Reisassistentie op alle NS-stations vóór 2025.

De NS gaat de reisassistentie voor mensen met een beperking de komende jaren fors uitbreiden.
Er zal – naast de stations die dat al aanbieden – op meer dan honderd extra stations reisassistentie beschikbaar komen.
Dit betekent dat de NS uiterlijk in 2025 op nagenoeg alle NS-stations reisassistentie zal aanbieden.

Ieder(in) is blij met de verdere uitbreiding van de reisassistentie.
Ieder(in) neemt deel aan het Landelijk Overleg Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer (LOCOV).
De consumentenorganisaties in dit overleg hebben over de plannen van de NS positief geadviseerd, waardoor de NS nu aan de slag kan.

Zelfstandig reizen.
Ieder(in) en de andere consumentenorganisaties streven er nog steeds naar dat iedereen zelfstandig kan reizen.
Voor mensen met een fysieke beperking kan dit vaak worden bereikt door een drempelloze toegang tot het station en trein.
En voor mensen met een visuele beperking is een goede routegeleiding door het station en naar de trein noodzakelijk.
Toch zal voor sommige groepen altijd een vorm van reisassistentie nodig blijven.

Regionale vervoerders: volg het voorbeeld.
Bij veel regionale vervoerders rijden inmiddels treinen die zelfstandig toegankelijk zijn voor mensen met een fysieke beperking.
Hier zijn geen drempels meer om op het station of in de trein te komen.
De vervoerders menen dat assistentieverlening daarom niet meer nodig is en bieden deze vervolgens niet meer aan.
Ze vergeten hierbij dat mensen met een visuele beperking niet of in ieder geval veel minder geholpen zijn met een drempelloze toegang en dat voor sommige groepen reisassistentie altijd nodig blijft.
Ieder(in) roept de regionale vervoerders daarom op om het voorbeeld van de NS te volgen en reisassistentie mogelijk te maken.

Bijlage.
Voor een verdere toelichting op het LOCOV advies en het voorstel van de NS verwijzen we u naar de LOCOV website.
Op deze site staat ook genoemd op welke stations de reisassistentie voor 2025 geïntroduceerd zal worden.
Het gaat om alle stations waar NS-treinen stoppen op twee stations na.
Op deze twee stations is het niet mogelijk om een brug te plaatsen om instaphulp te kunnen bieden; op deze stations zal alleen aan mensen die geen instaphulp nodig hebben reisassistentie worden geboden.

Link: Advies consumentenorganisaties

Link: Adviesaanvraag vanuit het Ministerie

Bron: Ieder(in)

Rolstoelgebruikers klagen over lange wachttijden reparaties.

De wachttijden bij het bedrijf Hulpmiddelencentrum zijn de afgelopen maanden sterk opgelopen. De keten levert hulpmiddelen zoals krukken, rolstoelen en onderdelen daarvan. “Ik zit nu op een kussen dat te klein is. Aan de zijkant heb ik tien centimeter over, waardoor je niet ideaal zit in de stoel”, aldus de Utrechtse rolstoelgebruiker Kees […]

75-plussers blijven in onzekerheid: mag ik nu wel of niet autorijden?.

“Met angst en vrees voorzie ik dat de laksheid en de incompetentie van het CBR maakt dat ik na 1 september begraven word in mijn eigen huis”, zegt Frans Corstens. Hij is gepensioneerd arts en hoogleraar, gehandicapt en zeer afhankelijk van zijn auto. Maar eind deze maand verloopt zijn rijbewijs. En door ernstige […]

Overheveling hulpmiddelen naar Wlz.

Vanaf 1 januari 2020 worden mobiliteitshulpmiddelen (zoals een rolstoel en een scootmobiel) voor alle cliënten in een Wlz-instelling verstrekt vanuit de Wlz en niet meer vanuit de Wmo 2015. 1. Wat gaat er veranderen? De hulpmiddelenzorg voor mensen in een Wlz-instelling wordt eenvoudiger. 2. Wanneer gaat de verandering in? Op 1 januari 2020. […]

Gemeenten kunnen pgb-houders toetsen op kennis en vaardigheden.

Vanaf 26 augustus is het voor gemeenten mogelijk om hun budgethouders en vertegenwoordigers te toetsen op kennis en vaardigheden voor het omgaan met het persoonsgebonden budget (pgb). Het Kader- en communicatiepakket is een  Link: initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het ministerie van Volksgezondheid en per Saldo. Tien criteria. Iedereen die […]

Belangenvereniging Solgu: ‘Uithoflijn voldoet niet aan norm rolstoelgebruikers’.

Het Stedelijk Overleg Gehandicapten Utrecht (Solgu) zegt dat de Uithoflijn niet voldoet aan de wettelijke norm voor hoogteverschil tussen tramvloer en perron. De nieuwe tram zou daarmee ontoegankelijk zijn voor veel rolstoelgebruikers. Solgu, de spreekbuis van iedereen in Utrecht met een handicap of chronische ziekte, Link:  trekt in het AD aan de bel […]

Vier Brabantse gemeenten stoppen met omstreden ‘resultaatgericht’ indiceren.

Vier Noord-Brabantse gemeenten stoppen met ‘resultaatgericht’ inkopen. Deze manier van inkopen en indiceren voor Wmo-zorg, zoals huishoudelijke hulp, ligt flink onder vuur omdat die grote onduidelijkheid oplevert voor mensen die de zorg nodig hebben. Zorgaanbieders halen volgens het magazine Zorgvisie ‘opgelucht adem’ nu de Brabantse gemeenten weer gewoon uren-indicaties gaan afleveren. Boxtel, Sint […]

Hulphond niet welkom bij KFC: ‘Dit is gewoon discriminatie’

HOOFDDORP Dat iets simpels als een hapje eten voor mensen met een beperking ook in 2019 nog altijd niet even makkelijk is, bewijst het verhaal van Peter Waalboer. Hij werd dinsdag geweigerd bij de KFC langs de A4 bij Hoofddorp omdat zijn hulphond niet welkom was. “Ik maak dit openbaar zodat mensen weten […]

102 extra NS-stations krijgen reisassistentie

Goed nieuws voor reizigers met een beperking: NS breidt het aantal stations met assistentie voor reizigers met een beperking fors uit met 102 extra stations. Het totaal komt daarmee op 245. Een belangrijke stap om de reismogelijkheden voor een grote groep uit te breiden. De uitbreiding is niet alleen voor rolstoelgebruikers, maar ook […]

Brochure ondersteuningsplan en (dagelijkse) communicatie.

Welke middelen of methoden zijn er om het gesprek aan te gaan met mensen met een beperking? Hoe kun je beter communiceren over bijvoorbeeld het ondersteuningsplan? De brochure ‘(Digitale) middelen en methoden dagelijkse communicatie en ondersteuningsplan’ kan hierbij helpen. De brochure is bedoeld voor mensen die (langdurige) zorg en ondersteuning ontvangen of aanvragen, […]