Nationale Ombudsman: ‘Onduidelijkheid over eigen bijdrage Wmo’

De Nationale ombudsman ontvangt sinds enkele weken klachten en signalen van burgers over de invoering van een nieuw, vast abonnementstarief eigen bijdragen van €17,50 voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). Er is veel onduidelijkheid over dit nieuwe tarief.

Reinier van Zutphen: “Daarom vraag ik minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om een reactie op de vragen voor wie dit nieuwe tarief is bedoeld en op welke wijze gemeenten het dienen toe te passen. Mensen moeten goed geïnformeerd worden over de kosten van een voor hen belangrijke zorgvoorziening en weten waar ze aan toe zijn.”

Signalen.
Toch oude bedrag betalen.
Uit de klachten blijkt dat mensen voor huishoudelijke hulp nog steeds het oude bedrag aan eigen bijdrage moeten betalen, terwijl zij hadden verwacht per 2019 over te gaan naar het voor hen lagere, vaste tarief van €17,50.
Zij kennen anderen, ook uit hun eigen gemeente, die voor diezelfde hulp wel het nieuwe tarief aan eigen bijdrage betalen.
Mensen begrijpen dit niet en vinden dit onrechtvaardig. De informatie vanuit de overheid over dit onderwerp was duidelijk: voor iedereen een nieuw, vast tarief voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo.
Deze boodschap blijkt nu niet juist te zijn: het nieuwe tarief geldt alleen voor maatwerkvoorzieningen.
Als gemeenten huishoudelijke hulp als algemene voorziening hebben aangemerkt, betalen deze mensen gewoon nog het oude (hogere) bedrag.

Stapeling van facturen.
Als gemeenten huishoudelijke hulp (gedeeltelijk) als algemene voorziening aanbieden en mensen daarnaast ook gebruik maken van maatwerkvoorzieningen uit de Wmo, ontvangen zij meerdere facturen.
Eén van de gemeente en één van het CAK. Dit lijkt alsnog op een stapeling van eigen bijdragen, terwijl deze maatregelen uit het Regeerakkoord juist bedoeld waren om dit te verminderen.

Onduidelijke informatieverstrekking.
De informatie vanuit de overheid was: voor iedereen een nieuw, vast tarief voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo.
Dit blijkt toch anders. De informatieverstrekking lijkt onduidelijk te zijn geweest.

Lees hier de brief aan minister van VWS inzake vaste abonnementstarief Wmo (pdf).

(Bron: de Nationale Ombudsman)

Bron: Support Magazine.nl

Woning toegankelijk maar pad ernaartoe niet.

Veel nieuwe woningen hebben een keurig toegankelijke deur – met een drempel van maximaal 20 mm – maar vervolgens geen toegankelijke aansluiting op de openbare weg. Dit is een van de punten die Ieder(in) en vijf andere belangenorganisaties aansnijden in een brief aan de Tweede Kamer. De organisaties willen dat het Bouwbesluit voortaan niet alleen […]

Kabinet verzaakt bij regelen klachtrecht VN-verdrag.

Vandaag spreekt de Tweede Kamer over het zogenaamde Facultatief Protocol van het VN-verdrag Handicap. Deze aanvullende verklaring bij het verdrag maakt het mogelijk om rechtstreeks een klacht in te dienen bij het VN-Comité in Genève als het VN-verdrag niet wordt nageleefd. Maar daarvoor moet het kabinet deze verklaring wel eerst tekenen en dat is nog […]

Mooi Vlaams voorbeeld: het breed onthaal.

Illya Soffer, directeur van Ieder(in), bezocht vorig jaar met een aantal zorgbestuurders onze Zuiderburen om kennis te maken met het zorgsysteem aldaar. Vlaanderen heeft één toegang tot zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking, genaamd: het breed onthaal. Dit bezoek inspireerde Illya Soffer tot het schrijven van een uitgebreide analyse van de versplinterde werkelijkheid […]

Meldpunt voor klachten over beschut werken.

De Nationale Ombudsman heeft een meldpunt geopend voor klachten over beschut werk. De ombudsman verzamelt klachten over de manier waarop de gemeente of sociaal-werkbedrijven omgaan met de problemen waar werknemers tegenaan lopen. Niet iedereen weet waar hij of zij terecht kan met een klacht. De regels voor beschut werk zijn behoorlijk ingewikkeld. De ombudsman vindt […]

Verkiezingen Provinciale Staten: Stem jij ook?

Op woensdag 20 maart zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten en indirect voor de Eerste Kamer. Iedere Nederlander boven de 18 jaar mag stemmen. Vanaf dit jaar moeten stemlokalen volledig toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Een nieuwe schouwlijst helpt bij het toegankelijk maken van de stembureaus. Toegankelijkheid beoordelen. Het recht om te stemmen […]

Met TOPFIT thuis sporten en bewegen met een beperking.

Bewegen is belangrijk. Voor mensen met een beperking kan het soms een drempel zijn naar de sportschool te gaan. Met TOPFIT kun je nu gratis sporten en waar, wanneer en met wie je maar wilt. Het enige wat je nodig hebt, is een internetverbinding en een apparaat dat video’s kan afspelen, zoals smartphone, laptop of […]

Handreiking Lokale Inclusie Agenda klaar voor gebruik.

Elke gemeente is verplicht een Lokale Inclusie Agenda te maken. Maar hoe doe je dat en wat staat daar dan in? De VNG ontwikkelde samen met de Alliantie, gemeenten en hun ervaringsdeskundigen een handreiking Lokale Inclusie Agenda. Meedoen is de norm. Met het van kracht worden van het VN-verdrag Handicap hebben gemeenten er een belangrijke […]