Mensenrechtencollege kritisch over implementatie VN-verdrag.

Het College voor de Rechten van de Mens presenteerde vandaag zijn jaarlijkse rapportage over het VN-verdrag Handicap.
In de rapportage aan het VN-Comité voor de rechten van personen met een handicap geeft het College een beeld van hoe het er in Nederland voor staat met de implementatie van het verdrag.
Het College uit in de rapportage aan het VN-Comité stevige kritiek, die Ieder(in) en veel andere belangenorganisaties delen.
Het rapport bevestigt dat er nog veel moet gebeuren om van een goede implementatie te kunnen spreken.

Deze rapportage van het College is een van de drie manieren waarop de uitvoering van het verdrag wordt bijgehouden.
De Nederlandse Staat rapporteert elke vier jaar aan het in Genève gevestigde Comité.
Dat gebeurde afgelopen zomer voor het eerst.
De derde manier is een schaduwrapportage die organisaties van mensen met een beperking, waaronder Ieder(in), elke vier jaar naar Genève sturen.
De eerste schaduwrapportage wordt volgend jaar opgesteld.
Het Comité beoordeelt op basis van deze drie rapportages de voortgang van de implementatie van het verdrag.

Rechtsongelijkheid door decentralisaties.
Een van de zorgen die het College in het rapport uit, gaat over het grondbeginsel van het verdrag: nothing about us, without us.
Niets over ons, zonder ons.
Het College betwijfelt of mensen met een beperking al voldoende worden betrokken bij beleid en besluitvorming.
Deels vanwege onze decentrale samenleving, waarin veel beleid per gemeente wordt gevormd.

Op de decentralisaties is meer kritiek.
Het is in sommige gemeenten moeilijk je recht te verzilveren en de gemeentelijke beleidsvrijheid leidt tot grote verschillen in de kwaliteit van zorg en ondersteuning.
Dit zorgt voor rechtsongelijkheid tussen gemeenten.

Onderwijs en arbeidsmarkt niet-inclusief.
Het College heeft daarnaast kritiek op het uitblijven van inclusief onderwijs.
Een inclusief onderwijssysteem moet ervoor zorgen dat kinderen met en zonder beperking zoveel mogelijk met elkaar naar school gaan.
Ook de arbeidsmarkt is nog verre van inclusief.
De stappen die de overheid op dat gebeeid heeft gezet, zijn volgens het College onvoldoende en hebben niet meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk geholpen.

Facultatief protocol.
Het VN-verdrag kent nog een optionele aanvullende verklaring.
Dit wordt het optioneel protocol genoemd en maakt het mogelijk om als persoon rechtstreeks een klacht in te dienen bij het Comité in Genève, als het VN-verdrag niet wordt nageleefd.
Nederland tekende dit protocol in tegenstelling tot veel andere landen niet.
Het College mist maatregelen om naleving van het verdrag te garanderen, en dringt er daarom nadrukkelijk op aan dat Nederland het protocol alsnog tekent.

In de tweede helft van 2019 dienen belangenorganisaties van en voor mensen met een beperking hun schaduwrapportage in.
Daarin krijgt de kritiek van het College zonder meer een vervolg.

Het rapport is te downloaden onder dit bericht. Meer informatie bij het College voor de Rechten van de Mens.

Ieder(in) maakt samen met Per Saldo, MIND Landelijk platform, LFB en de Coalitie voor Inclusie deel uit van de Alliantie VN-verdrag.
Dit samenwerkingsverband richt zich op de implementatie van het VN-verdrag Handicap.

Rapport VN-verdrag handicap 2018 pdf / 2018-12-03

Rapport VN-verdrag handicap 2018 eenvoudig verteld pdf / 2018-12-03

Bron: Ieder(in)

’Politiek heeft te groot geloof in zelfregulering’

Vandaag, 3 december, is het de internationale dag van de beperking. In een speciale bijlage van de Trouw, kijkt directeur van Ieder(in) Illya Soffer naar de huidige stand van zaken wat betreft het VN-verdrag Handicap in Nederland. ‘De politiek heeft een te groot geloof in zelfregulering.’ Het VN-verdrag Handicap geeft mensen met een beperking gelijke […]

180.000 huishoudens gebaat bij abonnementstarief Wmo.

Mensen met een beperking of chronische ziekte kregen afgelopen jaren te maken met bijna een verdubbeling van zorgkosten en een enorme opeenstapeling van eigen bijdragen. Enerzijds door toegenomen kosten, anderzijds doordat tegemoetkomingen en compensatieregelingen zijn wegbezuinigd. De invoering van het abonnementstarief voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) door het kabinet, is een belangrijke eerste stap […]

Nieuwe kabinetsplannen arbeidsgehandicapten.

Omdat het kabinetsplan om loondispensatie in te voeren werd geschrapt, moest staatssecretaris Van Ark (SZW) terug naar de tekentafel. Deze week verscheen haar alternatieve plan om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Bij de totstandkoming van de plannen werden verschillende maatschappelijke organisaties betrokken, waaronder Wij Staan Op!, de Landelijke Cliëntenraad en […]

’Onafhankelijkheid van cliëntondersteuners staat onder druk’.

De wettelijk geregelde onafhankelijkheid van cliëntondersteuning staat onder druk. Cliëntondersteuners ervaren steeds vaker dat ze ‘niet autonoom’ kunnen werken. Belangen van de gemeente, het zorgkantoor of zorgaanbieders krijgen vaak voorrang en beperken hun onafhankelijke positie, blijkt uit recent onderzoek van beroepsvereniging BCMB onder ruim tweehonderd ondersteuners. Eén op de drie respondenten in het onderzoek ervaart […]

‘Scootmobielen moeten veiliger en stabieler worden’

Scootmobielen zijn niet veilig genoeg en moeten zo snel mogelijk gaan voldoen aan strengere veiligheidseisen. Dat zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in een rapport dat vandaag verschijnt. De SWOV deed de afgelopen jaren onderzoek naar 35 ernstige ongelukken met de elektrische voertuigen. Daaruit blijkt onder meer dat gebruikers in gevaarlijke situaties de gashendel […]

Startschot nieuwe koplopers onafhankelijke clientondersteuning.

Woensdag 21 november pitchen 14 nieuwe koplopergemeenten in het gemeentehuis van Almere hun aanpak voor cliëntondersteuning. Met dit startschot wordt het vervolg van het Koploperproject ingeluid. Cliëntondersteuning helpt mensen passende zorg en voorzieningen te regelen. Gemeenten gaan aan de slag met het verbeteren van het aanbod en de kwaliteit van cliëntondersteuning. Deze nieuwe editie van […]

Wijs uw gemeente op risico’s van resultaatgericht indiceren.

Niet de zorgaanbieder, maar de gemeente is eindverantwoordelijk bij het vaststellen van hoeveel zorg en ondersteuning iemand krijgt via de Wet maatschappelijke ondersteuning. Dat komt nogmaals naar voren in een recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Weet uw gemeente hier al van? Als u uw gemeente wilt wijzen op deze uitspraak, dan kunt […]

De BGH heeft de verkiezingsprogramma’s 2018 voor U op een rijtje gezet.

Op woensdag 21 november 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen in Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude voor de nieuwe gemeente Haarlemmermeer. Twaalf partijen doen mee aan de verkiezingen met elk hun eigen programma. Naar de volgende punten is gekeken: Wonen – Werken – Onderwijs – Sociaal – WMO – Toegankelijkheid – Sport en cultuur Hier kunt U […]