Training werkgevers en HR-professionals: Selecteren zonder beperking.

De meeste mensen met een arbeidsbeperking willen graag aan het werk en veel werkgevers zijn welwillend om kandidaten uit deze groep in dienst te nemen.
Toch krijgen maar weinig mensen met een beperking een betaalde baan.
Onbewuste vooroordelen en onduidelijkheid over wetgeving spelen hierbij een grote rol.
Het College voor de Rechten van de Mens en Ieder(in) lanceren een training voor werkgevers en HR-professionals om deze obstakels te overwinnen: ‘Selecteren zonder beperking’.

Werkgevers die werknemers met een beperking in dienst willen nemen, weten niet altijd hoe ze dit kunnen aanpakken.
Ze hebben vragen als: hoe vind ik mijn weg in het woud van wet- en regelgeving rondom de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking, en wat betekenen de banenafspraak en de Quotumwet voor mijn organisatie?

Meerwaarde van diversiteit.
Tegelijkertijd zijn er veel vooroordelen over mensen met een beperking. Zij zouden vaker ziek zijn, extra tijd en aandacht vragen en de werkgever extra geld kosten.
Door deze vooroordelen wordt het nog moeilijker voor mensen met een beperking om een passende baan te vinden.
Hierdoor gaat veel talent verloren en missen werkgevers de meerwaarde van diversiteit op hun werkvloer.

Waar bestaat de training uit?
Het College voor de Rechten van de Mens en Ieder(in) bieden een training aan voor werkgevers en HR-professionals.
Tijdens deze training onderzoeken de deelnemers hun eigen onbewuste denkbeelden over mensen met een beperking en komen de praktische mogelijkheden aan bod om de werving en selectie inclusiever te maken.

De training bestaat uit:

1) Bewustwording.
Wat zijn mijn eigen denkbeelden over mensen met een beperking en wat is het effect daarvan op het personeelsbeleid in mijn organisatie?

2) Het juridische kader.
Aan de hand van casuïstiek wordt onder meer de wetgeving over gelijke behandeling en bevordering van de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking uitgelegd.
Ook het VN-verdrag handicap, de banenafspraak en de Quotumwet worden besproken.

3) Praktische tools om het eigen HR-beleid inclusiever te maken.
Deelnemers oefenen bijvoorbeeld met het voeren van een sollicitatiegesprek met een kandidaat met een beperking en het opstellen van toegankelijke vacatureteksten.
Ook maken zij kennis met alternatieve vormen van functiecreatie, zoals jobcarving.

Het programma van de training wordt in overleg met de trainers op maat samengesteld.

Trainers.
De training wordt gegeven door een trainer van het College voor de Rechten van de Mens, en een ervaringsdeskundige trainer van Ieder(in).

Aanmelden of meer informatie?
Neem contact op met Claartje Thijs van het College voor de Rechten van de Mens, via training@mensenrechten.nl of tel. 030 – 888 38 88.

College voor de Rechten van de Mens.
Het College voor de Rechten van de Mens ontvangt dagelijks vragen en klachten over discriminatie van mensen die op zoek zijn naar een baan.
Stereotypering en vooroordelen liggen daaraan ten grondslag.
Om daar meer inzicht in te krijgen, heeft het College onderzoek gedaan naar de werking en de invloed van stereotypen.
Op basis van die wetenschappelijke inzichten ontwikkelde het College al eerder een praktische, algemene training om meer bewustwording van stereotyperingsprocessen te creëren.
De ervaring hiermee gebruikt het College bij de vormgeving van deze nieuwe training ‘Selecteren zonder beperking’.
Meer informatie: www.mensenrechten.nl

Ieder(in)
Ieder(in) behartigt de belangen van mensen met een handicap of chronische ziekte.
Haar achterban bestaat uit meer dan 250 lidorganisaties van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte.
Ieder(in) lobbyt voor een betere landelijke wetgeving en lokale uitvoering van wetten en regels voor mensen met een handicap.
Ieder(in) heeft veel kennis van de knelpunten die mensen met een handicap ervaren bij het zoeken naar een passende baan, en van de specifieke wetgeving voor mensen met een beperking op de arbeidsmarkt.

Bron: Iederin.nl

Brief aan Kamer: visie nodig voor betere langdurige zorg.

Grote groepen mensen met een beperking, chronische ziekte of ontwikkelingsstoornissen die langdurige of levenslang zorg nodig hebben, krijgen nog altijd niet de hulp en ondersteuning die nodig is. Daarom is het dringend nodig dat de minister van VWS met een visie en aanpak voor het gehandicaptenbeleid komt. Ieder(in), PerSaldo en KansPlus vragen in een brief […]

Rechter: Gemeente moet goed onderzoek doen naar woningaanpassing.

In 2017 heeft de gemeente Lingewaard een aanvraag voor een keukenaanpassing van een mevrouw in een rolstoel afgewezen. Haar echtgenoot en dochter zouden gebruikelijke hulp kunnen bieden door voor haar te koken. De vrouw is hiertegen in beroep gegaan en heeft haar gelijk gekregen. De rechter heeft bepaald dat koken wel onder gebruikelijke hulp valt […]

Van Ark wil aanpassingen doen in plan arbeidsongeschikten.

De actiegroep Wij staan op! biedt een petitie aan in de Tweede Kamer ANP. Staatssecretaris Van Ark is bereid om haar plan voor arbeidsgehandicapten nog eens onder de loep te nemen. Ze wil aanpassingen doen, zegt ze. Maar het principe van loondispensatie, waarbij werknemers een bijstandsuitkering krijgen, blijft overeind. Van Ark wil werkgevers stimuleren om […]

Tweede Kamerdebat loondispensatie.

Binnenhof en het Torentje, met op de voorgrond de Hofvijver en op de achtergrond onder andere het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Het kabinetsplan om loondispensatie in te voeren, heeft zeer nadelige gevolgen voor de mensen met een beperking. Hun arbeidsvoorwaarden verslechteren en het tast hun mensenrechten aan. 40 organisaties sturen daarom een gezamenlijk […]

PG-organisaties sturen brandbrief aan Kamer over knellend subsidiekader.

PG-organisaties sturen brandbrief aan Kamer over knellend subsidiekader. Den Haag, uitzicht op het torentje Mensen met een beperking en patiënten praten op steeds meer plekken mee over zaken die hen aangaan. In de zorg maar ook op allerlei andere terreinen zoals onderwijs, wonen, toegankelijkheid en werk. Dit vergt enorm veel van PG-organisaties. Maar deze bredere […]

Ook gemeenten tegen plan arbeidsgehandicapten.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is tegen het plan om arbeidsgehandicapten met een baan deels uit de bijstand te betalen. De gemeenten denken dat hierdoor eerder minder dan meer mensen aan het werk komen. Staatssecretaris Van Ark wil het voor werkgevers gemakkelijker maken om mensen met een beperking in dienst te nemen, die niet […]

‘Kabinetsplan voor arbeidsbeperkten leidt tot discriminatie’.

De nieuwe plannen van het kabinet voor werknemers met een arbeidsbeperking leiden tot discriminatie. Dat zegt Dick Houtzager van het College voor de Rechten van de Mens woensdag in de Tweede Kamer. “Als er door een ander loonregime sprake is van een ongelijke behandeling, dan is er sprake van discriminatie”, zegt Houtzager. Dat is volgens […]

Houd de lijn vrij!

Kent u die geribbelde tegels op de grond, die lijnen vormen op straat en op de stations? Dat zijn geleidelijnen. Ze worden gebruikt door mensen met een visuele beperking om hun weg te vinden door de openbare ruimte. Helaas weten heel veel mensen niet wat geleidelijnen zijn en waar ze voor dienen. Met als gevolg […]

Kamervragen over verschillen in parkeerbeleid met gehandicaptenparkeerkaart.

De SP gaat Kamervragen stellen over het parkeerbeleid dat gemeenten hanteren voor mensen met een handicap. “Het is voor gehandicapten onduidelijk waarom de parkeerregels overal anders zijn.” Dat zei Tweede Kamerlid Maarten Hijink van de SP in het consumentenprogramma Radar op NPO Radio 1. Iedere gemeente hanteert een ander parkeerbeleid. Er gelden dus verschillende regels […]