Wmo, hulpmiddelen, woningaanpassingen: dat moet en kan beter.

Woningaanpassingen en hulpmiddelen zijn voor mensen met een beperking of chronische ziekte essentieel.
Deze voorzieningen zijn nodig om thuis te kunnen blijven wonen en om deel te nemen aan de samenleving.
Mensen lopen op tegen onnodige bureaucratie, te lange wachttijden en onvoldoende expertise.
‘Dat moet en kan beter’, schrijven Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) in een brief aan de Tweede Kamer.

Ook de toegang tot zorg en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verloopt bijzonder moeizaam voor bijna een derde van de mensen die er een beroep op moeten doen, laten de gezamenlijke patiënten- en gehandicaptenorganisaties weten.
Helaas komt dit beeld consequent naar voren uit drie jaar monitoring van de Wmo, zoals ook na de recente meldactie van Patiëntenfederatie Nederland, MIND en Ieder(in).

Het gevolg is dat mensen afzien van de noodzakelijke ondersteuning, zich steeds afhankelijker voelen van hun gemeente, waardoor het wantrouwen jegens ‘hun’ overheid toeneemt.
‘Door het ontbreken van tijdige en passende ondersteuning komt de participatie van mensen niet goed van de grond.’

Aan de Tweede Kamer vragen de organisaties in twee brieven om verbeteringen die mogelijk zijn bij de uitvoering van de Wmo en het hulpmiddelenbeleid.
De Vaste Kamercommissie spreekt hierover op donderdag 15 maart.
Hierin onder meer de volgende punten:

* Richt één goed functionerend loket in voor passende zorg en ondersteuning.
Het eerste loket waar mensen zich melden moet werk aan een passende oplossing voor zorg, ondersteuning en participatie.
Mensen kunnen daar terecht, zodat ze minder last hebben van het regelgedoe tussen instellingen, budgetten, aanbieders, verzekeraars en andere instanties.
Mensen moeten er niet alleen voor zorg, hulpmiddelen en woningaanpassingen kunnen aankloppen, maar ook voor onderwijs, werk en vervoersvoorzieningen.

* Verbeter de rechtspositie van mensen: maatwerk en keuzevrijheid zijn essentieel.
Mensen moeten – ook juridisch – weten waar ze aan toe zijn.
Hierbij is de onafhankelijke cliëntondersteuning onontbeerlijk.
De informatievoorziening aan de burger en een deskundige beoordeling van de aanvragen kunnen veel beter.
Bekijk hierbij de mogelijkheden van een regionale mediation en een second opinion, om te voorkomen dat juridische procedures nodig zijn.

* Kortere wachttijden levering van hulpmiddelen en woningaanpassingen.
Mensen kunnen door de problemen met hulpmiddelen en woningaanpassingen vaak niet thuis blijven wonen.
Ook verblijven ze noodgedwongen te lang in een ziekenhuis of revalidatie – in afwachting van de noodzakelijke woningaanpassing.
De geboden voorzieningen zijn in veel gevallen niet passend.
Daarom moet via de Wmo-loketten meer expertise wordt ingeschakeld.
De adviezen van gespecialiseerde behandelaars kunnen beter worden opgevolgd.
Hulpmiddelen moeten zonder bureaucratische problemen kunnen meeverhuizen als mensen in een andere gemeente of in een andere instelling gaan wonen.
Ook vragen de organisaties in de Wmo-brief om meer duidelijkheid over het Wmo-abonnementstarief dat het kabinet wil invoeren.

Hieronder vindt u beide brieven aan de Tweede Kamer voor het overleg op 15 maart.

Downloads:

Brief over hulpmiddelen en woningaanpassingen van Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) pdf / 2018-03-12

Brief over hulpmiddelen en woningaanpassingen van Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) word / 2018-03-12

Brief over Wmo van Ieder(in) en Patiëntenfederatie Nederland, KansPlus en Per Saldo pdf / 2018-03-12

Brief over Wmo van Ieder(in) en Patiëntenfederatie Nederland, KansPlus en Per Saldo word / 2018-03-12

Bron: Ieder(in)

Thema-avond ‘Haarlemmermeer toegankelijk en drempelvrij voor iedereen’

Een avond gericht op bewustwording, informatie en theater. De Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer organiseert in samenwerking met de Bibliotheek Haarlemmermeer, Visio en de Gemeente Haarlemmermeer een informatie-avond over fysieke toegankelijkheid. Ook Nederland voert het VN-Verdrag uit voor de rechten van mensen met een beperking, aandoening of chronische ziekte. Dit mensenrechtenverdrag stelt gelijke rechten centraal. Toegankelijkheid is […]

De Jonge toont zich ambitieus op gebied toegankelijkheid.

Afgelopen zaterdag was Hugo de Jonge, de minister van volksgezondheid, te gast bij het programma Kassa. Daar reikte hij de award voor de meest toegankelijke gemeente uit aan de gemeente Hardenberg. In het programma werd hij daarnaast ook nog goed aan de tand gevoeld over het Bouwbesluit en over de Kieswet. Dit leverde hoopvolle uitspraken […]

Wat is de meest toegankelijke gemeente van Nederland?

Meest toegankelijke gemeente 2018. Nederland telt een paar miljoen mensen die leven met een beperking. Je zou denken dat onze maatschappij dan wel is aangepast op mensen die blind of doof zijn, in een rolstoel zitten of een andere handicap hebben, maar is dat wel zo? Is een initiatief van Ongehinderd en de campagne Nederland […]

Doe mee aan de tests op de Noord/Zuidlijn!

Binnenkort start een nieuwe fase in het Noord/Zuidlijn project. Zodra alle technische testen onder leiding van de gemeente met succes zijn afgerond kunnen we naar verwachting vanaf begin april starten met de generale repetitie: met duizenden testreizigers verschillende situaties oefenen alsof de metro al echt rijdt. De generale repetitie is de laatste fase van testen […]

Column Illya Soffer: Rondjes draaien tussen droom en daad.

Voor de ouderenzorg worden inmiddels landelijke akkoorden en pacten gesmeed. Dat is mooi. Hoe logisch is het om ook voor mensen met een beperking zulke stappen te zetten? Hun problematiek is minstens zo groot en bovendien is de impact van het niet kunnen meedoen nog eens levensbreed en werkt het decennia lang door. Dit schrijft […]

Training Scootmobielrijden.

De scootmobiel is een vertrouwde verschijning geworden op straat. Dit voertuig zorgt ervoor dat veel senioren en mindervaliden zich makkelijker kunnen verplaatsen. Maar rijden met een scootmobiel in het soms drukke verkeer is zo makkelijk nog niet. Het Rode Kruis Haarlemmermeer organiseert in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland een Training Scootmobielrijden op woensdag 18 april […]

GEDRAGSCODE – Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer (BGH)

Deze gedragscode is bedoeld om de vrijwilligers kaders te geven wanneer zij binnen hun werkzaamheden in contact komen met kinderen en/of mensen met een beperking. Daarnaast is het voor iedere vrijwilliger die zich actief inzet voor de BGH verplicht om te beschikken over een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Gedragscode – BGH ter voorkoming en bestrijding […]