Doelgroepenvervoer dreigt duurder te worden.

De regiotaxi, Valys en leerlingenvervoer dreigen fors duurder te worden.
Dit komt omdat taxibedrijven straks niet langer belasting terug krijgen bij de aanschaf van een bus.
Morgen wordt er een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer om dit voorstel van tafel te krijgen.
Deze petitie is ook ondertekend door Ieder(in).

Het kabinet wil met het voorstel de overstap naar elektrisch vervoer versnellen.
De taxibranche geeft echter aan dat overstappen op elektrisch op korte termijn niet te realiseren is.
Het gevolg is dat de kostenstijgingen vooral de reiziger zullen treffen.
De budgetten voor het zorgvervoer staan al jaren onder druk en zullen door deze maatregel nog verder onder druk komen te staan.
Met als gevolg een verschraling van het zorgvervoer.
Ieder(in) vindt dat onaanvaardbaar en wil dat het kabinet samen met de taxibranche tot een haalbare oplossing komt die milieuvriendelijk is én goed voor de betrokken reizigers.

Bestelbussen.
Het stimuleren van duurzaam vervoer valt te waarderen en is ook nodig.
Maar dat moet dan wel zo gebeuren dat het niet de mobiliteit van mensen met een beperking in gevaar
Verder is het vreemd, dat de maatregel alleen geldt voor de bussen in het zorgvervoer en taxivervoer.
De ruim 800 duizend bestelbussen – die net zo vervuilend zijn – blijven buiten schot.

De petitie wordt dinsdagmiddag om 13.30 uur overhandigd aan de Vaste Kamercommissie van Financiën.
De petitie is ondertekend door de volgende organisaties: FNV Taxi, CNV, Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), Ieder(in), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), RAI, Sociaal Fonds Taxi en Aanbestedingsinstituut Mobiliteit.

Hieronder kunt u de petitie downloaden.

Manifest Zorgvervoer pdf / 2018-11-12

Bron: Ieder(in)

Begeleiding bij sporten kan onder Wmo vallen.

Begeleiding bij het sporten kan onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vallen, blijkt uit een recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Sport is een maatschappelijke activiteit en ‘participatie’, zoals bedoeld in de Wmo. Tevens bevestigt de Centrale Raad nog een keer dat mantelzorg altijd vrijwillig is en niet afgedwongen kan worden. Het standpunt […]

Franse chauffeur zet alle passagiers uit bus omdat ze geen plaats maakten voor rolstoel.

Een chauffeur heeft in Parijs alle passagiers uit zijn bus gezet omdat ze weigerden plaats te maken voor een rolstoelgebruiker. “Eindpunt! Iedereen eruit!”, riep hij. Zo konden François Le Berre en zijn broer tenminste zorgeloos meerijden. De oprijplaat voor rolstoelen stond op 18 oktober klaar, maar reizigers in de drukke bus vertikten het om opzij […]

2e Kamer wil gedegen onderzoek naar knelpunten in wonen met zorg.

De regering laat in 2019 onderzoek verrichten naar de knelpunten bij woonzorgarrangementen voor mensen met een beperking. In een op 30 oktober aangenomen motie stelt de Tweede Kamer extra eisen aan dit onderzoek en vraagt om een rapportage in het najaar van 2019. Te weinig aandacht voor woonknelpunten van mensen met een beperking. Het kabinet […]

Uitspraak rechter: Gemeenten moeten helder zijn over aantal uren hulp.

Niet de zorgaanbieder, maar de gemeente moet vaststellen hoeveel zorg en ondersteuning iemand krijgt via de Wet maatschappelijke ondersteuning. Hiervoor is goed – onafhankelijk – onderzoek nodig. Op basis daarvan dient de gemeente helder aan te geven op hoeveel uur ondersteuning (b.v. huishoudelijke hulp) iemand recht heeft, stelt de Centrale Raad van Beroep, de hoogste […]

Europese Centrale Bank: ’Gemeenten mogen pinnen niet verplichten’.

Lekker efficiënt, denken gemeenten waar je als burger alleen nog maar met je pin-pas iets aan de balie kunt afrekenen. ‘Pin-only’ heet dat in jargon. ‘Mag niet’, zegt de Europese Centrale Bank nu. Het moet gewoon mogelijk blijven contant te betalen voor je paspoort, rijbewijs, uittreksel uit het bevolkingsregister of andere gemeentelijke diensten. Sommige mensen […]

Overheid gaat experimenteren met hulp in het stemhokje.

Gisteren heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken een brief aan de Kamer gestuurd over het stemmen van mensen met een verstandelijke beperking. Voor de volgende verkiezingen wordt ingezet op betere voorlichting en worden meer mobiele stembureaus ingezet. Verder komt er een speciale wet die het mogelijk maakt om te experimenteren met hulp en ondersteuning bij […]

‘Remsysteem scootmobiel even gevaarlijk als dat van Stint’

Al jaren op rij is het aantal dodelijke ongelukken met een scootmobiel erg hoog. Hoewel dat tot nu toe vooral werd geweten aan de hoge leeftijd van de bestuurders, zijn er volgens deskundigen aanwijzingen dat dit ook aan het remsysteem kan liggen. Zij deden zaterdagavond hun verhaal in het consumentenprogramma Kassa. De meeste scootmobielen hebben…Lees […]