Illya Soffer: Passende zorg begint bij een goede, welkome toegang.

Directeur van Ieder(in), Illya Soffer, sprak tijdens het jaarcongres van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS) over de toegang tot zorg:
“Hoe mooi zou het zijn wanneer mensen met een beperking bij de toegangspoort tot zorg en samenleving niet voor de zoveelste keer op dichte deuren stuiten, maar kunnen rekenen op een warm welkom en een breed onthaal!”

haar volledige speech.

“Breed onthaal”
Zo’n 1,5 miljoen mensen met een verstandelijke, lichamelijke, psychische of zintuigelijke beperking, zijn sinds 2015 voor hun zorg aangewezen opgemeenten en zorgverzekeraars.
Dat pakt voor een deel van hen slecht uit.
Voor ongeveer eenderde van de zorgvragers blijkt dat het aanbod aan zorg en ondersteuning in het sociaal domein, nog steeds niet goed past.

Extra pijnlijk is het dat door het uitblijven van passende zorg, de zorgzwaarte toeneemt, zorgkosten stijgen en participatie afneemt.
Sinds 2015 is in onze achterban het aantal crisis-plaatsingen, dak- en thuislozen, personen met verward gedrag, thuiszitters, zorgmijders, vrijstellingen uit onderwijs en overbelaste mantelzorgers, sterk toegenomen.
Gebrek aan herkenning van de ernst van de beperking en structurele overvraging van mensen met een beperking en hun naasten, blijkt de belangrijkste voorspeller van crisis.
Welke geëscaleerde casus je ook uitpluist; doorgaans is de zorgvraag al gestruikeld voor de poort, bij het allereerste contact…

Een citaat uit een melding:
“Het gesprek met het wijkteam, over de voortzetting van zorg voor onze 19 jarige zoon, leek wel een rechtszitting.
Continu moest hij bewijzen dat hij een handicap heeft en uitleggen wat hij allemaal niet kan.
Het advies van de orthopedagoog om de zorg stabiel te houden werd gewoon hardop in twijfel getrokken.
Mijn zoon is nog steeds doodziek van dat gesprek.
Alles wat we zorgvuldig aan vertrouwen hadden opgebouwd, is in dat gesprek om zeep geholpen…”

De hoop van mensen met een beperking op een duurzame toegang tot zorg en samenleving, wordt maar al te vaak gesmoord in de dominante wmo-ideologie van lichte interventies, kortlopende beschikkingen, en het eindeloos oprekken van eigen kracht.

Laten we hier alsjeblieft mee ophouden. Want straks gebeuren er ongelukken.
Door mensen met een beperking passende zorg te onthouden, ontneem je hun kans op volwaardige deelname aan de samenleving. En dat is duur, dom en onverteerbaar.

Misschien kunnen we iets leren van onze zuiderburen.
In Vlaanderen heet de integrale toegang tot gehandicaptenzorg: “het breed onthaal”.
Hoe treffend. 
Want hoe mooi zou het zijn wanneer mensen met een beperking bij de toegangspoort tot zorg en samenleving niet voor de zoveelste keer op dichte deuren stuiten… maar kunnen rekenen op een warm welkom en een breed onthaal!

Bron: Ieder(in)

Witte stok symbool van zelfstandigheid.

HOOFDDORP Geblinddoekt oversteken, wie zou dit durven? Mensen met een ernstige visuele beperking die zich op straat begeven staan vrijwel dagelijks voor deze uitdaging. Maandag 15 oktober is het de Dag van de Witte Stok. Het herkennen van dit symbool van zelfstandigheid voor blinde en slechtziende personen is van groot belang. De witte stok stelt […]

Kabinet erkent toegankelijkheid als nationaal belang.

Het kabinet vindt dat een goede toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimte een zaak van nationaal belang is. Dit staat in een notitie die onlangs naar de Tweede Kamer is gestuurd. Met de notitie loopt het kabinet vooruit op de Nationale Omgevingsvisie. Het kabinet werkt aan een Nationale Omgevingsvisie, waarin staat hoe Nederland omgaat met […]

Hoe toegankelijk is Haarlemmermeer?

De landelijke testdag van Ongehinderd op 3 oktober was een mooie dag in Haarlemmermeer. Vol overgave gingen zeven teams op pad om de app ‘Ongehinderd’ te testen. Hiermee kan iedereen opzoeken hoe toegankelijk allerlei locaties zijn voor mensen met een beperking. Zie: LINK Haarlemmermeergemeente.nl Winkelen is voor Corry net een hindernisbaan: “Alles staat stamp en […]

Illya Soffer in EenVandaag: ’De Participatiewet werkt niet’

Voor zowel werkgevers als werknemers is de Participatiewet ingewikkeld. Bovendien werken de regels soms averechts. Zo helpt de wet mensen met een arbeidsbeperking niet bij het vinden en behouden van betaald werk. Illya Soffer sprak hierover in de uitzending van EenVandaag van dinsdag 2 oktober. Bron: Ieder(in)

Reactie op programma gehandicaptenzorg: plannen VWS te beperkt.

De minister van VWS maakte deze week de plannen voor de gehandicaptenzorg voor komende jaren bekend. Minister Hugo de Jonge stuurde maandag het programma Volwaardig Leven naar de Tweede Kamer.  Een te beperkt programma want een onacceptabel grote groep mensen met een handicap of chronische ziekte dreigt in de meerjarige plannen vergeten te worden. Het […]

Commerciële websites onvoldoende toegankelijk.

Commerciële websites zijn niet toegankelijk genoeg voor mensen met beperking. De meeste websites voldoen niet aan criteria voor digitale toegankelijkheid. Dat blijkt uit onderzoek van Accessibility in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens. Het rapport is gepubliceerd ter gelegenheid van de Week van de Toegankelijkheid. Consumenten met een beperking (b.v. visueel […]

Kamer, voorkom dat gemeenten nieuwe Wmo-tarief omzeilen.

Volgend jaar wordt een maximumtarief voor Wmo-voorzieningen ingevoerd van 17,50 euro per jaar. Sommige gemeenten proberen dit zogenaamde abonnementstarief nu te omzeilen. Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland, Per Saldo en Mezzo roepen de Tweede Kamer in een brief op om hier een stokje voor te steken. Het nieuwe tarief is vooral voor middeninkomens een enorme verbetering. Zij […]