Wat merkt u van het Wmo-abonnementstarief?

Vanaf 1 januari 2019 is de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) veranderd.
Iedereen betaalt maximaal 17,50 per 4 weken.
Dit is het abonnementstarief.
Het inkomen of vermogen tellen niet meer mee voor de eigen bijdrage voor de Wmo.
Wat merkt u van het abonnementstarief? Via de link naar de vragenlijst hieronder kunt u uw ervaringen melden.

Wat valt onder het abonnementstarief?
Het abonnementstarief is een eerste stap tegen de stapeling van eigen bijdragen en oplopende zorgkosten.
Door de te hoge zorgkosten mijden mensen de zorg die zij nodig hebben.
De nieuwe maximale eigen bijdrage geldt voor zaken als huishoudelijke hulp, begeleiding, hulpmiddelen, begeleiding, regiotaxi en woningaanpassingen, die via de gemeente worden geregeld.
Mensen met een laag inkomen hoeven in veel gemeenten geen eigen bijdrage te betalen.
Elke gemeente bepaalt dit zelf.

Vragenlijst:
Hoe pakt het abonnementstarief in de praktijk uit?
Zijn er bijvoorbeeld door het tarief veranderingen in de voorzieningen die u krijgt vanuit de gemeente?
Gaat u meer of minder betalen sinds 1 januari.
Help mee om eventuele problemen die zich voordoen met de invoering van het abonnementstarief boven water te krijgen.
We vragen er dan aandacht voor in de media of bij de politiek.

U kunt de vragenlijst hier invullen.

Meer lezen: 10 vragen over het Wmo-abonnementstarief

Bron: Ieder(in)

E-healthweek: presentatie handreiking toegankelijke digitale zorg.

Digitale zorg werkt pas goed als die toegankelijk is ontworpen en uitgevoerd. Dat is niet vrijblijvend. Landelijk zijn er afspraken gemaakt om aan internationale richtlijnen te voldoen. Vandaag, bij de start van de e-healthweek 2019 presenteren patiënten- en gehandicaptenorganisaties een handreiking voor toegankelijke digitale zorgvoorzieningen. Digi-zorg voor iedereen. De handreiking met praktijkvoorbeelden en aanbevelingen is […]

KNGF Geleidehonden doet onderzoek naar toegankelijkheid.

Mensen met een functionele of psychische beperking kunnen met de hulp van een geleidehond zelf boodschappen doen, naar de dokter gaan of een uitje ondernemen. Ondanks de wettelijke bepaling dat een geleidehond altijd welkom is, geeft veertig procent van de geleidehondengebruikers aan het afgelopen jaar ergens te zijn geweigerd. Hun zelfstandigheid komt hiermee in het […]

INSPRAAK GEMEENTERAAD HAARLEMMERMEER 17 januari 2019

Voorzitter, dames en heren raadleden, dames en heren leden van het College van Burgemeester en Wethouders Allereerst wil ik u namens de Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer, bij u bekend als BGH mag ik aannemen, allen hartelijk gelukwensen met uw nieuwe, en voor een aantal van u oude functie in onze kakelverse gemeente Haarlemmermeer. De verwachtingen zijn […]

Abonnementstarief mooie eerste stap, meer nodig tegen stapeling zorgkosten.

Per 1 januari 2019 geldt voor zorg en ondersteuning (maatwerk) vanuit de gemeenten een maximum aan eigen bijdragen van 17,50 per vier weken. Dit Wmo-abonnementstarief is een eerste stap tegen de stapeling van zorgkosten. Om dit structureel te regelen heeft het kabinet een wetsvoorstel ingediend in de Tweede Kamer. Ieder(in), Patiëntenfederatie, Per Saldo, KBO-PCOB en […]

Gemeenten gaan levering hulpmiddelen verbeteren.

Hulpmiddelen zijn voor mensen met een ziekte of beperking essentieel om zo zelfstandig mogelijk mee te kunnen doen. Gemeenten verstrekken veel van deze voorzieningen onder de Wmo en maken hiervoor afspraken met leveranciers. In het verleden ging hierbij het nodige mis. De nieuwe Handreiking inkoop hulpmiddelen moet hierin verbetering brengen. Ieder(in) heeft samen met haar […]

10 vragen over het Wmo-abonnementstarief.

Vanaf 1 januari 2019 verandert de eigen bijdrage voor de gemeentelijke hulp, zorg en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat betekent een eigen bijdrage van maximaal € 17,50 per 4 weken. Voorheen werd gekeken naar inkomen of vermogen bij de berekening van de eigen bijdrage. Ieder(in) krijgt veel vragen over dit onderwerp, daarom […]

Studenten met beperking krijgen nauwelijks toelage van gemeente.

Geld dat gemeentes sinds 2015 krijgen voor studenten die door een arbeidsbeperking niet kunnen werken komt nauwelijks bij die studenten terecht. Dat meldt staatssecretaris van Sociale Zaken Van Ark in een brief aan de Tweede Kamer. Vandaag pleitte de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) al voor een verhoging van de maandelijkse studietoelage voor studenten met een […]

Internetconsultatie vereenvoudiging Wajong.

Staatssecretaris Van Ark (SZW) presenteerde onlangs een wetsvoorstel om Wajong te vereenvoudigen en verbeteren. Op de voorgenomen wijziging van de wet kan gereageerd worden via een internetconsultatie. Ook Ieder(in) diende een reactie in. U downloadt deze onderaan de pagina. De wetswijziging moet 2020 ingaan en bestaat grofweg uit vier maatregelen. Er komt één regeling die […]