Crisiscommunicatie blijft gissen voor doven en slechthorenden.

Voor een grote groep mensen was de crisiscommunicatie tijdens de aanslag in Utrecht maandag 18 maart niet te volgen.
Waar in Nieuw Zeeland premier Jacinda Ardern door een tolk gebarentaal vergezeld wordt, blijkt dat in Nederland nog steeds heel ingewikkeld.
Een kwalijke zaak, vindt Ieder(in), de koepelorganisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte.
Bovendien is het ontbreken van toegankelijke informatie in strijd met het VN-Verdrag Handicap.

Om de hoek.
Het is op het kantoor van Ieder(in) in Utrecht een gewone maandagochtend als er op de achtergrond steeds meer sirenes te horen zijn.
Niet eentje waarvan het geluid weer verstomd, zoals we wel gewend zijn hier in de stad, maar aan een stuk door.
Het nieuws sijpelt binnen en de onrust neemt toe: een mogelijke aanslag, een paar honderd meter van het pand.
Zwaar bewapende agenten verzamelen zich voor de deur en ook bij Ieder(in) gaat de televisie aan.
Dan blijkt de berichtgeving voor dove collega’s niet te volgen is.

Verontwaardiging op Twitter.
Niet alleen dove medewerkers van Ieder(in) hebben last van de gebrekkige berichtgeving.
De tweet van de Utrechtse Lisa Hinderks wordt massaal gedeeld: “Jongens, wordt het niet eens tijd dat er bij crisissituaties standaard een tolk Nederlandse Gebarentaal wordt ingezet bij persconferenties?
Ik zat vandaag in Utrecht te stressen en me af te vragen wat er allemaal gebeurde.” Twittert zij.

Grote groep slechthorenden.
In Nederland zijn er 1,5 miljoen mensen met een gehoorbeperking.
Al deze mensen kunnen baat hebben bij ondertiteling die goed meeloopt.
Voor een tienduizenden is gebarentaal de eerste taal.
Voor hen is het van groot belang dat publieksinformatie ook in gebarentaal beschikbaar is.

Kamervragen.
Na de tweet van Lisa volgt een stroom eensgezinde reacties van mensen die ook graag geïnformeerd willen worden bij calamiteiten.
De verontwaardiging bereikt ook politici.
D66-Kamerlid Vera Bergkamp stelt minister Hugo de Jonge van VWS schriftelijk vragen.

Toegankelijke informatie: geen gunst maar mensenrecht.
Ieder(in) lobbyt al jaren voor toegankelijke informatie voor iedereen.
Niet als gunst, maar als recht.
Dat recht is vastgelegd in het VN-verdrag Handicap, onder andere in artikel 9 en artikel 11.
In vergelijking met andere landen loopt Nederland achter als het gaat om toegankelijk publieke informatie.
Ieder(in) maakt zich in Den Haag hard voor toegankelijke informatie.
Degelijke ondertiteling en de aanwezigheid van een tolk gebarentaal bij crisiscommunicatie moeten ook hier in Nederland vanzelfsprekend zijn.

Bron: Ieder(in)

Oproep aan gemeenten: onderteken manifest Iedereen doet mee.

Met de ratificatie van het VN-verdrag Handicap in 2016 moeten gemeenten actief uitvoering geven aan dit Verdrag. En we zien dat steeds meer gemeenten dat ook echt doen. Deze beweging naar een steeds inclusiever Nederland willen we zichtbaar maken. Daarom zijn we samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) op zoek naar gemeenten die het […]

Tweede Kamer wil duidelijkheid over Facultatief Protocol.

De Tweede Kamer heeft dinsdag een motie aangenomen van GroenLinks en PvdA waarin de regering verzocht wordt om vóór de zomer te komen met een standpunt over het zogenaamde Facultatief Protocol van het VN-verdrag Handicap en twee andere mensenrechtenverdragen. Deze aanvullende verklaring bij het verdrag maakt het mogelijk om rechtstreeks een klacht in te dienen […]

Goedkoop is duurkoop, ook bij hulpmiddelen.

Hulpmiddelen zijn voor mensen met een ziekte of beperking essentieel om zo zelfstandig mogelijk hun leven te kunnen leiden. Gemeenten verstrekken veel van deze voorzieningen – zoals bv. een rolstoel, een tillift of een scootmobiel – vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ze maken hiervoor afspraken met leveranciers. Het regelen van hulpmiddelen verloopt niet altijd […]

Hulp bij gebruik openbaar vervoer.

Mensen met een beperking zouden net zo goed van het openbaar vervoer gebruik moeten kunnen maken, als mensen zonder beperking. Daarom investeert het kabinet in ov-ambassadeurs, die mensen kunnen helpen bij het reizen met de trein, bus of metro. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) trekt hier 1,5 miljoen euro voor uit. Van Veldhoven: […]

Problemen bij CAK ’zorgwekkend’.

Maatregelen bij het CAK om de interne administratie en gegevensverwerking te verbeteren hebben nog onvoldoende verbetering gebracht. Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit. Mensen die eigen bijdragen moeten betalen kunnen hierdoor in de problemen komen. Het CAK is verantwoordelijk voor het vaststellen en innen van de eigen bijdragen die mensen moeten betalen voor […]

Zelfstandig stemmen voor steeds meer mensen mogelijk.

Op woensdag 20 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen. De laatste jaren wordt er bij de inrichting van stembureaus steeds meer rekening gehouden met mensen met een beperking. En terecht. Het recht om zelfstandig en met geheimhouding van je stem te kunnen stemmen is zelfs in de Kieswet vastgelegd. Er is […]

Europees Parlement neemt Toegankelijkheidswet aan.

Het Europees Parlement heeft vandaag de Europese Toegankelijkheidswet aangenomen. Deze nieuwe wet bevat afspraken hoe Europese landen de toegankelijkheid van de samenleving moeten verbeteren. Ieder(in) kijkt de komende tijd wat de nieuwe Europese wet betekent voor de manier waarop toegankelijkheid in de Nederlandse wetten staat. De Europese wet biedt duidelijke afspraken over hoe producten zoals […]

Eén jaar koplopers onafhankelijke cliëntondersteuning.

Veertien gemeenten waren afgelopen jaar ambassadeur van het project Koplopers Cliëntondersteuning. Deze koplopers lieten zien hoe onafhankelijke cliëntondersteuning kan worden ingericht en goed kan worden aangeboden aan mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben. De ervaringen en aanbevelingen van de gemeenten zijn te vinden in het rapport ‘Het eerste jaar koplopers – Inzichten en aanbevelingen […]

Hoogste rechter is streng: uren hulp indiceren móét.

De Centrale Raad van Beroep, de hoogste bestuursrechter in Nederland, heeft opnieuw een gemeente op de vingers getikt over de wijze van toekenning van Wmo-hulp. Enschede moet aanvragers van huishoudelijke hulp voortaan een duidelijke in uren omschreven toekenning geven. Een algemene omschrijving zoals ‘een schoon huis’ of ‘twee keer per week schoonmaken’ is onvoldoende. Duidelijker […]