Breek regeerakkoord open: loondispensatie van tafel.

Breek het regeerakkoord open en haal het loondispensatieplan van tafel.
Met die boodschap schoven zeven maatschappelijke organisaties vanochtend aan bij staatssecretaris Van Ark (SZW) voor een overleg.
De staatssecretaris wil meer mensen met een beperking aan het werk helpen, maar loondispensatie lost het probleem volgens de organisaties niet op.

LCR, Wij Staan Op!, Cedris, FNV, CNV, VCP en Ieder(in) delen de zorg van de staatssecretaris over het veel te grote aantal mensen met een arbeidsbeperking zonder werk.
De loondispensatiemaatregel lost dit urgente probleem echter niet op, maar zet mensen met een beperking verder op achterstand.
Het plan is bovendien in strijd met het VN-verdrag Handicap.

Kabinetsplan leidt niet tot meer werk.
Loondispensatie heeft negatieve gevolgen voor mensen met een arbeidsbeperking.
Zij krijgen betaald onder het wettelijk minimumloon en zijn voor aanvulling van hun inkomen afhankelijk van een uitkering, met de bijbehorende bureaucratische lasten.
Daarnaast bouwen ze geen pensioen en werknemersverzekeringen op.
Het CPB berekende bovendien dat loondispensatie niet tot extra banen leidt.
Het kabinetsplan stuit op veel maatschappelijke weerstand.
Zo werd een petitie van Wij Staan Op! tegen de maatregel bijna 90.000 keer getekend.

Geen onderscheid tussen werknemers.
De zeven organisaties denken graag met de staatssecretaris mee over echte oplossingen die zorgen voor een inclusieve arbeidsmarkt.
Dat betekent volwaardig werknemerschap, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen werknemers met en zonder beperking.

Een nieuw overleg heeft alleen zin als het huidige loondispensatieplan van tafel is.
Daarvoor zal het regeerakkoord moeten worden opengebroken.

Eerder uitten 40 partijen, waaronder de zeven organisaties van vandaag, hun bezwaren tegen loondispensatie in een pamflet.

Bron: iederin.nl

Kinderen met langdurige beperking ‘dakloos’ in de Jeugdwet.

Kinderen en jongeren met een langdurige beperking zijn ‘dakloos’ geraakt in de Jeugdwet. De uitvoering van de Jeugdwet schiet flink tekort voor kinderen met een handicap, chronische ziekte of ontwikkelingsstoornis. Met een brandbrief aan de Tweede Kamer en een Zwartboek Jeugdhulp vragen gehandicapten- en patiëntenorganisaties met klem om aandacht en verbeteringen voor deze jeugd. De […]

‘Strijden en vechten om zorg voor kinderen met levenslange beperking’.

Er gaat veel mis bij de zorg voor kinderen met een langdurige beperking. Gehandicapten- en patiëntenorganisaties schrijven in een brandbrief aan de Tweede Kamer dat veel ouders de hulp voor hun kinderen niet of pas na heel veel moeite geregeld krijgen. “Ze geven aan dat ze bij de gemeente echt moeten strijden en vechten om […]

Kamer, stem in met het abonnementstarief Wmo.

In een brief aan de Kamer pleit Ieder(in) samen met andere belangenorganisaties voor de invoering van het abonnementstarief in de Wmo. De stapeling van zorgkosten is voor veel mensen die langdurig zorg nodig hebben een groot probleem. Eigen bijdragen vormen vaak een groot deel van de kosten. Met de invoering van het abonnementstarief voor de […]

Minister De Jonge wil met het VN-verdrag echt verschil maken.

Minister De Jonge van VWS heeft woensdag het programmaplan Onbeperkt meedoen! aan de Tweede Kamer gestuurd. Hij vertelt daarin hoe hij het VN-verdrag Handicap wil uitvoeren. De Jonge zegt te willen bereiken dat mensen met een beperking aan het eind van deze regeerperiode aantoonbaar beter kunnen participeren in de samenleving. In het plan staat dat […]

Bedrijven, Rijk en gemeenten beloven betere toegankelijkheid gehandicapten.

Tienduizenden kleine en middelgrote bedrijven, minister Hugo de Jonge en alle gemeenten presenteren vandaag plannen om de samenleving toegankelijker te maken voor mensen met een handicap. Nederland heeft het VN-Verdrag Handicap in 2016 ondertekend en is daarmee verplicht zich in te spannen voor een samenleving zonder beperkingen voor mensen met een handicap. Belangenorganisaties voor chronisch […]

Breed front wil snel aan tafel over loondispensatie.

Een breed front van maatschappelijke partijen wil zo snel mogelijk met staatssecretaris Tamara van Ark aan tafel over het plan loondispensatie. Dit plan heeft negatieve gevolgen mensen met een beperking en hun economische zelfstandigheid. Bovendien is het plan strijdig met mensenrechten. Onzekerheid mensen met arbeidsbeperking. In een dringende oproep aan de staatssecretaris pleiten FNV, CNV, […]

Rechter: maatwerk is maatwerk, niet iets anders.

Voor passende zorg en ondersteuning is vaak een maatwerkvoorziening nodig via de gemeente (Wmo). Sommige gemeenten zien dat niet zitten en bieden mensen het liefste een algemene voorziening. Dat is meestal goedkoper en eenvoudiger voor de gemeente. De rechtbank Limburg gaat hier niet in mee: de gemeente Heerlen is op de vingers getikt omdat ze […]

Verlaging eigen bijdrage door Wmo-abonnement; zorgen Wlz blijven.

Stapeling van zorgkosten is voor veel mensen met een beperking of aandoening een groot probleem. Vaak vormen eigen bijdragen, zowel voor de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) als de Wet langdurige zorg (Wlz), een groot deel van die kosten. Belangenorganisaties, waaronder Ieder(in), pleitten er daarom lang voor iets aan de hoge eigen bijdragen te doen. In […]