Ook gemeenten tegen plan arbeidsgehandicapten.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is tegen het plan om arbeidsgehandicapten met een baan deels uit de bijstand te betalen.
De gemeenten denken dat hierdoor eerder minder dan meer mensen aan het werk komen.

Staatssecretaris Van Ark wil het voor werkgevers gemakkelijker maken om mensen met een beperking in dienst te nemen, die niet 100 procent arbeidsproductief zijn.
Zij hoeven alleen maar loon uit te betalen voor de gewerkte uren, ook al is dat beneden het minimumloon.
Voor een aanvulling tot bijstandsniveau (loondispensatie) moeten de werknemers bij de gemeente aankloppen.

Er is weinig steun voor het wetsvoorstel van Van Ark, bleek vandaag in een hoorzitting in de Tweede Kamer.
De Amsterdamse wethouder Vliegenthart zei namens de VNG dat het voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking veel onzekerheden met zich meebrengt.
Bijvoorbeeld omdat ze met een bijstandsuitkering geen pensioen opbouwen en geen recht meer hebben op een WW-uitkering als ze werkloos worden.
De gemeenten, die het voorstel ten uitvoer moeten brengen, zien er daarom niks in.
“Loondispensatie is niet het antwoord.”

Ook de werkgevers staan er niet 100 procent achter.
Harry van de Kraats van VNO-NCW en MKB Nederland benadrukte dat werkgevers vinden dat het eenvoudiger moet, maar dat loondispensatie niet heilig is.
“Wij willen absoluut niet dat mensen minder in hun portemonnee krijgen”, zei hij. Hij vindt dat er een regeling moet komen die voor iedereen uitvoerbaar is en staat open voor goede alternatieven.

Discriminatie.
Het College voor de Rechten van de Mens zei nogmaals dat werknemers met een beperking door het plan anders worden worden behandeld dan hun collega’s en dat er dus sprake is van discriminatie.

Amber Bindels van de actiegroep Wij staan op! zei vanuit haar rolstoel dat het er voor haar niet gemakkelijker op wordt.
Ze vreest dat ze veel administratie moet doen, als het plan van Van Ark doorgaat.
Maar ze vindt het vooral “genant” dat je als werknemer “in de bijstand blijft hangen”.
Volgens haar heeft het plan niet alleen gevolgen voor haar pensioen of WW-rechten, maar betekent het ook dat ze niet kan sparen en geen vakantiegeld krijgt.
En als ze met haar vriend gaat samenwonen, krijgt ze minder bijstand.
“Ik kan mijn handicap niet uitzetten”, zei ze tegen de aanwezige Kamerleden.
“U kunt deze plannen wel aanpassen.”

Volgende week debatteert de Tweede Kamer over de loondispensatie met staatssecretaris Van Ark.

Bekijk ook:

CPB: niet meer arbeidsgehandicapten aan het werk door nieuw plan

Bron: Nos.nl

‘Kabinetsplan voor arbeidsbeperkten leidt tot discriminatie’.

De nieuwe plannen van het kabinet voor werknemers met een arbeidsbeperking leiden tot discriminatie. Dat zegt Dick Houtzager van het College voor de Rechten van de Mens woensdag in de Tweede Kamer. “Als er door een ander loonregime sprake is van een ongelijke behandeling, dan is er sprake van discriminatie”, zegt Houtzager. Dat is volgens […]

Houd de lijn vrij!

Kent u die geribbelde tegels op de grond, die lijnen vormen op straat en op de stations? Dat zijn geleidelijnen. Ze worden gebruikt door mensen met een visuele beperking om hun weg te vinden door de openbare ruimte. Helaas weten heel veel mensen niet wat geleidelijnen zijn en waar ze voor dienen. Met als gevolg […]

Kamervragen over verschillen in parkeerbeleid met gehandicaptenparkeerkaart.

De SP gaat Kamervragen stellen over het parkeerbeleid dat gemeenten hanteren voor mensen met een handicap. “Het is voor gehandicapten onduidelijk waarom de parkeerregels overal anders zijn.” Dat zei Tweede Kamerlid Maarten Hijink van de SP in het consumentenprogramma Radar op NPO Radio 1. Iedere gemeente hanteert een ander parkeerbeleid. Er gelden dus verschillende regels […]

Kabinetsplan loondispensatie botst met mensenrechten.

Het College voor de Rechten van de Mens analyseerde het kabinetsvoornemen om loondispensatie in te voeren. De analyse laat geen spaan heel van de voorgestelde maatregel. Het plan heeft zoveel nadelige gevolgen voor mensen met een arbeidsbeperking, dat het in strijd is met internationale verdragen. Er is maar een conclusie mogelijk: het loondispensatieplan moet van […]

Voltallige Tweede Kamer steunt motie voor meer toegankelijke woningen.

Een motie voor meer toegankelijke woningen van de ChristenUnie samen met CDA, VVD en D66 kreeg dinsdag de steun van de voltallige Tweede Kamer. Met de motie schaarde de Kamer zich achter de oproep van Ieder(in) en andere cliëntenorganisaties. Bouwregels onder de loep. In de motie staat dat het belangrijk is dat mensen met een […]

Arbeidsgehandicapten: niet hetzelfde waard als ‘normale mensen’.

Nederland telt ruim 200.000 arbeidsgehandicapten en zeker de helft heeft geen werk. Het kabinet wil het voor werkgevers financieel aantrekkelijker maken deze mensen aan te nemen en wil daarom de participatiewet aanpassen. En dat schoot de rolstoelafhankelijke Noortje van Lith in het verkeerde keelgat. Zij wenst gelijk behandeld te worden en vreest dat mensen met […]

Rolstoelafhankelijke Noortje laat het niet bij brief aan Rutte.

De brief aan Mark Rutte van Noortje van Lith werd duizenden keer gedeeld op social media. In die brief uitte de 21-jarige vorige week haar onvrede over het wetsvoorstel dat mensen met een beperking onder het minimumloon betaald mogen worden. Vandaag heeft Rutte gereageerd. Maar Noortje is nog niet tevreden, vertelt ze aan de NOS. […]

Woordengedreven of waardegedreven zorg?.

Voor het online platform Qruxx schreef Illya Soffer een column over waardegedreven zorg. Nadat een tijd lang het begrip ‘persoonsgerichte zorg’ vol in de spotlights stond, mag inmiddels het begrip waardegedreven zorg zich in ongekende populariteit hullen. De Ieder(in)-directeur vraagt zich af: spreken we hier over de zoveelste hype of ligt in waardegedreven zorg werkelijk […]