Stemmen met een beperking vaak nog lastig.

Mensen met een beperking die hun stem willen uitbrengen, ondervinden daarbij nog steeds problemen.
Bij het Meldpunt Onbeperkt Stemmen van het College voor de Rechten van de Mens zijn na de Provinciale Statenverkiezingen 188 meldingen over de toegankelijkheid van stembureaus binnengekomen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 kwamen er 148 meldingen binnen.
De meeste klachten gingen over de hulpverlening in het stemhokje en de toegankelijkheid van stembureaus.

Overigens was tien procent van de meldingen positief.
Dat waren kiezers die meldden dat ze ondanks hun beperking zonder problemen hun stem konden uitbrengen.

Hulp in het stemhokje.
Ruim een kwart van de meldingen (28 procent) gaat over hulp in het stemhokje, vooral voor blinden of slechtzienden.
Zij mogen worden geholpen bij het uitbrengen van hun stem, maar dat weten niet alle medewerkers van een stembureau, zo blijkt.
Soms werden begeleiders door stembureaumedewerkers weggestuurd, waardoor de blinde of slechtziende geen stem kon uitbrengen.

Het College voor de Rechten van de Mens heeft daarom vorige maand al een brief gestuurd aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken met de aanbeveling om de instructie aan stembureaumedewerkers te verbeteren.

Fysieke beperkingen.
Ook hebben veel meldingen betrekking op de toegankelijkheid van het stembureau of het stemhokje.
Mensen met een rolstoel of scootmobiel hebben bijvoorbeeld last van drempels, draaideuren, zware deurdrangers of steile oprijplaten, waardoor ze het stembureau niet in kunnen.

Soms was ook het stemhokje te klein, de schrijfplank te hoog of de ketting aan het potlood te kort.
Ook werd er geklaagd over het stembiljet, dat te groot, slecht leesbaar of lastig opvouwbaar is.
Minister Ollongren heeft daarover inmiddels gezegd dat er over twee jaar nieuwe stembiljetten komen.

De loep die sinds dit jaar in ieder stembureau hoort te liggen, is meestal wel aanwezig maar niet altijd geschikt voor mensen met een visuele beperking, bijvoorbeeld omdat er geen verlichting op zit.

Positieve meldingen kwamen van mensen die juist blij waren met bijvoorbeeld een verstelbare stemtafel of de aanwezigheid van een rolstoelplank.

Europese Verkiezingen.
Het Meldpunt Onbeperkt Stemmen blijft open tot na de Europese verkiezingen op 23 mei.
Het College voor de Rechten van de Mens zal ook de klachten daarover inventariseren en de minister informeren.

Het College is toezichthouder op de naleving van het VN-verdrag handicap, dat in juli 2016 in werking trad.
Daarin staat dat mensen met een beperking recht hebben op deelname aan het politieke en openbare leven, op gelijke voet met anderen.
Dat betekent ook dat zij zonder obstakels moeten kunnen stemmen.

Bron: Nos.nl

Maak de digitale overheid toegankelijk voor iedereen.

Op Global Accessibility Awareness Day (donderdag 16 mei) vraagt Ieder(in) samen met andere organisaties aandacht bij de Tweede Kamerleden voor digitale inclusie en toegankelijkheid. Juist op deze dag vergadert de Kamercommissie van Binnenlandse zaken over de digitale overheid. Digitale inclusie gaat over toegankelijke software maar ook over de begrijpelijkheid van de informatie. En over de […]

Reporter Radio over vage indicaties gemeentelijke hulp.

Minister Hugo de Jonge wil de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) aanpassen. Een aanzienlijk deel van de Nederlandse gemeenten spreekt liever geen uren af met mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, maar een resultaat. Dus geen 4 uur per week voor huishoudelijke hulp, maar ‘een schoon en leefbaar huis’. ‘Resultaatgericht indiceren’ noemen ze dat. Vooral […]

Fraude met gehandicaptenparkeerkaart een groot probleem.

Een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) is een gewild object. Fraude met GPK’s komt nog steeds veel voor. Nieuwsuur besteedde er donderdag 9 mei uitgebreid aandacht aan. Een landelijke digitale registratie van parkeerkaarten en kentekens door de gemeente biedt mogelijkheden om het misbruik te verminderen. Ook moet er meer en strenger worden gehandhaafd, bepleit Ieder(in)-directeur Illya Soffer in […]

Marc de Hond wint zaak bij mensenrechtencollege over duurder toegankelijk vakantiehuisje.

Theatermaker Marc de Hond hoeft niet meer te betalen voor een aangepast vakantiehuisje dan voor een standaard vakantiehuisje. Dat heeft het College voor de Rechten van de Mens bepaald nadat Marc bezwaar had gemaakt toen hij gedwongen werd om voor hemzelf en zijn drie gezinsleden een vakantiehuisje voor acht personen te boeken omdat dat het […]

Rolstoel Roadmovie: hoe toegankelijk is Europa?.

“In een rolstoel zitten heeft één groot voordeel, je bekijkt de wereld letterlijk en figuurlijk op een andere manier”. Aan het woord is Mari Sanders, een filmmaker die als gevolg van cerebrale parese afhankelijk is van een rolstoel. In zijn originele documentaireserie “Rolstoel Roadmovie” laat hij iedereen zien hoe toegankelijk Europa is voor de gehandicapte […]

HandicapNL start campagne tegen onderschatting en onbekendheid handicaps.

In Nederland leven meer dan 2 miljoen mensen met een handicap, maar de meeste Nederlanders hebben geen idee hoeveel mensen met een handicap ons land telt. Meer dan 80% van de bevolking onderschat het aantal mensen met een lichamelijke handicap. De onbekendheid reikt echter verder dan de getallen. Mensen met een handicap merken namelijk vaak […]

Hoe toegankelijk zijn de Europese Verkiezingen op 23 mei.

Op woensdag 23 mei zijn de Europese verkiezingen. Het recht om te stemmen is het fundament van onze democratie. Daarom mag niemand belemmeringen ervaren bij de verkiezingen. Iedere Nederlander boven de 18 jaar mag stemmen. Vanaf dit jaar moeten stemlokalen volledig toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. We zetten alles wat u moet weten […]

Meer discriminatie op grond van handicap gemeld.

Het aantal meldingen van discriminatie op grond van handicap en chronische ziekte neemt toe. Bij de antidiscriminatievoorzieningen (adv’s) werd in 2018 vaker dan ooit tevoren melding gemaakt van discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte: 596 meldingen, ofwel 14 procent van het totaal. Onder andere discriminatie rondom werk, onderwijs, vervoer, toegang tot goederen en […]