Tweede Kamer wil duidelijkheid over Facultatief Protocol.

De Tweede Kamer heeft dinsdag een motie aangenomen van GroenLinks en PvdA waarin de regering verzocht wordt om vóór de zomer te komen met een standpunt over het zogenaamde Facultatief Protocol van het VN-verdrag Handicap en twee andere mensenrechtenverdragen.
Deze aanvullende verklaring bij het verdrag maakt het mogelijk om rechtstreeks een klacht in te dienen bij het VN-Comité in Genève als het VN-verdrag Handicap niet wordt nageleefd.

Het kabinet heeft deze verklaring niet ondertekend en de motivering daarvoor blijft al ruim 2 jaar uit.
De Alliantie VN-verdrag, waarin ook Ieder(in) zit, heeft hierover een brandbrief geschreven aan de Kamer.
We zijn verheugd dat de motie van GroenLinks en de PvdA is aangenomen en zien de reactie van de regering tegemoet.

Op de lange baan.
Opmerkelijk genoeg kwam de regering, op de dag dat de motie werd ingediend, met een brief waarin staat dat er op dit moment een evaluatie plaatsvindt van de klachtencommissies van het VN-Comité en dat de regering de uitkomsten daarvan in 2020 wil afwachten.
Ook staat in de brief dat het uitgebrachte advies van de Raad van State over o.a. het Facultatief Protocol aanleiding geeft tot nadere overweging wegens de mogelijke financiële en juridische gevolgen van ratificatie.

De brief geeft geen inhoudelijke motivatie voor het niet ondertekenen en daarmee wordt op z’n minst de schijn gewekt dat besluitvorming op de lange baan geschoven wordt.
Ondertussen kunnen burgers in Nederland – in tegenstelling tot al onze omringende landen – nog steeds geen gebruik maken van het individuele klachtrecht.
Ieder(in) en de Alliantie vinden het niet uitlegbaar dat dit proces zo lang moet duren en beraden zich op de vervolgstappen.
Daarbij zullen we ook vragen om inzage te krijgen in het advies dat de Raad van State heeft gegeven.

Hieronder kunt u de motie van GroenLinks en PvdA, de brandbrief van de Alliantie en de brief van de regering over uitstel downloaden.

Motie standpuntbepaling facultatieve klachtenprotocollen
Kamerbrief over stand van zaken ratificatie facultatieve protocollen

Bericht Ieder(in): Kabinet verzaakt bij regelen klachtrecht VN-verdrag

Kamerbrief over stand van zaken ratificatie facultatieve protocollen word / 2019-03-20

Motie standpuntbepaling facultatieve klachtenprotocollen word / 2019-03-20

Bron: Ieder(in)

Goedkoop is duurkoop, ook bij hulpmiddelen.

Hulpmiddelen zijn voor mensen met een ziekte of beperking essentieel om zo zelfstandig mogelijk hun leven te kunnen leiden. Gemeenten verstrekken veel van deze voorzieningen – zoals bv. een rolstoel, een tillift of een scootmobiel – vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ze maken hiervoor afspraken met leveranciers. Het regelen van hulpmiddelen verloopt niet altijd […]

Hulp bij gebruik openbaar vervoer.

Mensen met een beperking zouden net zo goed van het openbaar vervoer gebruik moeten kunnen maken, als mensen zonder beperking. Daarom investeert het kabinet in ov-ambassadeurs, die mensen kunnen helpen bij het reizen met de trein, bus of metro. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) trekt hier 1,5 miljoen euro voor uit. Van Veldhoven: […]

Problemen bij CAK ’zorgwekkend’.

Maatregelen bij het CAK om de interne administratie en gegevensverwerking te verbeteren hebben nog onvoldoende verbetering gebracht. Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit. Mensen die eigen bijdragen moeten betalen kunnen hierdoor in de problemen komen. Het CAK is verantwoordelijk voor het vaststellen en innen van de eigen bijdragen die mensen moeten betalen voor […]

Zelfstandig stemmen voor steeds meer mensen mogelijk.

Op woensdag 20 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen. De laatste jaren wordt er bij de inrichting van stembureaus steeds meer rekening gehouden met mensen met een beperking. En terecht. Het recht om zelfstandig en met geheimhouding van je stem te kunnen stemmen is zelfs in de Kieswet vastgelegd. Er is […]

Europees Parlement neemt Toegankelijkheidswet aan.

Het Europees Parlement heeft vandaag de Europese Toegankelijkheidswet aangenomen. Deze nieuwe wet bevat afspraken hoe Europese landen de toegankelijkheid van de samenleving moeten verbeteren. Ieder(in) kijkt de komende tijd wat de nieuwe Europese wet betekent voor de manier waarop toegankelijkheid in de Nederlandse wetten staat. De Europese wet biedt duidelijke afspraken over hoe producten zoals […]

Eén jaar koplopers onafhankelijke cliëntondersteuning.

Veertien gemeenten waren afgelopen jaar ambassadeur van het project Koplopers Cliëntondersteuning. Deze koplopers lieten zien hoe onafhankelijke cliëntondersteuning kan worden ingericht en goed kan worden aangeboden aan mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben. De ervaringen en aanbevelingen van de gemeenten zijn te vinden in het rapport ‘Het eerste jaar koplopers – Inzichten en aanbevelingen […]

Hoogste rechter is streng: uren hulp indiceren móét.

De Centrale Raad van Beroep, de hoogste bestuursrechter in Nederland, heeft opnieuw een gemeente op de vingers getikt over de wijze van toekenning van Wmo-hulp. Enschede moet aanvragers van huishoudelijke hulp voortaan een duidelijke in uren omschreven toekenning geven. Een algemene omschrijving zoals ‘een schoon huis’ of ‘twee keer per week schoonmaken’ is onvoldoende. Duidelijker […]

Lukt het?

‘Lukt het?’vragen twee vriendelijke stemmen. Ik ben weer eens achterover gekukeld in mijn rolstoel en lig op mijn rug te bedenken hoe ik dit oplos. ‘Nou, ik kan wel wat hulp gebruiken zeg ik. Met mijn aanwijzingen zetten de toevallige voorbijgangers me weer op vier wielen. Vrolijk nemen we afscheid van elkaar en vervolgen onze […]

’Vermijd extra parkeerkosten door milieumaatregel’.

Het kabinet werkt aan een voorstel waarmee gemeenten wordt toegestaan om parkeertarieven aan te passen op grond van emissies van een auto. Ieder(in) wijst de betrokken ministeries erop dat deze milieumaatregel geen nadelen mag opleveren voor mensen die zijn aangewezen op een aangepaste diesel- of benzineauto. Tot nu toe mogen parkeertarieven alleen afhankelijk zijn van […]