Houd de lijn vrij, ook na de campagneweek.

Vorige week was de campagne Houd de lijn vrij Die is bedoeld om mensen bewust te maken van de loopstroken voor blinden en slechtzienden.
Op verschillende plaatsen in Haarlemmermeer zijn naast looplijnen stickers geplakt om er extra aandacht op te vestigen.

Ook zijn flyers uitgedeeld.

De loopstroken of geleidestroken bestaan uit geribbelde tegels.
Blinden en slechtzienden gebruiken deze stroken om hun weg te vinden op straat en op stations: Het komt regelmatig voor dat fietsen, bromfietsen of reclameborden op de geleidestroken worden geplaatst.

Deze vormen voor de mensen die de stroken gebruiken ernstige struikelblokken.
Haarlemmermeer is in 2010 begonnen met het aanbrengen van de looplijnen.
Marcel Leek, specialist beheer bij Beheer en Onderhoud van de gemeente: “Ze zijn van verschillende lengtes en verbinden plekken aan elkaar.

Ze kunnen heel kort zijn.
Bij een oversteek bijvoorbeeld of bij een bushalte.
Voor blinden en slechtzienden zijn de looplijnen heel belangrijk.

Ze zijn in heel Nederland op dezelfde manier aangelegd met dezelfde patronen.
Het gebeurt wel eens dat nutsbedrijven nadat ze de straat hebben opengebroken de lijnen niet weer terugleggen op de plek waar ze horen.
Gelukkig hebben wij inwoners die ze gebruiken en ons direct informeren dat ze moeten worden aangepast.

Bron: InforMeer

Training Scootmobielrijden.

De scootmobiel is een vertrouwde verschijning geworden op straat. Dit voertuig zorgt ervoor dat veel senioren en mindervaliden zich makkelijker kunnen verplaatsen. Maar rijden met een scootmobiel in het soms drukke verkeer is zo makkelijk nog niet. Het Rode Kruis Haarlemmermeer organiseert in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland een Training Scootmobielrijden op woensdag 22 Mei […]

Indiceren op ’resultaat’: minder rechten, minder hulp.

Gemeenten hoeven als het aan minister De Jonge (VWS) ligt in de toekomst geen urenindicaties meer af te geven voor hulp en ondersteuning uit de Wmo. Hij komt met een wetswijziging om ‘resultaatgericht indiceren’ toe te staan. Cliënten- en patiëntenorganisaties wijzen dit plan af. ‘Niet doen. Het gaat ten koste van de rechtspositie en zorg […]

Meldingen discriminatie mensen met handicap toegenomen.

Het totaal aantal geregistreerde meldingen van discriminatie is vorig jaar licht gedaald. Het aantal meldingen van discriminatie vanwege een handicap is echter toegenomen. Dat blijkt uit het rapport ‘Discriminatiecijfers in 2018’, dat een overzicht geeft van de incidenten die zijn gemeld bij de politie, antidiscriminatie-meldpunten en het College voor de Rechten van de Mens. Het […]

Aangepaste dieselauto’s krijgen ontheffing voor milieuzones.

Het kabinet heeft een voorstel aangenomen voor de harmonisatie van gemeentelijke milieuzones. Dit is goed nieuws! Want op aandringen van Ieder(in) is hierin ook een landelijke vrijstelling opgenomen voor rolstoeltoegankelijke voertuigen en voor aangepaste dieselauto’s. Deze landelijke vrijstelling was hard nodig omdat steeds meer steden milieuzones instellen die (oudere) dieselauto’s de toegang tot de stad […]

Tweede Kamer stemt unaniem in met Wmo-abonnementstarief.

De Tweede Kamer heeft gisteren eensgezind ingestemd met de invoering van het Wmo-abonnementstarief. Dit is een maximum van 19 euro per maand aan eigen bijdragen voor hulp en ondersteuning via de gemeenten. Naar schatting zo’n 150.000 huishoudens gaan er met dit tarief op vooruit. ‘Mooi dat dit abonnementstarief door de Tweede Kamer is aangenomen. We […]

Gemeenten, kom met heldere indicaties en voorkom dure procedures.

Het korten op huishoudelijke hulp in de Wet maatschappelijke ondersteuning door gemeenten, levert gemeenten hoge kosten in juridische procedures op. De Volkskrant wijdt hier vandaag een voorpagina en uitgebreide reportage aan. Ieder(in) vindt dat gemeenten waar dit speelt ook naar zichzelf moeten kijken. Ze houden zich niet aan de wet en belanden daardoor in langslepende […]

Start van campagne ‘Hou de lijn vrij!’

Veel mensen weten niet wat geleidelijnen zijn HAARLEMMERMEER Van 8 april tot 14 april wordt de jaarlijkse campagne Hou de lijn vrij!’ gehouden. In deze campagne week worden mensen bewust gemaakt waar looplijnen voor zijn en waar voor dienen. In Haarlemmermeer worden maandag 8 april naast verschillende looplijnen sticker geplakt om hier extra aandacht op […]

Brief aan Tweede Kamer: houd persoonsgebonden budget op peil.

Het aantal mensen dat hun zorg en ondersteuning met een persoonsgebonden budget (pgb) regelen, is afgelopen jaren flink gedaald binnen de Jeugdwet en Wmo. Dit is zorgelijk omdat moet worden voorkomen dat mensen geen beroep kunnen doen op pgb terwijl dit mogelijk wel het beste past. In een brief aan de Tweede Kamer en de […]

Houd de lijn vrij!.

Ook dit jaar vindt in 25 gemeenten de campagne Houd de lijn vrij! plaats en wel van 8 april tot 14 april. In deze week worden mensen bewust gemaakt waar looplijnen voor dienen. In Haarlemmermeer worden naast verschillende looplijnen stickers geplakt om hier extra aandacht op te vestigen. Verder zal er op verschillende momenten in […]