Kamer, voorkom dat gemeenten nieuwe Wmo-tarief omzeilen.

Volgend jaar wordt een maximumtarief voor Wmo-voorzieningen ingevoerd van 17,50 euro per jaar.
Sommige gemeenten proberen dit zogenaamde abonnementstarief nu te omzeilen.
Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland, Per Saldo en Mezzo roepen de Tweede Kamer in een brief op om hier een stokje voor te steken.

Het nieuwe tarief is vooral voor middeninkomens een enorme verbetering.
Zij zijn vanaf volgend jaar veel minder kwijt aan eigen bijdragen dan voorheen.
Gemeenten krijgen van het rijk geld om dit te financieren.
Toch zijn er gemeenten die de invoering van het abonnementstarief proberen te omzeilen.
Ze hevelen zorg en ondersteuning over naar de zogenaamde algemene voorzieningen, zodat daarvoor alsnog extra bijdragen kunnen worden gevraagd.
De organisaties willen dat de minister duidelijk uitspreekt, dat maatwerkvoorzieningen – zoals begeleiding en dagbesteding – altijd onder het abonnementstarief dienen te vallen.

Een ander belangrijk punt dat de organisaties aansnijden, is het gebrek aan toezicht op de uitvoering van de Wmo.
Gemeenten blijken vaak belangrijke uitspraken van rechters te negeren, zelfs als het gaat om de Centrale Raad van Beroep.
Dit komt mede doordat in veel gemeenten de tegenstem ontbreekt.
Veel plaatselijke belangenbehartigers hebben het moeilijk en lokale media leiden een kwijnend bestaan.
Volgens de organisaties moet het toezicht op het Wmo-beleid worden verbeterd waarbij ook de positie van de lokale belangenbehartiging wordt versterkt.

De Kamer spreekt op 26 september over de Wmo.

Hieronder kunt u de brief aan de Kamer downloaden.

Brief aan de Kamer over abonnementstarief Wmo
pdf / 2018-09-24

Brief aan de Kamer over abonnementstarief Wmo
word / 2018-09-24

Bron: Ieder(in)

“In memorie” Tiny Bus.

Op 4 september overleed ons bestuurslid Christina Cornelia Bus. Tiny was 67 jaar. Tiny was sinds jaar en dag vrijwilliger bij de BGH en trad na haar pensionering bij de politie toe tot het bestuur, omdat ze naar eigen zeggen geen zin had om achter de geraniums te gaan zitten. Kort na haar geboorte bleek […]

Toegankelijkheid in vervoer blijft zorg.

Een aantal nieuwe ontwikkelingen in het vervoer, dreigen ten koste te gaan van de toegankelijkheid. Ieder(in) roept de Tweede Kamer in een brief op om hier iets aan te doen. Zo wordt in een aantal gemeenten gekozen voor het op reguliere lijnen inzetten van kleiner materieel, dat wordt bestuurd door vrijwillige chauffeurs. Vrijwillige chauffeurs geven […]

Middeninkomens baat bij vast Wmo-tarief, zorgen over minima.

Mensen met een modaal inkomen, die voor zorg afhankelijk zijn van hun gemeente, gaan er volgend jaar fors op vooruit. Dat blijkt uit de koopkrachtcijfers van het Nibud. Dat is het goede nieuws in de plannen van het kabinet. Aan de andere kant maakt Ieder(in) zich zorgen over de sterke stijging van de zorgpremies en […]

Onafhankelijke cliëntondersteuning: denk vanuit behoefte van mensen.

“Zorg dat de toegang tot zorg en ondersteuning eenvoudig en laagdrempelig geregeld is. ” Dat schrijven Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland en Per Saldo in een brief aan de Tweede Kamer. Een goede onafhankelijke cliëntondersteuner helpt daarbij, evenals één herkenbaar loket voor alle zorg- en ondersteuningsvragen. Onafhankelijke cliëntondersteuning helpt mensen bij het regelen van de zorg en […]

Organisaties in onderwijs, zorg en jeugdhulp bundelen krachten.

Achttien landelijke branche- en ouderorganisaties bundelen hun krachten en richten de nieuwe coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd op. Dat is nodig, want drie jaar na de invoering van passend onderwijs gaat het op elkaar afstemmen van zorg en onderwijs nog steeds moeizaam. De wetgeving hiervoor is versnipperd over verschillende ministeries en uitvoerende organisaties. Het lukt […]

Kabinet schrapt loondispensatieplan.

Het kabinet ziet af van het plan om loondispensatie in te voeren. Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrapt de voorgenomen maatregel uit het regeerakkoord. Verschillende maatschappelijke organisaties pleitten hier de afgelopen maanden uitvoerig voor. “Dit is geweldig nieuws voor al die mensen die door deze maatregel tweederangs werknemers dreigden te worden”, zegt […]

Participatiewet vermindert baankans van mensen met een beperking.

De kans op werk voor mensen die voorheen in aanmerking kwamen voor een baan bij een sociale werkplek, is afgenomen sinds de invoering van de Participatiewet. Bij de invoering van de wet, ruim drie jaar geleden, was het juist de bedoeling dat meer mensen aan het werk kwamen. Het Sociaal en Cultureel Planbureau keek naar […]

Centrale Raad van Beroep: niemand kan in een glazen bol kijken.

Gemeenten mogen niet zomaar van mensen verwachten dat zij rekening houden met een toekomstige hulpvraag. Uitgaan van ‘eigen kracht’, zoals bedoeld in Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), betekent niet dat mensen ver van te voren moeten nadenken over welke mogelijke hulpvraag ze ooit zouden kunnen krijgen. De Centrale Raad van Beroep deed hierover vorige week een […]

Niet extra betalen voor medicijnen en hulpmiddelen.

Laat zieken, mensen met een beperking en ouderen niet extra betalen voor medicijnen en hulpmiddelen die zij nodig hebben. Dat is de strekking van een brief die Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in), KBO-PCOB, Per Saldo en LOC aan het kabinet hebben gestuurd. Dat praat nu over de miljoenennota voor 2019. Het kabinet wil de btw op medicijnen […]