Verandering: rolstoel of scootmobiel in instellingen Wet langdurige zorg.

Per 1 januari 2020 verandert de verstrekking van mobiliteitshulpmiddelen – zoals een rolstoel of scootmobiel – voor veel mensen die in een instelling wonen.
Als je in een instelling woont zonder behandeling, kun je hiermee te maken krijgen.
Het hulpmiddel wordt volgend jaar verstrekt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en niet langer vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Voor mensen die thuiswonen met hulp vanuit de Wlz verandert er niets in 2020.

Het doel van de verandering is om de financiering en verstrekking van hulpmiddelen te vereenvoudigen.
Nu zijn er teveel verschillende en onoverzichtelijke regelingen.
Gemeenten, aanbieders en zorgkantoren moeten over deze verandering tijdig goede informatie geven die helder maakt wat dit voor mensen persoonlijk betekent.

Wlz en hulpmiddelen.
Voor een beperkt aantal hulpmiddelen, zoals de mobiliteitshulpmiddelen, zal er vanaf 1 januari 2020 voor een deel van de gebruikers met Wlz-zorg een verandering plaatsvinden.
In het nieuwe jaar worden mobiliteitshulpmiddelen zoals een rolstoel en een scootmobiel voor mensen die wonen in een Wlz-instelling verstrekt vanuit diezelfde Wlz.
De verstrekking gebeurt dan niet langer via gemeente (Wet maatschappelijke ondersteuning – Wmo).

Deze verandering geldt alleen voor mensen die in een Wlz-instelling verblijven zonder behandeling.
Mensen die in een Wlz-instelling verblijven mét behandeling ontvingen deze mobiliteitshulpmiddelen al vanuit de Wlz.
Voor hen verandert er dan ook niets.

Voor mensen die thuiswonen en hun Wlz-zorg ontvangen in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb), volledig pakket thuis of modulair pakket thuis (VPT/MPT) verandert er ook niets.
Hun hulpmiddelen krijgen zij via de Wmo.
Dit geldt ook voor de groep mensen die wonen in kleinschalige woonvormen.

Vragen of problemen Wet langdurige zorg?.
Link: Meer informatie over de verstrekking en betaling van hulpmiddelen vanuit de Wlz vind je hier: 

Als je vragen hebt over deze verandering of als je problemen hebt bij het regelen of de verstrekking van hulpmiddelen kun je ook terecht bij het Juiste Loket:

Bron: Ieder(in).

Kom naar debat VN-verdrag: 19 december in de Tweede Kamer.

Volgende week, donderdag 19 december bespreekt de Tweede Kamer de voortgang van de uitvoering VN-verdrag Handicap. Daarbij komt ook de Schaduwrapportage van de Alliantie VN-verdrag Handicap aan de orde. Daaruit blijkt dat het niet goed gaat met de uitvoering en dat in veel opzichten de positie van mensen met een beperking zelfs achteruit […]

‘Toegankelijkheid Amsterdams openbaar vervoer verslechterd sinds Noord/Zuidlijn’.

Volgens Cliëntenbelang Amsterdam is de loopafstand na de grote wijzigingen in het Amsterdamse lijnennet door de Noord/Zuidlijn in veel gevallen veel groter geworden. De organisatie die zich hard maakt voor mensen met een beperking zegt dat uit onderzoek via het digitale klachtenpanel blijkt dat de afstand die mensen moeten lopen naar haltes soms […]

Hulphonden lopen trauma op door vuurwerk. ‘Het leek hier wel oorlog’.

Tierra is de trouwe assistentiehond van Ina de Ritter. Maar de zwarte hond zou deze dagen het liefst binnen blijven. “Afgelopen zaterdag tijdens het uitlaten leek het hier in Barendrecht wel oorlog”, zegt de vrouw. “Zó’n harde donderslagen, dan raakt die hond in paniek.” Eenmaal binnen, weg van het knalvuurwerk, gaat het wel […]

‘Jongeren met beperking in sommige regio’s te vroeg van school gestuurd’.

Jongeren met een beperking worden in sommige regio’s te vroeg van school gestuurd, terwijl ze volgens de wet tot hun twintigste les mogen krijgen. Dat zeggen scholen voor speciaal onderwijs tegen Reporter Radio (KRO-NCRV). Het radioprogramma vermoedt dat het om tientallen jongeren gaat. De kwestie draait om de laatste twee jaar van het […]

Verbod op discriminatie vanwege handicap of geaardheid mogelijk in Grondwet.

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het ‘non-discriminatiebeginsel’ in de Grondwet wordt uitgebreid. Er zou aan moeten worden toegevoegd dat ook discriminatie vanwege “handicap of seksuele gerichtheid” niet is toegestaan. Een initiatiefwet van D66, GroenLinks en PvdA kreeg vandaag in de Tweede Kamer vooral lof. Het voorstel is al in […]

14 partijen ondertekenen SamenSpeelAkkoord voor toegankelijke speelplekken

Samen spelen moet voor álle kinderen mogelijk zijn. Dat is waar veertien organisaties zich de komende twee jaar voor in gaan zetten. De initiatiefnemers, onder wie minister Hugo de Jonge van VWS en minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink, ondertekenen op 3 december in Den Haag het SamenSpeelAkkoord waarin de ambities zijn vastgelegd. Zij […]

Veranderingen Wmo-tarief vanaf 1 januari 2020

Op 1 januari 2020 verandert de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit heeft gevolgen voor iedereen die gebruikmaakt van de maatwerkvoorziening en voor de meeste mensen die gebruikmaken van een algemene voorziening van de Wmo. ANBO zette de wijzigingen op hoofdlijnen op een rij. 1. Uitbreiding aantal voorzieningen onder abonnementstarief Sinds 1 januari 2019 […]