Wijs uw gemeente op risico’s van resultaatgericht indiceren.

Niet de zorgaanbieder, maar de gemeente is eindverantwoordelijk bij het vaststellen van hoeveel zorg en ondersteuning iemand krijgt via de Wet maatschappelijke ondersteuning.
Dat komt nogmaals naar voren in een recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep.
Weet uw gemeente hier al van?
Als u uw gemeente wilt wijzen op deze uitspraak, dan kunt u hieronder een voorbeeldbrief downloaden.

Wat betekent deze uitspraak?
Sommige gemeenten omschrijven het liefste in algemene termen hoeveel zorg of ondersteuning een aanvrager krijgt.
Als het gaat om huishoudelijke hulp, gebruiken gemeenten steeds vaker de omschrijving: ‘activiteiten voor een schoon en leefbaar huis’.
Gemeenten noemen dit ‘resultaatgericht indiceren’.
Mensen moeten dan zelf onderhandelen met een zorgaanbieder over hoeveel uren hulp ze nodig hebben.
Zo ook in de gemeente Steenbergen.
Die gemeente ging niet langer uit van het aantal uren huishoudelijke ondersteuning, maar van de resultaatsverplichting: ‘een schoon huis’.
De Centrale Raad keurt deze werkwijze nu af: ‘Door deze wijze van verstrekken van een maatwerkvoorziening weet verzoeker tot op heden niet op hoeveel uur ondersteuning hij kan rekenen.’

Hoe zou het eigenlijk moeten gaan?
Met deze uitspraak bevestigt de Centrale Raad haar eerdere oordeel dat het de eindverantwoordelijkheid van de gemeente is, en niet de zorgaanbieder, om vast te stellen hoeveel zorg en ondersteuning iemand krijgt via de Wmo (logischerwijs zou dit ook voor de Jeugdwet moeten gelden).
De gemeente moet objectieve criteria vastleggen die gebaseerd zijn op een onafhankelijk onderzoek.
Op basis daarvan dient de gemeente helder aan te geven op hoeveel uur ondersteuning (bijvoorbeeld huishoudelijke hulp) iemand recht heeft.

Wat kunt u doen?
Deze uitspraak ondersteunt de rechtspositie van zorgaanvragers of zorggebruikers.
Daarom is deze ook voor u van belang.
Ook mensen die zorg aanvragen in uw gemeente hebben recht op duidelijkheid over hoeveel zorg of ondersteuning zij krijgen.
U kunt uw gemeente zelf wijzen op deze verantwoordelijkheid door onderstaande brief te downloaden en naar de wethouder te sturen die daar over gaat.

De volledige uitspraak is hier te lezen.

Lees hier het nieuwsbericht van Ieder(in)

Download de voorbeeldbrief aan de wethouder.  word / 2018-11-14

Bron: Ieder(in)

Doelgroepenvervoer dreigt duurder te worden.

De regiotaxi, Valys en leerlingenvervoer dreigen fors duurder te worden. Dit komt omdat taxibedrijven straks niet langer belasting terug krijgen bij de aanschaf van een bus. Morgen wordt er een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer om dit voorstel van tafel te krijgen. Deze petitie is ook ondertekend door Ieder(in). Het kabinet wil met het […]

Europese Unie: ‘Leven wordt makkelijker voor mensen met handicap’

Voor de ongeveer 80 miljoen mensen met een handicap in de Europese Unie wordt het leven wat makkelijker, volgens de Europese Unie zelf. Belangrijke producten en diensten moeten in de toekomst in de hele EU aan dezelfde eisen voldoen, zodat deze groep “volledig” aan de samenleving mee kan doen. Het gaat om zaken als computers, […]

Begeleiding bij sporten kan onder Wmo vallen.

Begeleiding bij het sporten kan onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vallen, blijkt uit een recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Sport is een maatschappelijke activiteit en ‘participatie’, zoals bedoeld in de Wmo. Tevens bevestigt de Centrale Raad nog een keer dat mantelzorg altijd vrijwillig is en niet afgedwongen kan worden. Het standpunt […]

Franse chauffeur zet alle passagiers uit bus omdat ze geen plaats maakten voor rolstoel.

Een chauffeur heeft in Parijs alle passagiers uit zijn bus gezet omdat ze weigerden plaats te maken voor een rolstoelgebruiker. “Eindpunt! Iedereen eruit!”, riep hij. Zo konden François Le Berre en zijn broer tenminste zorgeloos meerijden. De oprijplaat voor rolstoelen stond op 18 oktober klaar, maar reizigers in de drukke bus vertikten het om opzij […]

2e Kamer wil gedegen onderzoek naar knelpunten in wonen met zorg.

De regering laat in 2019 onderzoek verrichten naar de knelpunten bij woonzorgarrangementen voor mensen met een beperking. In een op 30 oktober aangenomen motie stelt de Tweede Kamer extra eisen aan dit onderzoek en vraagt om een rapportage in het najaar van 2019. Te weinig aandacht voor woonknelpunten van mensen met een beperking. Het kabinet […]

Uitspraak rechter: Gemeenten moeten helder zijn over aantal uren hulp.

Niet de zorgaanbieder, maar de gemeente moet vaststellen hoeveel zorg en ondersteuning iemand krijgt via de Wet maatschappelijke ondersteuning. Hiervoor is goed – onafhankelijk – onderzoek nodig. Op basis daarvan dient de gemeente helder aan te geven op hoeveel uur ondersteuning (b.v. huishoudelijke hulp) iemand recht heeft, stelt de Centrale Raad van Beroep, de hoogste […]

Europese Centrale Bank: ’Gemeenten mogen pinnen niet verplichten’.

Lekker efficiënt, denken gemeenten waar je als burger alleen nog maar met je pin-pas iets aan de balie kunt afrekenen. ‘Pin-only’ heet dat in jargon. ‘Mag niet’, zegt de Europese Centrale Bank nu. Het moet gewoon mogelijk blijven contant te betalen voor je paspoort, rijbewijs, uittreksel uit het bevolkingsregister of andere gemeentelijke diensten. Sommige mensen […]