Banenafspraak steeds meer papieren werkelijkheid.

De doelen van de banenafspraak voor 2018 zijn gehaald – althans op papier.
Door met cijfers en doelgroepen te schuiven lijkt het resultaat mooier dan het in werkelijkheid is.
Een grote groep mensen met een arbeidsbeperking dreigt uit zicht te raken.

Hoe ziet het er op papier uit?
Werkgevers hadden in 2018 43.500 extra banen voor mensen met een beperking moeten halen, volgens de recentste monitor van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
De staatssecretaris meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat er maar liefst 52.000 banen zijn bijgekomen.
Mooie cijfers, maar in werkelijkheid ligt het anders.

Groep valt buiten de boot.
In werkelijkheid worden deze cijfers behaald onder meer door mensen mee te tellen die al werk hadden.
Ook worden in de cijfers mensen via de ‘praktijkroute’ meegeteld.
Dit is een groep die zonder beoordeling van het UWV als doelgroep meetelt voor de banenafspraak.
Door doelgroepen voor de banenafspraak zo te verbreden worden de hogere aantallen gemakkelijker gehaald.
Maar het gaat hierbij niet per se om mensen met een beperking voor wie de banenafspraak bedoeld is.

De afbakening van de banenafspraak voor mensen met een beperking is juist weer te smal: iemand met een beperking die boven het minimumloon kan verdienen valt nog steeds buiten de boot.
Ieder(in) pleit voor een goed pakket aan ondersteuning waar álle mensen met een beperking baat bij hebben, zodat een inclusieve arbeidsmarkt echt dichterbij komt.

Overheidswerkgevers rekenen zich rijk.
De banenafspraak moet een stimulans zijn voor een inclusieve arbeidsmarkt.
De overheid loopt daarbij nog steeds achter in haar aandeel van te leveren banen.
De banenafspraak wordt nu ‘vereenvoudigd’ door onder andere de aantallen van markt en overheid bij elkaar op te tellen.
De werkgevers in de markt vangen met deze wijze van slim rekenen de achterstand op van de overheidswerkgevers.
Volgend jaar moet in de monitor het totaal aantal banen op 55.000 zitten.
Dit is al bijna in zicht. Door het vervallen van het onderscheid maakt het niet meer uit of de overheid werknemers met een beperking zelf in dienst neemt.
En daar wringt het: als de overheid een dienst inkoopt worden deze werknemers straks meegeteld op het totaal, terwijl dit voorheen bij de markt werd geteld.
Een mooie oplossing voor de overheid, maar het is zeer de vraag of dit extra banen oplevert.
Een echt inclusieve arbeidsmarkt betekent dat ook de overheid zelf mensen met een beperking in dienst neemt.
De voorbeeldrol die de overheid heeft, wordt op deze manier niet waargemaakt.

Geen verdienmodel.
Als de banenafspraak niet wordt gehaald, blijft het quotum (verplicht opgelegde aantallen) de stok achter de deur.
Deze quotumregeling wordt aangepast. Werkgevers die meer banen realiseren dan afgesproken, kunnen financieel worden beloond als die quotumregeling van kracht wordt.
De bonus richt zich enkel op de werkgever, terwijl de ondersteuning voor de werknemer onderbelicht blijft.
Ieder(in) ziet hier het risico, dat bedrijven dit als verdienmodel gaan gebruiken.
De focus komt dan te liggen op het snel aannemen van mensen en niet op creëren van duurzame banen bij reguliere werkgevers.

Andere berichten van Ieder(in) over de banenafspraak.

Resultaten banenafspraak op papier mooier dan in werkelijkheid.

Illya Soffer bij Nieuwsuur: banenafspraak is failliet

Bron: Ieder(in)

Tweede Kamer: verbeter passend onderwijs, vorm een inclusief onderwijs-coalitie.

De Tweede Kamer wil dat de uitvoering van de Wet passend onderwijs wordt verbeterd én dat er stappen worden gezet om te komen tot inclusief onderwijs. Ieder(in) is blij met de verschillende moties die hiervoor werden ingediend. Vijf jaar na invoering van de wet zijn er te veel kinderen die nog altijd geen passende onderwijsplek […]

Studenten met beperking krijgen 300 euro studietoeslag per maand.

Studenten met een functiebeperking die naast hun studie niet kunnen bijverdienen, krijgen over anderhalf jaar recht op 300 euro studietoeslag per maand. De uitvoering blijft een verantwoordelijkheid van de gemeente. Tot 2015 kregen alle studenten met een handicap via uitkeringsinstantie UWV dezelfde studietoeslag: een kwart van het minimumjeugdloon. Maar sinds de invoering van de Participatiewet […]

Plan resultaatgericht indiceren in Wmo ondermijnt rechtspositie.

Minister Hugo de Jonge (VWS) is van plan om ‘resultaatgericht’ indiceren voor gemeentelijke Wmo-zorg en -ondersteuning wettelijk mogelijk te maken. Dit stuit op grote bezwaren van patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties. Eerder zette de hoogste bestuursrechter al een streep door deze werkwijze. Het plan van de minister slaat de bodem weg onder de rechtszekerheid van mensen […]

Alphen eerste gemeente die parkeerapp lanceert voor autogebruikers met beperking.

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft dinsdag als eerste gemeente bekendgemaakt een parkeerapp te gaan gebruiken die op de langere termijn de gehandicaptenparkeerkaart zal vervangen. De app is ontwikkeld op initiatief van Jiska Stad-Ogier, de voorzitter van stichting Wij Staan Op. Het grote voordeel van de parkeerapp is volgens de gemeente dat deze automobilisten […]

Voer het VN-verdrag Handicap uit, ook in het onderwijs.

Op 17 juni behandelt de Tweede Kamer de Staat van het Onderwijs 2019. In dit onderzoek wordt aandacht besteed aan kansenongelijkheid in het onderwijs. Voor veel leerlingen met een beperking of chronische aandoening is er nog steeds geen passende onderwijsplek. Dat kan beter, vindt Ieder(in), als de Onderwijsinspectie een toetsende rol krijgt. In de Staat […]

Leraren kampen met grote problemen door passend onderwijs.

Leraren in het reguliere en het speciaal onderwijs hebben grote problemen met de hulp aan leerlingen met psychische en lichamelijke aandoeningen. Per klas zijn er drie leerlingen die geen extra ondersteuning krijgen, terwijl dat wel nodig is. Voor leraren zijn er veel onduidelijkheden over het zogenoemde passend onderwijs, de werkdruk is toegenomen en leraren kunnen […]

Brief aan Kamer: Laat arts verstandelijke beperking buiten eigen risico.

Zorg door de arts voor mensen met een verstandelijke beperking (avg-arts) of specialistische artsen voor de ouderen moet buiten het eigen risico van de zorgverzekering vallen. Deze artsen moeten net als huisartsen zo goed mogelijk toegankelijk zijn. Een eigen risico verhoogt de drempel voor deze noodzakelijke zorg, waarschuwen de Patiëntenfederatie, LOC en Ieder(in) in een […]

Toegankelijk en bereikbaar voor iedereen.

De Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer zet zich al 39 jaar voor een goede toegankelijkheid voor idereen. Dit doen wij op verschillende manieren. Wij hebben regelmatig overleg met de gemeente en andere organisaties. Bij (nieuw)bouwplannen proberen wij zo vroeg mogelijk in contact te komen met de projectleider om te zorgen dat er van af het begin van […]

Illya Soffer bij EenVandaag: ’Jeugdhulp schiet tekort, gezinnen lopen vast’.

Ieder(in)-directeur Illya Soffer was gisteren te gast bij radioprogramma EenVandaag over het tekortschieten van de hulp voor kinderen en jongeren met een beperking, chronische ziekte of ontwikkelingsstoornis. Deze jeugd en hun families zijn uit beeld geraakt bij gemeenten en kabinet. De gezinnen lopen in de praktijk vast als ze passende zorg en ondersteuning geregeld moeten […]