Bouwbesluit nog niet VN-proof.

Bij nieuwe woningen is een buitenruimte (tuin of balkon) verplicht.
Maar het Bouwbesluit maakt een uitzondering voor woningen die bedoeld zijn voor mensen die zorg nodig hebben.
Deze mogen gebouwd worden zonder tuin of balkon.
Zo’n uitzondering is in strijd met het VN-verdrag voor mensen met een beperking.

Donderdag 22 februari vergadert de Tweede Kamer over de bouwregelgeving.
Ieder(in) vraagt samen met Per Saldo, WijStaanOp!, KBO-PCOB en de Oogvereniging om het Bouwbesluit op een aantal punten te verbeteren.
De discriminerende bepaling voor de buitenruimte bij zorgwoningen moet geschrapt worden en er moet in de bouw meer rekening gehouden worden met toegankelijkheid en veiligheid voor slechtziende en blinde mensen.
Hieronder vindt u onze brief aan de Tweede Kamer.

Meer over wonen:
Bouw duurzaam én toegankelijk

Wetsvoorstel dreigt huurtoeslag te verminderen

Brief aan Tweede Kamer Bouwbesluit pdf / 2018-02-14 

Bron: Ieder(in)

Column Illya Soffer: Rondjes draaien tussen droom en daad.

Voor de ouderenzorg worden inmiddels landelijke akkoorden en pacten gesmeed. Dat is mooi. Hoe logisch is het om ook voor mensen met een beperking zulke stappen te zetten? Hun problematiek is minstens zo groot en bovendien is de impact van het niet kunnen meedoen nog eens levensbreed en werkt het decennia lang door. Dit schrijft […]

Training Scootmobielrijden.

De scootmobiel is een vertrouwde verschijning geworden op straat. Dit voertuig zorgt ervoor dat veel senioren en mindervaliden zich makkelijker kunnen verplaatsen. Maar rijden met een scootmobiel in het soms drukke verkeer is zo makkelijk nog niet. Het Rode Kruis Haarlemmermeer organiseert in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland een Training Scootmobielrijden op woensdag 18 april […]

GEDRAGSCODE – Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer (BGH)

Deze gedragscode is bedoeld om de vrijwilligers kaders te geven wanneer zij binnen hun werkzaamheden in contact komen met kinderen en/of mensen met een beperking. Daarnaast is het voor iedere vrijwilliger die zich actief inzet voor de BGH verplicht om te beschikken over een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Gedragscode – BGH ter voorkoming en bestrijding […]

Arbeidsgehandicapten gaan in ‘commersocial’ massaal de straat op.

De publiekscampagne begint met een tv-spot op NPO 1, 2 en 3, SBS, Veronica en Net5, De campagne vraagt aandacht voor de 1,7 miljoen arbeidsgehandicapten die méér en betere kansen op de arbeidsmarkt willen. Ondanks een aantrekkende economie, nota’s, wetten en oeverloos gepraat schiet de arbeids(re-)integratie van gehandicapten geen moer op. In de ‘commersocial’ gaan […]

Onderzoek School en vriendschappen.

School gaat over veel meer dan alleen leren. Het sociale aspect is minstens zo belangrijk en vormend. MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, de Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) onderzochten met hulp van de Radboud Universiteit Nijmegen welke invloed het schooltype heeft op het sociale leven van kinderen met een beperking of aandoening. In het regulier onderwijs […]

Zorgkosten terug van de belasting.

Leven met een beperking of chronische ziekte brengt kosten met zich mee. Betaalt u deze kosten zelf, dan kunt u een deel daarvan terugkrijgen via de aangifte inkomstenbelasting. De website Meerkosten.nl legt in eenvoudige taal uit hoe u dat doet. Extra uitgaven voor kleding en beddengoed. Kosten voor extra gezinshulp, dieet hulpmiddelen, reiskosten ziekenbezoek, medicijnen […]

Debat VN-verdrag: ervaringsdeskundigheid verdient structurele financiering.

Morgen debatteert de Tweede Kamer over de toegankelijkheid van Nederland. Het VN-verdrag schrijft voor dat ervaringsdeskundigen op alle niveaus worden betrokken bij het realiseren een inclusieve samenleving. Dus: bij het opstellen van beleid, de uitvoering en het monitoren. Dit betekent een structurele en langdurige inbreng van de stem van mensen met een beperking en hun […]

Korting Wajong-uitkering: vraag de UWV-toeslag aan.

Vanaf januari 2018 worden mensen met een Wajong-uitkering en de beoordeling ‘Wel arbeidsvermogen’ gekort op hun uitkering. Sommigen komen hierdoor onder het sociaal minimum terecht. Hiervoor kunnen zij een toeslag aanvragen bij UWV. Belangrijk is dat Wajongers (of hun bewindvoerder) zo snel mogelijk de UWV-toeslag aanvragen. Het formulier kan telefonisch worden aangevraagd via 0900-9294 of […]