Meldpunt voor klachten over beschut werken.

De Nationale Ombudsman heeft een meldpunt geopend voor klachten over beschut werk.
De ombudsman verzamelt klachten over de manier waarop de gemeente of sociaal-werkbedrijven omgaan met de problemen waar werknemers tegenaan lopen.

Niet iedereen weet waar hij of zij terecht kan met een klacht.
De regels voor beschut werk zijn behoorlijk ingewikkeld.
De ombudsman vindt dat gemeenten een bijzondere verantwoordelijkheid hebben voor inwoners met een arbeidsbeperking.
Gemeenten zijn eindverantwoordelijk, ook al hebben zij de uitvoering van beschut werk uitbesteed of overgedragen aan een regionaal bedrijf of samenwerkingsverband.

Ombudsman Reinier van Zutphen: “Het gaat om mensen die niet snel aan de bel trekken als er problemen zijn.
Ze vinden het moeilijk de juiste wegen te bewandelen en zijn bang voor mogelijke negatieve gevolgen.
Zij verkeren in een afhankelijke relatie tot de gemeente.
Vaak is er geen alternatief voor hun baan.”

Bellen of mailen.
Mensen die een klacht willen indienen over de manier waarop de gemeente of het sociaal-werkbedrijf omgaat met problemen, kunnen de ombudsman elke werkdag tussen 9-17 uur bellen via het gratis telefoonnummer 0800-3355555.
Mailen kan ook: beschutwerken@nationaleombudsman.nl
Melden kan zeker t/m mei. Afhankelijk van het aantal klachten dat binnenkomt, kan het meldpunt nog langer open blijven.

Animatie.
De ombudsman heeft ook een animatie laten maken waarin wordt uitgelegd hoe het melden van een klacht gaat.
Meer informatie is ook te vinden op de website van de Nationale Ombudsman.

Bron: Ieder(in)

Verkiezingen Provinciale Staten: Stem jij ook?

Op woensdag 20 maart zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten en indirect voor de Eerste Kamer. Iedere Nederlander boven de 18 jaar mag stemmen. Vanaf dit jaar moeten stemlokalen volledig toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Een nieuwe schouwlijst helpt bij het toegankelijk maken van de stembureaus. Toegankelijkheid beoordelen. Het recht om te stemmen […]

Met TOPFIT thuis sporten en bewegen met een beperking.

Bewegen is belangrijk. Voor mensen met een beperking kan het soms een drempel zijn naar de sportschool te gaan. Met TOPFIT kun je nu gratis sporten en waar, wanneer en met wie je maar wilt. Het enige wat je nodig hebt, is een internetverbinding en een apparaat dat video‚Äôs kan afspelen, zoals smartphone, laptop of […]

Handreiking Lokale Inclusie Agenda klaar voor gebruik.

Elke gemeente is verplicht een Lokale Inclusie Agenda te maken. Maar hoe doe je dat en wat staat daar dan in? De VNG ontwikkelde samen met de Alliantie, gemeenten en hun ervaringsdeskundigen een handreiking Lokale Inclusie Agenda. Meedoen is de norm. Met het van kracht worden van het VN-verdrag Handicap hebben gemeenten er een belangrijke […]

Handreiking inkoop Wmo-hulpmiddelen is vernieuwd.

Hulpmiddelen zijn voor mensen met een ziekte of beperking essentieel om zo zelfstandig mogelijk mee te kunnen doen. Gemeenten verstrekken veel van deze voorzieningen onder de Wmo en maken hiervoor afspraken met leveranciers. In het verleden ging hierbij het nodige mis. De nieuwe Handreiking inkoop hulpmiddelen moet hierin verbetering brengen. Dat meldt VNG. Berenschot deed […]

Sportvervoer voor mensen met een beperking (2018)

Voor mensen met een beperking is sporten geen vanzelfsprekendheid. De mogelijkheid om zich (zelfstandig) te verplaatsen (vervoer) is een belangrijke voorwaarde voor deelname aan de samenleving in het algemeen, en sportdeelname in het bijzonder. In Nederland bestaan een aantal vervoersregelingen voor mensen met een beperking. Voor alle regelingen geldt dat het een oplossing moet zijn […]

Code Veilig Vervoer Rolstoelgebruikers is vernieuwd.

De Code Veilig Vervoer Rolstoelgebruikers is een leidraad voor het veilig vervoeren van rolstoelinzittenden. Deze code is geactualiseerd naar de huidige stand van inzichten en wet- en regelgeving. De vernieuwde code is minder omvangrijk en staat op de website van Sociaal Fonds Taxi. Sticker Rolstoelgebruikers, chauffeurs en bedrijven kunnen aan de sticker met het haaksymbool […]

Wat merkt u van het Wmo-abonnementstarief?

Vanaf 1 januari 2019 is de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) veranderd. Iedereen betaalt maximaal 17,50 per 4 weken. Dit is het abonnementstarief. Het inkomen of vermogen tellen niet meer mee voor de eigen bijdrage voor de Wmo. Wat merkt u van het abonnementstarief? Via de link naar […]