlz), een groot deel van die kosten. Belangenorganisaties, waaronder Ieder(in), pleitten er daarom lang voor iets aan de hoge eigen bijdragen te doen. In […]

VNG start Koplopersprogramma implementatie VN-Verdrag Handicap bij gemeenten.

Bij veel gemeenten is er enthousiasme voor de inclusieve samenleving waarbij inwoners met een beperking volwaardig mee kunnen doen. In deze gemeenten wordt, in overleg met de mensen om wie het gaat, gewerkt aan toegankelijkheid en een lokale inclusie-agenda. Toch valt op dit gebied nog veel (van elkaar) te leren. Daarom is de VNG (Vereniging […]

Schrap ook de regeldruk voor mensen zelf.

Mensen moeten centraal staan in de zorg en niet de regels. Het ministerie van VWS presenteerde op 22 mei een groot actieplan om overbodige regels in de zorg te schrappen. Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en Mind werkten mee aan het actieplan ‘(Ont)Regel de Zorg’. Want schrappen van regels kan grote gevolgen hebben voor gebruikers van de […]

Nationale woonagenda vergeet mensen met een beperking.

Minister Ollongren heeft onlangs de Nationale woonagenda gepubliceerd, met ambitieuze plannen voor woningbouw. Er moeten jaarlijks maar liefst 75.000 woningen gebouwd worden en er wordt werk gemaakt van betaalbaarheid en duurzaamheid. Toch is de woonagenda nog niet compleet vindt Ieder(in). Het ontbreekt aan aandacht voor mensen met een beperking. Minister Ollongren stelt in de Nationale […]